Pytanie
Użyczoną od żony bezpłatnie nieruchomość (nie jest majątkiem wspólnym) użytkuję na potrzeby swojej działalności gospodarczej. Robiłem również w niej inwestycję, którą zakończyłem 31 sierpnia 2013 r. Chciałem więc ją amortyzować od września na 10% jako inwestycję w obcym środku trwałym. Niestety od września jest nowy najemca tej nieruchomości.
Czy ponoszę jakieś konsekwencje w podatku dochodowym z tego tytułu?
Inwestycja zostanie przekazana do użytku, tzn. wprowadzona do ewidencji śr. trwałych i amortyzowana - przynajmniej od miesiąca do 3 miesięcy.
Czy w razie zmiany najemcy i zaprzestaniu jej użytkowania przerywam tylko amortyzację, a nowy najemca ją kontynuuje, czy na nowo amortyzuje, a może mam ją sprzedać nowemu najemcy bądź wynajmującej mi żonie-właścicielce nieruchomości?
Nowym najemcą będzie nasz syn.
Czy po stronie żony nie nastąpi "wzbogacenie" wartości nieruchomości i jej opodatkowanie?