Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.304
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lutego 2020 r. nr 115.1.2020
w sprawie nadania tytułu profesora
Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) nadaję niżej wymienionym osobom:
TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Tadeusz EPSZTEIN
2. dr hab. Beata Maria FRYDRYCZAK
3. dr hab. Krzysztof KACZMAREK
4. dr hab. Rafał Jan KOLIŃSKI
5. dr hab. Dariusz Maciej KUPISZ
6. dr hab. Bogdan Wojciech TROCHA

nauk inżynieryjno-technicznych

7. dr hab. Andrzej Stanisław BIAŁOWIEC
8. dr hab. Jarosław Krzysztof DOMARADZKI
9. dr hab. Tomasz FALKOWSKI
10. dr hab. Ilona Marlena JACYNA-GOŁDA
11. dr hab. Radosław JUSZCZAK
12. dr hab. Sławomir KOCIRA
13. dr hab. Stanisław KONOPKA
14. dr hab. Tomasz KOZACKI
15. dr hab. Janusz Stanisław KOZAK
16. dr hab. Adam Józef LIPIŃSKI
17. dr hab. Zygmunt LIPNICKI
18. dr hab. Robert Konrad NOWICKI
19. dr hab. Krzysztof Jacek OPIELIŃSKI
20. dr hab. Piotr PORWIK
21. dr hab. Jan Przemysław SŁYK
22. dr hab. Katarzyna Joanna SOBOLEWSKA-MIKULSKA
23. dr hab. Jan SUCHANICZ
24. dr hab. Mirosław Józef WIATKOWSKI
25. dr hab. Witold Tomasz ŻUKOWSKI

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

26. dr hab. Aleksandra Maria ARASZKIEWICZ
27. dr hab. Stanisław BARTUŚ
28. dr hab. Andrzej Krzysztof GZELLA
29. dr hab. Lucyna KAPKA-SKRZYPCZAK
30. dr hab. Monika KARCZEWSKA-KUPCZEWSKA
31. dr hab. Katarzyna Beata KOMOSIŃSKA-VASSEV
32. dr hab. Danuta Izabela KOSIK-BOGACKA
33. dr hab. Justyna Dominika KOWALSKA
34. dr hab. Teresa Jadwiga MAŁECKA-MASSALSKA
35. dr hab. Agnieszka Małgorzata MĄDRO
36. dr hab. Rafał PORĘBA
37. dr hab. Monika Ewa RAĆ
38. dr hab. Marcin Józef RENKE
39. dr hab. Edyta Wiesława RESZKA
40. dr hab. Andrzej Jacek ROKITA
41. dr hab. Adam STEBEL
42. dr hab. Aleksandra Maria SZCZEPANKIEWICZ
43. dr hab. Piotr TROJANOWSKI
44. dr hab. Adam Janusz WICHNIAK
45. dr hab. Jolanta Maria WIERZBA
46. dr hab. Paweł WICZLING
47. dr hab. Magdalena WÓJCIAK-KOSIOR
48. dr hab. Grzegorz Mirosław ZIELIŃSKI

nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

49. dr hab. Paweł Jerzy OLCZYK

nauk rolniczych

50. dr hab. Jolanta KRÓL
51. dr hab. Alina Janina KUNICKA-STYCZYŃSKA
52. dr hab. Tadeusz Marian SIWIEC
53. dr hab. Barbara SYMANOWICZ
54. dr hab. Wiesław Adam SZULCZEWSKI
55. dr hab. Ewa Barbara TOMASZEWSKA
56. dr hab. Joanna Grażyna WYKA
57. dr hab. Anna Lidia ŻBIKOWSKA

nauk społecznych

58. dr hab. Maciej Andrzej MITRĘGA
59. dr hab. Michał Stefan PIETRZAK
60. dr hab. Grażyna Katarzyna ROMAŃCZUK-WORONIECKA
61. dr hab. Adam Ryszard SZROMEK
62. dr hab. Mirosława Zofia ZALEWSKA-PAWLAK

nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

63. dr hab. Łukasz BŁASZCZAK
64. dr hab. Marcin Stanisław KAMIŃSKI
65. ks. dr hab. Piotr KROCZEK
66. dr hab. Leszek Krzysztof MITRUS
67. dr hab. Jadwiga Stefania PAZDAN
68. dr hab. Anna Ewa TARWACKA

nauk ścisłych i przyrodniczych

69. dr hab. Błażej Rafał BERKOWSKI
70. dr hab. Małgorzata Anna BRODA
71. dr hab. Artur GOŁAWSKI
72. dr hab. Dariusz Roman JAKUBAS
73. dr hab. Aleksandra Maria KLIMCZAK
74. dr hab. Łukasz KOWALIK
75. dr hab. Zbigniew Albert KOZA
76. dr hab. Maria RĄPAŁA-KOZIK
77. dr hab. Justyna Żaneta ROGALSKA
78. dr hab. Katarzyna TOŃSKA
79. dr hab. Piotr Krzysztof ULAŃSKI
80. dr hab. Grzegorz Zbigniew ZADORA

sztuki

81. dr hab. Robert BARTEL
82. dr hab. Marcin BORTNOWSKI
83. dr hab. Urszula Maria JANKOWIAK
84. dr hab. Karolina Anna KOMASA
85. dr hab. Stanisław Daniel KOTLIŃSKI
86. dr hab. Arkadiusz Mieczysław MARCINKOWSKI
87. dr hab. Daria Jolanta MILECKA
88. dr hab. Paweł PALUCH
89. dr hab. Maria Elżbieta SEREMET-DZIEWIĘCKA
90. dr hab. Tomasz Marian ZAGÓRSKI

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020