Nadanie orderów.

M.P.20.837
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2020 r.
o nadaniu orderów
Rej. 281/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Twardowski Romuald,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania pamięci o najnowszej historii Polski

2. Bajor Hieronim,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej, za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

3. Bąk Mieczysław Piotr,

za wybitne zasługi na rzecz pielęgnowania pamięci o najnowszej historii Polski, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

4. ks. Kondrak Stanisław,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia publicznego, za działalność społeczną

5. Kowacka Izabela Renata,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju służby zdrowia i opieki medycznej, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

6. Kuta Marcin Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji artystycznej, za upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych oraz kultury regionalnej

7. Mordarski Leszek Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

8. Piecha Janina Genowefa,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska rzemieślniczego, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

9. Telecki Józef Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy

10. Zabłocki Zbigniew Bartłomiej,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Wójtowicz Tomasz Grzegorz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych polskiej młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Ossowski Andrzej Maria.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020