Resort środowiska przypomina, że 12 sierpnia br. mija termin do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Ministerstwo zachęca do składania wniosków w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o funduszach z EOG tutaj.