Pytanie
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na swoje nazwisko (jestem podatnikiem VAT, podlegam obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej, prowadzę PKPiR). Prywatnie mamy z żoną mieszkanie, które wynajmujemy na cele mieszkalne. Żona nie prowadzi żadnej działalności. Tytułem umowy najmu otrzymujemy przychody w wysokości 1000 zł miesięcznie. W 2013 r. co miesiąc też wystawialiśmy na rzecz najemcy fakturę VAT ze stawką ZW (w moim imieniu) na kwotę 500 zł i rachunek w imieniu żony na 500 zł. W tym roku wystawiamy już wspólnie jedną fakturę na 1000 zł. W fakturze zaznaczamy, iż korzystamy ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u.
Czy jest to prawidłowe?
Czy możemy korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej, pomimo iż ja takową posiadam w firmie?
Czy gdyby przychody tytułem najmu zwiększyły się do łącznie 50.000 zł rocznie (po 25.000 zł na osobę) to czy nadal nie musielibyśmy korzystać z kasy rejestrującej (limit 20.000 zł)?
Czy jeżeli wystawiam fakturę (jako podatnik VAT) tytułem najmu muszę ją uwzględnić w deklaracji VAT, którą składam jako osoba prowadząca działalność gospodarczą?