Pytanie
Ciepłownia posiada pozwolenie zintegrowane – moc 61,43 MW. Kotły (6 szt.) opalane są miałem węglowym. Obok ciepłowni na sąsiedniej działce budowana jest elektrociepłownia o mocy cieplnej 5,2 MW i mocy elektrycznej 1,2 MW. Elektrociepłownia opalana jest biomasą. Ciepłownia i elektrociepłownia są powiązane technologicznie. Na eksploatację elektrociepłowni ogłoszony jest przetarg.
Czy w przypadku wygrania przetargu przez właściciela ciepłowni musi on wystąpić o zmianę pozwolenia zintegrowanego posiadanego dla ciepłowni, czy tylko zgłosić nową instalację elektrociepłowni do starostwa?
Czy teren ciepłowni i sąsiadującą działkę z elektrociepłownią, po wygranym przetargu, można rozumieć jako teren jednego zakładu?