Jubileuszowa  X edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 maja br. Tematem będą Eko-standardy – minimalizacja oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Praktycy praktykom.

Wszystkie firmy poprzez swoją działalność wywierają wpływ na środowisko naturalne. W zależności od branży czy też wielkości firmy, skala tego oddziaływania będzie różna.

Działania podejmowane w zakresie redukowania negatywnego wpływu na środowisko nie ograniczają się tylko do zmniejszenia zużycia surowców, ale obejmują także szereg działań organizacyjnych i technicznych. Należy również pamiętać, że właściwa polityka środowiskowa organizacji i edukacja przynoszą najbardziej wymierne efekty.

Weź udział w X FLOŚ

Podczas X Forum Liderów Ochrony Środowiska, które odbędzie się 13 maja 2016 r. na terenie zakładu KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. w Mielcu poruszony zostanie temat eko-standardów, które mają kluczowe znaczenie we wdrażaniu polityki środowiskowej w przedsiębiorstwie.

Wśród zagadnień, które zostaną poruszone znajdują się m.in.:
• ograniczanie oddziaływania na środowisko,
• tworzenie nowych produktów i usług – cykl życia produktu,
• budowanie strategii opartej na zrównoważonym rozwoju i doświadczenia z wdrażania go w organizacji,
• wdrażanie i komunikowanie eko-standardów obowiązujących w organizacji,
• motywowanie najwyższego kierownictwa, pracowników do aktywnej postawy w tworzeniu i utrzymywaniu eko-standardów,
• budowanie wzajemnych relacji z kontrahentami i wykorzystywanie eko-standardów do tworzenia wizerunku odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie organizacji.

W programie X FLOŚ oprócz bloków prezentacyjnych, przewidziana jest również wizyta studyjna w zakładzie KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., którego działalność koncentruje się w branży samochodowej w zakresie produkcji podzespołów dla pojazdów samochodowych, także specjalizowanych samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz w branży komunalnej i produkcji narzędzi.

Szczegółowe informacje na temat X FLOŚ oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie organizatora www.teamprevent.pl – dowiedz się więcej!

Zostań prelegentem X FLOŚ
Ideą spotkań Forum Liderów Ochrony Środowiska jest propagowanie proekologicznego rozwoju działalności przemysłowej. Dlatego też zachęcamy do czynnego udziału w bloku prezentacyjnych i podzielenia się doświadczeniami swojej organizacji. Propozycje wystąpień prosimy zgłaszać na adres e-mail flos@teamprevent.com.