Ponad 18-kilometrowy odcinek pomiędzy Gnieznem a Mielnem stanowi kontynuację drogi ekspresowej S5 od Poznania (węzeł Poznań Wschód) do Gniezna (węzeł Gniezno Południe), która została udostępniona dla kierowców przed EURO 2012.

Po zakończeniu I etapu przetargu – wstępnej kwalifikacji – GDDKiA zaprosi we wrześniu br. do składania ofert cenowych zakwalifikowanych wykonawców. Poza ceną na wybór wykonawcy będą miały wpływ termin realizacji i okres gwarancji. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na I kwartał 2014 r. Zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu nastąpić ma w roku 2016.