Nadanie orderów.

M.P.20.1092
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2020 r.
o nadaniu orderów
Rej. 317/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i promowanie polskiej sztuki filmowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chęciński Sylwester,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Polak Wojciech Józef,

za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Skowroński Krzysztof Konrad,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

4. Abramczyk Halina, 5. Bielecki Witold Tomasz, 6. Bohdal Tadeusz, 7. ks. Góźdź Krzysztof, 8. Puchalski Czesław,

9. Rogalski Jerzy Marian, za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych:

10. Adamkiewicz-Drożyńska Elżbieta Maria, 11. Bernatowska Ewa Anna, 12. Janion Marianna, 13. Marcinowska--Suchowierska Ewa Barbara, 14. Maruszewski Bohdan Jarosław, 15. Sznitowska Małgorzata, 16. Woźniak Michał,

17. Wujtewicz Maria Zofia, 18. Zdrojewski Tomasz Roman,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej

19. Frącek Teresa s. Antonietta,

za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej

20. Gierula Barbara Ewa,

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

21. Golon Mirosław Tadeusz, 22. Kowalska Ewa Małgorzata, 23. Kruk Marzena, 24. Wierzbicki Marek,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju oświaty, za działalność społeczną:

25. Puchalski Zygmunt, 26. Suchodolski Zbigniew Józef,

za wybitne zasługi w pracy pedagogicznej i działalności społecznej

27. Stasiak Barbara Bożena,

za wybitne zasługi dla ochrony i profilaktyki zdrowia, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

28. Torbus Tadeusz Marian,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

29. Woś Ryszard Zbigniew,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

pośmiertnie

30. Jaworska Anna.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021