Pytanie
1. Czy w świetle postanowień ustawy o działalności leczniczej możliwe będzie przekształcenie SP ZOZ-u (organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego), w skład którego wchodzi kilka przychodni, tak aby kilka z nich zostało wydzielonych i przekształciło się w NZOZ-y, a pozostałe utworzyły spółkę kapitałową?
2. Czy możliwe będzie przekształcenie całego SP ZOZ-u w spółkę kapitałową, a następnie wydzielenie części majątku i utworzenie spółki córki?