Pytanie
Osoba fiz. prowadząca działalność gospodarczą, pełna księgowość. Mam wystawione faktury, których wysokość była określona w umowie ryczałtowo za każdy miesiąc - faktury te wystawiane są w sezonie zimowym przez okres 5 miesięcy (na ten sezon jest określona pewna minimalna liczba dni pracy - 80). W przypadku gdy tych dni jest mniej w sezonie, korygujemy rozliczenia na koniec sezonu na "-" (jeżeli więcej wystawiamy fakturę na "+"). W tym roku korekta ta dotyczyła dużej ilości dni - załóżmy, że 30 na "-". W jaki sposób należy dokonywać tej korekty? Tu cytat z umowy "w przypadku wystąpienia w sezonie zimowym większej lub mniejszej liczby dni wymagających interwencji niż ilość 80 przyjęta do kalkulacji wartości umownej, całkowita wartość wynagrodzenia za sezon zimowy zostanie zweryfikowana na (+) lub na (-) o iloczyn różnicy dni i 1/320 wartości umownej zimowego utrzymania dróg za cztery sezony zimowe" - koniec cytatu (jest tu mowa o 320 dniach, gdyż cała umowa jest na 4 lata, zaś w sezonie przyjęte jest 80 dni) Jak korygować takie faktury? Ostatnia była wystawiona za marzec. W poszczególnych miesiącach nie mam określonej ilości dni. Załóżmy, że za miesiąc stawka wynosi, a całą umowę stawka wynosi 320.000, czyli za dzień 320000/320 dni = stawka za dzień - 1000. 1000, *30 = 30.000. Do których faktur wystawić korekty? Mam określoną tylko ilość dni za sezon, a nie mam określone, ile ma być dni w miesiącu.
Jak dokonać takiej korekty zgodnie z przepisami?
Czy powinnam korygować po sezonie od ostatnich faktur i wyszłoby, że powinnam skorygować do zera całą ostatnią fakturę i część przedostatniej?
Czy może jakoś inaczej?