Pytanie
Gmina organizująca odbiór odpadów komunalnych zadecydowała, że dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 lub mniej osób dostarczony będzie pojemnik na zmieszane odpady komunalne o poj. 120 litrów, który w okresie zimowym będzie opróżniany co dwa tygodnie.
Czy w przypadku gdy w gospodarstwie domowym wytwarza się więcej odpadów, gmina powinna dostarczyć większy pojemnik i odebrać całą wytworzoną ilość odpadów komunalnych?
Jeżeli tak, to na podstawie jakiego przepisu?