Pytanie
Czy można uzależniać wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie remontu zabudowy regulacyjnej oraz lokalnego zabezpieczenia brzegów potoku od wcześniejszego uzyskania decyzji o wyznaczeniu linii brzegowej, zwłaszcza że rzeka zmieniła miejscami swój bieg i prawdopodobnie biegnie po gruncie prywatnych właścicieli, którym być może należałoby się odszkodowanie?
RZGW uważa, że linia brzegowa będzie biec brzegiem urządzeń, które zostaną wykonane.
Czy wyrażenie zgody właścicieli gruntów na wykonanie mostu i umocnienie załatwia tę sprawę?
Do kogo właściciele gruntów mogliby się ewentualnie zwrócić o odszkodowanie, gdyby okazało się, że ich grunty zostały zajęte pod inwestycję?
Grunt ten po wykonaniu inwestycji będzie należał już do RZGW (Skarbu Państwa) w granicach, które określa brzeg urządzeń. Sadzę, że RZGW chce uniknąć takim twierdzeniem wypłaty odszkodowań. Należy nadmienić, że wniosek poparty jest potrzebą niezwłocznego wykonania robót polegających na odtworzeniu opasek brzegowych i dna potoku, uszkodzonych podczas wysokich stanów wód. Wnioskują również o wyznaczenie linii brzegowej po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia.