Pytanie
W roku szkolnym 2014/2015 zatrudniamy psychologa na 1/2 etatu na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pani psycholog jest objęta ochroną związkową. Nowa organizacja na rok szkolny 2015/2016 nie przewiduje etatu psychologa (brak zgody organu prowadzącego). Nie ma również możliwości zatrudnienia psychologa na innym stanowisku w tej szkole.
Czy w związku z tym można rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem?