Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 października 2021 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie cytat z dzieła Edwarda Taylora "Wstęp do ekonomiki" o treści: "Tam, gdzie swobody wyboru celów / i dysponowania środkami nie ma, / tam nie ma i gospodarowania / i gospodarczego działania", zakończony kropką. U góry i częściowo u dołu kompozycja z sześcianów i kwadratów, na jej tle, powyżej cytatu, stylizowane wykresy, u dołu, na jednym z sześcianów, napis: 10 / ZŁ. Z lewej strony, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Wzdłuż lewego brzegu, od góry ku dołowi, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony popiersie Edwarda Taylora, z prawej strony napis: EDWARD / TAYLOR oraz u góry kompozycja z sześcianów i kwadratów, na jednym z sześcianów napis: 1884 / 1964

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji (w sztukach) do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Minister edukacji: Szczepmy się, by uniknąć zdalnego nauczania

Chcę uniknąć przejścia na naukę zdalną, która była koniecznością, ale wyrządziła wiele szkód. Nie wracajmy do nauki zdalnej, ale żeby do niej nie wracać – szczepmy się – zaapelował w czwartek w Biłgoraju minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.920

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor.
Data aktu: 28/09/2021
Data ogłoszenia: 11/10/2021
Data wejścia w życie: 11/10/2021