Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1.
dr hab. Igor Kamil BORKOWSKI
2.
dr hab. Piotr Jacek CHLEBOWSKI
3.
dr hab. Leszek DRONG
4.
dr hab. Elżbieta DĄBROWICZ
5.
dr hab. Beata Maria GROMADZKA
6.
dr hab. Jarosław JARZEWICZ
7.
dr hab. Jerzy KANIEWSKI
8.
dr hab. Małgorzata Hanna KARPIŃSKA
9.
dr hab. Rafał Kazimierz KUBICKI
10.
dr hab. Bożena Maria MAZUREK
11.
dr hab. Alina NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
12.
dr hab. Jakub Krzysztof NIEDŹWIEDŹ
13.
dr hab. Krzysztof Aleksander POLIT
14.
dr hab. Adam SAWICKI
15.
dr hab. Jan SCHUSTER
16.
dr hab. Aleksandra SKRZYPIETZ
17.
dr hab. Marek STANISZ
18.
dr hab. Maciej SZARGOT
19.
dr hab. Zygmunt Adam WOŹNICZKA
20.
dr hab. Anna Barbara WYDRYCKA
21.
dr hab. Agata Dorota ZAWISZEWSKA

nauk inżynieryjno-technicznych

22.
dr hab. Urszula Maria BORYCZKA
23.
dr hab. Leszek Zbigniew BORZEMSKI
24.
dr hab. Marek Jerzy BRZEŻAŃSKI
25.
dr hab. Jerzy Bogdan CETNAR
26.
dr hab. Tomasz Marek CHMIELEWSKI
27.
dr hab. Paolo DI BARBA
28.
dr hab. Halina EGNER
29.
dr hab. Victor EREMEEV
30.
dr hab. Stanisław Jan GAWIEJNOWICZ
31.
dr hab. Jarosław GÓRSKI
32.
dr hab. Beata Katarzyna GRABOWSKA
33.
dr hab. Anna Beata JANUCHTA-SZOSTAK
34.
dr hab. Anna Katarzyna KANTAREK
35.
dr hab. Marek KISIEL-DOROHINICKI
36.
dr hab. Jacek KOŚCIUK
37.
dr hab. Robert Adam KOWALSKI
38.
dr hab. Marek KRĘTOWSKI
39.
dr hab. Krystian Jan KUBICA
40.
dr hab. Tomasz LEKSZYCKI
41.
dr hab. Ryszard PAWLAK
42.
dr hab. Zbigniew PAKIETA
43.
dr hab. Krzysztof Tadeusz POŹNIAK
44.
dr hab. Małgorzata Maria ROZBICKA
45.
dr hab. Wojciech Henryk SIMKA
46.
dr hab. Wojciech Ludwik SUMELKA
47.
dr hab. Waldemar ŚWIDERSKI
48.
dr hab. Waldemar ŚWIDZIŃSKI
49.
dr hab. Grzegorz Sławomir ŚWIT
50.
dr hab. Adam SZYMKIEWICZ
51.
dr hab. Agata Antonina ZACHARIASZ

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

52.
dr hab. Elżbieta Maria CZKWIANIANC
53.
dr hab. Anna CZYŻ
54.
dr hab. Joanna Małgorzata GÓRA-TYBOR
55.
dr hab. Maciej Wojciech KAJOR
56.
dr hab. Teresa Barbara KOKOT
57.
dr hab. Beata Katarzyna MATYJASZEK-MATUSZEK
58.
dr hab. Wojciech Jerzy PIOTROWSKI
59.
dr hab. Piotr Paweł RELIGA
60.
dr hab. Alicja Hanna SIEMIŃSKA
61.
dr hab. Zbigniew Leszek SIUDAK
62.
dr hab. Janusz Władysław STĄŻKA
63.
dr hab. Robert Piotr STROSZNAJDER
64.
dr hab. Marta Bogumiła WISZNIEWSKA

nauk społecznych

65.
dr hab. Przemysław BĄBEL
66.
dr hab. Krzysztof Andrzej MALINOWSKI
67.
dr hab. Jacek Piotr MĘCINA

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

68.
dr hab. Rafał BLICHARZ
69.
dr hab. Katarzyna Irmina KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK
70.
dr hab. Marcin Stanisław MATCZAK
71.
dr hab. Piotr MIKULI
72.
dr hab. Marcin Remigiusz TRZEBIATOWSKI

nauk ścisłych i przyrodniczych

73.
dr hab. Janusz Tadeusz BRZYCHCZYK
74.
dr hab. Patrycja Elżbieta CIOSEK-SKIBIŃSKA
75.
dr hab. Michał Adam GRADZIŃSKI
76.
dr hab. Dariusz Piotr IDCZAK
77.
dr hab. Andrzej Marek MACIOŁEK-NIEDŹWIECKI
78.
dr hab. Wacław MAKOWSKI
79.
dr hab. Massimiliano Daniele ROSINI
80.
dr hab. Piotr SUŁKOWSKI
81.
dr hab. Sylwia Julianna ZIELIŃSKA-RACZYŃSKA

nauk teologicznych

82.
ks. dr hab. Jacek HADRYŚ

sztuki

83.
dr hab. Grzegorz HAŃDEREK
84.
dr hab. Anna Maria KRAMM
85.
dr hab. Małgorzata WARLIKOWSKA

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021