Branża budowlana napędzana przez małe i średnie firmy

Po kryzysie budowlanym z lat 2012-2013 poprawia się sytuacja na rynku budowlanym. Zmienił się charakter rynku. Zdecydowanie mniej jest wielkich inwestycji infrastrukturalnych, za to dużo projektów inwestorów prywatnych oraz mniejszych kontraktów samorządowych na poziomie lokalnym.

Inwestycje infrastrukturalne w zakresie małych i średnich projektów utrzymują się na mniej więcej stabilnym poziomie od 5-6 lat. Z pewnością jeszcze większe ożywienie branży budowlanej przyniesie nowa unijna perspektywa budżetowa 2014-2020. Unijne środki zasilą inwestorów publicznych, a tym samym nowe projekty infrastrukturalne i kubaturowe.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.biznes.newseria.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.