Pytanie
Spółka z siedzibą w Polsce kupiła towar - część zamienną do maszyny - od kontrahenta z Niemiec w celu naprawy w ramach gwarancji maszyny sprzedanej uprzednio kontrahentowi z Irlandii. Część zamienna od kontrahenta z Niemiec nie została przywieziona do Polski, lecz została bezpośrednio dostarczona z Niemiec do Irlandii w celu dokonania naprawy. Spółka w Polsce nie będzie obciążać kontrahenta z Irlandii wartością naprawy gwarancyjnej.
Czy dla Spółki polskiej wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od kontrahenta z Niemiec?
Jeżeli nie, to czy spółka ma odprowadzić VAT w Niemczech, czy w Irlandii?