Chodzi o dostawę, montaż i uruchomienie 30 nowych turbin wiatrowych, 30 wież i systemu zdalnego sterowania o nadzoru instalacji.

Turbiny muszą być fabrycznie nowe. Każda nich powinna mieć moc nie większą niż 3 MW. Nowe fabrycznie muszą też być wieże. Powinny one umożliwiać posadowienie turbin na wysokości nie niższej niż 90 m nad poziomem terenu.

Zamówienie jest prowadzone w formule przetargu ograniczonego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania upływa 27 lutego o godzinie 13.

Oferty będą oceniane pod względem ceny za 1 MWh wyprodukowanej energii. Do negocjacji w drugim etapie przetargu spółka zaprosi firmy, których oferty zyskają najwyższa liczbę punktów.

Wadium ustalono na 3 mln zł. Czas realizacji zamówienia określono w ogłoszeniu na 18 miesięcy. 

sibi/ mki/