Pytanie
Jak należy wyliczyć zatrudnienie w osobach oraz w etatach?
W miesiącu sierpniu firma zatrudniała 37 osób. Z tego przez pełny miesiąc 36 osób. Jedna osoba była zatrudniona do 25 sierpnia 2014 r. (na pełny etat). Trzy osoby przebywały na urlopie wychowawczym, z tego dwie cały miesiąc (jedna zatrudniona na 1/2 etatu, a druga na pełny etat). Trzecia osoba poszła na urlop wychowawczy od 19 sierpnia 2014 r. i zatrudniona jest na 1/2 etatu. Firma zatrudniała tylko jedną osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, zatrudniona była na cały etat, ale tylko do 25 sierpnia 2014 r.
Jak należy wypełnić poz. 16,17, 18 i 19 deklaracji DEK-I-O?