Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.38
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 484/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla kultury i sztuki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Komorowska Małgorzata Helena, 2. Liskiewicz Anna Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bielunas Jerzy Maria, 4. Dajewska Małgorzata Iwona, 5. Deleżyński Jacek Piotr, 6. Guczalska Beata Laura, 7. Koczyńska-Kielan Katarzyna Barbara, 8. Pawlak Krzysztof, 9. Tomalski Krzysztof Andrzej, 10. Więckowski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Blusiewicz Artur Tadeusz, 12. Boczkowski Krzysztof Damian, 13. Borcz Rafał Henryk, 14. Bratko Michał Piotr, 15. Dudek Jacek, 16. Głowacka-Fierek Ewa Cecylia, 17. Głuch-Klucznik Aneta Beata, 18. Hola Aleksandra Jadwiga, 19. Jakowczuk Monika, 20. Janczy Janusz Arkadiusz, 21. Kopeć Wojciech, 22. Kostenko Katarzyna Anna, 23. Kozik Regina Renata, 24. Kuzko Kamil, 25. Motylska Justyna Janina, 26. Nowak Kinga Maria, 27. Nowalińska Małgorzata Joanna, 28. Rudnicki Dawid Sulej, 29. Śniadecka-Skrzypek Magdalena Maria, 30. Wiater Krzesimir Dymitr, 31. Wierzba Małgorzata Barbara, 32. Winiarski Tomasz Grzegorz, 33. Woynarowski Jakub, 34. Zawada Michał Jakub,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska polskich korporacji akademickich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Wilczyński Jan Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Rostocki Aleksander Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Michalski Marcin, 38. Pilarczyk Piotr Miłosz, 39. Zajęcki Maurycy Maciej,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Maciejewski Janusz, 41. Wąsowski Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Rolbiecki Zbigniew Robert,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

43. ks. Bajak Andrzej Maciej,

za zasługi w rozwijaniu przyjaznych stosunków polsko-greckich

44. Rusketos Nikolaos,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Rogowska Irena Katarzyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Humienna Ewa Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Brylska Ewa, 48. Fijoł Artur Ireneusz, 49. Skrzypczyk Iwona Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu, za propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego:

50. Filipów Dariusz Stanisław, 51. Ziemianek Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

52. Matoga Ryszard, 53. Sawicki Wojciech Janusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Baziak-Jankowska Jolanta Anna, 55. Wojtasik Mieczysław Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Cisowski Zdzisław Andrzej, 57. ks. Pomin Jan Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Adamski Andrzej Bogumił, 59. Kantorek Elżbieta Anna, 60. Stańczak Tadeusz Bogusław, 61. Wrzesiński Andrzej Wacław,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych, za krzewienie ruchu harcerskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kłaczyńska Barbara Lucyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Biały Paweł Jakub, 64. Majerowski Artur, 65. Sucharska Dorota, 66. Tobiś Bożenna Barbara,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i kultywowania tradycji ludowych oraz kultury regionalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Grzegorzak Zofia,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia artystyczne:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Herter Joseph Anthony,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Kubicki Franciszek Jan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Wenc Anna,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, za wkład w rozwój i promowanie czytelnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Woźny Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Ozga Ewa, 73. Strzałka Elżbieta, 74. Szela Agnieszka Zofia, 75. Szkutak Renata Stanisława,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Pogorzelski Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Mojsiuszko Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Grycuk Anna, 79. Grabowska Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Łukaszewicz Zdzisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Grygierczyk Jadwiga Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Dziedzic Jerzy Antoni, 83. Myrczek Adam Jan, 84. Sikora Grzegorz Stanisław,

za zasługi w upowszechnianiu i upamiętnianiu prawdy historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Ziemski Mirosław Adam,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Bobkowska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Szczurek Urszula Maria, 88. Wolny Michał Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Pucek Dominik Jakub, 90. Tarasek Robert Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Chadrych Bronisław Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

92. Mrowiec Leszek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój rolnictwa:

93. Stańczyk Sebastian Robert, 94. Szymczyk Lucjan Władysław, 95. Tabor Ireneusz Ignacy, 96. Żmuda Maciej Leszek,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój oświaty

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Kaczor Bożena Maria.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020