Pytanie
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (SK 18/09), złożyłem wniosek o wznowienie postępowania do Izby Skarbowej (sprawa dochodu z nieujawnionych źródeł za 2005 r.). W związku z tym, że w sprawie zapadły też wyroki sądowe - najpierw WSA, potem NSA, na wszelki wypadek złożyłem też skargę do NSA o wznowienie postępowania. Postępowanie przed Izbą Skarbową jeszcze trwa - zostało zawieszone. Z NSA nie otrzymałem żadnych pisemnych informacji. Przeglądając portal internetowy Centralna Baza Orzeczeń Administracyjnych przypadkowo trafiłem na postanowienia NSA w mojej sprawie - postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu zakończenia tego przed Izbą Skarbową. Z uzasadnienie tego postanowienia wynika, że wcześniej sąd wydał postanowienie o dopuszczalności skargi, a organ podatkowy wniósł odpowiedź na skargę. Ja jednak nic nie otrzymałem.
Czy działanie sądu (niedostarczenie mi tych pism) jest prawidłowe?
Jak postąpić, by sąd mi je przysłał?