Pytanie
Spółka A założona przez Kowalskiego ponosiła inwestycje w obcym środku trwałym (w którym mieści się siedziba spółki i biuro). Inwestycja ta nie jest zakończona i nie była amortyzowana. Spółka B ujęłą tą inwestycję jako środki trwałe w budowie. Jednocześnie założona została druga Spółka B przez córki Kowalskiego. W lutym 2014 r. Spółka B wykupiła tą nieruchomość, zaś spółka A w miesiącu marcu dokonała sprzedaży poniesionych inwestycji spółce B, doliczając marżę. Spółka B rozpoznała przychód podatkowy i koszt podatkowy poniesionej inwestycji w miesiącu marcu 2014 r. Zaś spółka B rozpoznała jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego.
Czy spółki postąpiły prawidłowo?
Czy może istnieje inne rozwiązanie?