O tym, w jaki sposób każdy z nas może chronić środowisko minister Marcin Korolec rozmawiał z uczennicami klas 0- 3 Szkoły Podstawowej im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. W trakcie tej specjalnej ekolekcji dzieci własnoręcznie stworzyły zabawki z recyklingu. Obejrzały także spoty telewizyjne pierwszej ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Środowiska skierowanej do dzieci, dotyczącej oszczędzania zasobów w domu i wspólnie z ekranowym bohaterem – mrówką Leopold – zaśpiewały piosenki towarzyszące spotom.


To druga lekcja ekologii z ministrem środowiska. Pierwsza odbyła się 2 września w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.