Pytanie
Na podstawie dziesięcioletniej umowy dzierżawiliśmy nieruchomość zabudowaną w latach 2001-2010. Na tej nieruchomości poczyniliśmy nakłady inwestycyjne, ewidencjonując je jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, wystąpiliśmy do podmiotu wydzierżawiającego nam powyższą nieruchomość o zwrot poniesionych nakładów. Wskutek wyroku sądowego zasądzona została na należna kwota (obejmująca zarówno faktury zakupu materiałów i usług, jak i własną robociznę) wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesowych.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega jedynie zasądzona należność główna otrzymana na rachunek bankowy, czy może cała wartość otrzymana od pozwanego (wraz z odsetkami i kosztami procesowymi)?