Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 listopada 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 494/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gajewska Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dzwolak Waldemar,

3. Embros Grzegorz Paweł,

4. Ilieva-Makulec Krassimira,

5. Kudyba Wojciech Feliks,

6. Łaptaś Magdalena Stanisława,

7. Pawłowski Kazimierz Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bajda Piotr Artur,

9. Boużyk Maria Małgorzata,

10. ks. Gałązka Włodzimierz Stanisław,

11. ks. Leśniczak Rafał Jerzy,

12. Rowiński Tomasz,

13. ks. Sadowski Ryszard Feliks,

14. Sandner Jan,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu kolejowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kokot Stanisław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Moczulski Marek,

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Brzeziński Józef Tadeusz,

18. Łącki Zbigniew Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Cichowicz Marta,

20. Ciepłucha Michał Piotr,

21. Gołębiowski Marcin Tomasz,

22. Jałoza Ireneusz Norbert,

23. Kałuża Jarosław Zbigniew,

24. Kostka Maciej Stanisław,

25. Kowalik Grzegorz Adam,

26. Kowalski Paweł Piotr,

27. Roman Marek Jan,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bereski Dariusz Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Skowrońska Agata Agnieszka,

30. Struzik Aldona Elżbieta,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

31. ppłk Buczaj Sławomir Bogdan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

32. Frankowski Henryk Zygmunt,

33. Kosior Marcel Krzysztof,

34. Kukułka Gerard,

35. Wiśniewski Łukasz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Góra Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Firmowska-Milewska Mirosława Halina,

za zasługi w upowszechnianiu i propagowaniu kultury i sztuki ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kubaczyk Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Urbanowicz Agnieszka Monika,

40. Włodarczyk Magdalena Sylwia,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi dla kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Ananicz Arnold,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi dla kultury polskiej, za upamiętnianie historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Brzozowski Jerzy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Kopras Jerzy,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Brzezicha Jacek Krzysztof.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.94

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 02/11/2022
Data ogłoszenia: 23/01/2023