Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 maja 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 201/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój budownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Tabaka Lucjan,

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności społecznej i oświatowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chylewska Lucyna,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Babiec Andrzej Bogdan,

4. Chomoncik Mariusz Antoni,

5. Gontarz Adam Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Jureczko Rafał Dariusz,

7. Lachnik Marcin Robert,

8. Żuchowski Marcin,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Białek Janusz Marian,

10. Dańczuk Kazimierz,

11. Szczecina Robert Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Dudziak Sławomir,

13. Kiciński Zbigniew Jan,

14. Stadnik Marcin,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Dańczuk Jerzy,

16. Fedeńczuk Łukasz Dominik,

17. Jacak Rafał,

18. Jańczuk Andrzej,

19. Kieszka Marek Janusz,

20. Korneluk Krzysztof,

21. Kwiatkowski Zbigniew Janusz,

22. Lejwoda-Ćwik Grażyna,

23. Mielniczuk Łukasz,

24. Wojtaszek Paweł,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Roszuk-Brząkała Monika,

26. Stasiak Irena Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gajda Ewelina,

28. Kowalczyk Grzegorz,

29. Kuśmierek Karolina Monika,

30. Kuligowski Marian Adam,

31. Lesiak Kazimierz Józef,

32. Piechota Iwona Agnieszka,

33. Świątkowski Henryk Antoni,

34. Tomaszewska Kamila,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Dejneka Dariusz Franciszek,

36. Miszczak Bogdan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Szydlik Robert,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Żochowski Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. ks. Kamiński Grzegorz Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kos Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Mirowska-Masternak Renata Maria,

42. Wiater Mirosław Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Pisarczyk Szczepan Grzegorz,

44. Zaborski Zbigniew Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Nowak Michał,

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bobryk Edyta Izabela,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kontakiewicz Waldemar,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Hoffman Marian Jan,

49. Kajdaniak Zbigniew Kazimierz,

50. Konieczka Roman Maciej,

51. Kozakowski Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

52. Domachowski Bartosz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

53. Giera Jacek Michał,

54. Piątkowski Andrzej Stanisław,

55. Skrzypczak Michał,

56. Stelter Michał Jan,

57. Świerczyński Adam Franciszek.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.800

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 25/05/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022