Taką uchwałę podjął we wtorek siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 62/14). ?Wyjaśnia ona wieloletnie wątpliwości, jak daleko sięga odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę, co jest związane z pojęciem „uprawa rolna", w żadnej ustawie niezdefiniowanym.

Zobacz: Rosną odszkodowania za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta 

Zgodnie z prawem łowieckim koła łowieckie, a tam, gdzie ich nie ma, Skarb Państwa, odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.


Więcej przeczytasz w serwisie Rzeczpospolita>>>>