Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu zajęć aerobiku (PKPiR, bez VAT - zwolnienie podmiotowe). Generalnie klientki nie proszą o rachunek.
Czy do celów podatku dochodowego i wymogów ewidencji w PKPiR wystarczy, że podatnik przygotuje ewidencje miesięczną sprzedaży (z wyszczególnieniem wszystkich dni miesiąca), w której będzie wyszczególniona data, kwota zapłaty i przedmiot usługi?
Czy można nie wprowadzać danych typu imię, nazwisko, adres uczestnika zajęć?
Zwykle jak uczestnik zajęć nie chce rachunku to instruktor nie pyta o tego typu dane?