Kontrakt Terytorialny dla Lubelszczyzny rząd przyjął 14 listopada br. Następnie zatwierdził go Zarząd Województwa. Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym w województwie lubelskim ok. 26,3 mld zł.

Rada Ministrów zatwierdziła już wszystkie 16 porozumień. Dotychczas podpisano czternaście z nich, dla województw: śląskiego (25 września br.), podlaskiego (27 września br.), zachodniopomorskiego (12 listopada br.), małopolskiego i kujawsko-pomorskiego (13 listopada br.), świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego (14 listopada br.), mazowieckiego (25 listopada br.) i lubelskiego (5 grudnia br.). W najbliższym czasie zawarte zostaną KT dla Podkarpacia i Pomorza.

(www.mir.gov.pl)