Odpowiedź:
Moim zdaniem prowadzący instalację powinien skorzystać z możliwości, jakie daje art. 214 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) – dalej p.o.ś.
W praktyce art. 214 p.o.ś. powinien mieć zastosowanie przed "zmianą", ale w praktyce prowadzący instalację stosują go także po wprowadzeniu zmiany w celu uzyskania od organu informacji co do konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenie i ewentualnie jego zakresu.

Dla bezpieczeństwa odpad ten powinien znaleźć się także w bilansach i rozliczeniach (sprawozdaniach). Powyższe zapobiegnie posądzeniu prowadzącego instalacje o celowe działania niezgodne z pozwoleniem i zatajenie takich działań, a więc i przed potencjalnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

Marek Gall, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 27.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów