Pytanie
Osoba prowadząca działalność (PKD 3250Z, 3310A) zwolnioną z VAT chce rozszerzyć działalność o usługi pośrednictwa w zakresie usług budowlanych, tzn. znajduje dla swojego kontrahenta podwykonawcę (stawianie rusztowań), kupuje tę usługę od podwykonawcy i sprzedaje ją swojemu kontrahentowi powiększając o swoją prowizję.
Czy powinna zaktualizować swój status podatnika VAT (na czynnego)?
Czy powinna ustalić proporcję bazową do VAT (sprzedaż opodatkowana i zwolniona), czy też wszystkie swoje usługi powinna opodatkować stawką VAT- 23%?