Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 52/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Adamiec Michał s. Michała, 2. Adamiec Luba c. Dymitra, 3. Aleksin Jefrem s. Prochora, 4. Aleksin Walentyna c. Jana, 5. Androsiuk Piotr s. Izydora, 6. Androsiuk Nina c. Romana, 7. Artysiewicz Bazyl s. Bazyla, 8. Artysiewicz Maria c. Szymona, 9. Bajena Stefan s. Aleksandra, 10. Bajena Maria c. Pawła 11. Baran Witold s. Tomasza, 12. Baran Adolfa c. Wiktora, 13. Brzósko Aleksander s. Rocha, 14. Brzósko Alfreda c. Władysława, 15. Choiński Władysław s. Aleksandra, 16. Choińska Marianna c. Antoniego, 17. Cichończyk Józef s. Michała, 18. Cichończyk Irena c. Franciszka, 19. Czajewski Edward s. Tadeusza, 20. Czajewska Marianna c. Jana, 21. Daniszewski Tadeusz s. Konstantego, 22. Daniszewska Elżbieta c. Stanisława, 23. Fiedziukiewicz Konstanty s. Bazyla, 24. Fiedziukiewicz Ludmiła c. Michała, 25. Gawryluk Piotr s. Piotra, 26. Gawryluk Eudokia c. Szymona, 27. Godlewski Henryk s. Konstantego, 28. Godlewska Marianna c. Władysława, 29. Gołębiowski Wacław s. Jana, 30. Gołębiowska Zofia c. Władysława, 31. Gotówko Wiktor s. Feliksa, 32. Gotówko Adolfa c. Jana, 33. Grygoruk Jan s. Sergiusza, 34. Grygoruk Walentyna c. Szymona, 35. Hołownia Zenon s. Feliksa, 36. Hołownia Maria c. Isaja, 37. Huk Mikołaj s. Afanazego, 38. Huk Walentyna c. Jakuba, 39. Jabłoński Stanisław s. Władysława, 40. Jabłońska Zofia c. Władysława, 41. Jadczyk Józef s. Jana, 42. Jadczyk Maria c. Aleksandra, 43. Judycki Bazyl s. Trofima, 44. Judycka Wiera c. Bazyla, 45. Kalinowski Bronisław s. Stanisława, 46. Kalinowska Janina c. Bolesława, 47. Kalinowski Jan s. Szymona, 48. Kalinowska Bronisława c. Antoniego, 49. Kapela Władysław s. Zygmunta, 50. Kapela Aniela c. Pawła, 51. Kiślak Józef s. Pawła, 52. Kiślak Nina c. Gabriela, 53. Klewiec Michał s. Pawła, 54. Klewiec Stanisława c. Piotra, 55. Kluczyk Konstanty s. Józefa, 56. Kluczyk Alicja c. Michała, 57. Kochaczewski Włodzimierz s. Antoniego, 58. Kochaczewska Eugenia c. Piotra, 59. Kochański Antoni s. Aleksandra, 60. Kochańska Anna c. Antoniego, 61. Kozaczuk Paweł s. Antoniego, 62. Kozaczuk Maria c. Wiktora, 63. Kraszewski Mieczysław s. Jana, 64. Kraszewska Łucja c. Józefa, 65. Krawczuk Dymitr s. Mojsieja, 66. Krawczuk Olga c. Dymitra, 67. Kruk Wacław s. Jana, 68. Kruk Apolonia c. Feliksa, 69. Lewczuk Mikołaj s. Andrzej, 70. Lewczuk Maria c. Stefana, 71. Lewko Edward s. Wincentego, 72. Lewko Jadwiga c. Józefa, 73. Lisowski Zenon s. Jana, 74. Lisowska Walentyna c. Konstantego, 75. Lubecki Edward s. Bronisława, 76. Lubecka Henryka c. Józefa, 77. Matan Antoni s. Pawła, 78. Matan Helena c. Bolesława, 79. Michelis Wacław s. Piotra, 80. Michelis Stanisława c. Tadeusza, 81. Mieszkowicz Jakub s. Jana, 82. Mieszkowicz Jadwiga c. Dominika, 83. Miłkowski Henryk s. Władysława, 84. Miłkowska Helena c. Aleksandra, 85. Nesterowicz Stanisław s. Józefa, 86. Nesterowicz Jadwiga c. Bolesława, 87. Noskowicz Eugeniusz s. Aleksandra, 88. Noskowicz Nina c. Józefa, 89. Nowicki Józef s. Eudokima, 90. Nowicka Anna c. Filipa, 91. Obiała Witold s. Władysława, 92. Obiała Władysława c. Jana, 93. Olesiewicz Mieczysław s. Wacława, 94. Olesiewicz Zofia c. Jana, 95. Ostrowski Izydor s. Piotra, 96. Ostrowska Jadwiga c. Adolfa, 97. Poluch Jan s. Jana, 98. Poluch Antonina c. Szymona, 99. Przesmycki Kazimierz s. Bolesława, 100. Przesmycka Walentyna c. Michała, 101. Radosiuk Włodzimierz s. Szymona, 102. Radosiuk Maria c. Sergiusza, 103. Repko Grzegorz s. Antoniego, 104. Repko Anna c. Szymona, 105. Sajczyk Józef s. Wincentego, 106. Sajczyk Janina c. Józefa, 107. Sańda Józef s. Antoniego, 108. Sańda Helena c. Franciszka, 109. Sawicki Konstanty s. Aleksandra, 110. Sawicka Leokadia c. Piotra, 111. Słowikowski Stanisław s. Pawła, 112. Słowikowska Natalia c. Adama, 113. Sidoruk Jan s. Joachima, 114. Sidoruk Olga c. Jawdokima, 115. Skopczyński Tadeusz s. Zenona, 116. Skopczyńska Wanda c. Jana, 117. Sobolewski Romuald s. Wincentego, 118. Sobolewska Zofia c. Piotra, 119. Sokołowski Józef s. Jana, 120. Sokołowska Władysława c. Władysława, 121. Stanilewicz Walerian s. Piotra, 122. Stanilewicz Leoncja c. Henryka, 123. Stasiak Aleksander s. Ludwika, 124. Stasiak Anna c. Stefana, 125. Stepaniuk Włodzimierz s. Józefa, 126. Stepaniuk Nadzieja c. Jerzego, 127. Szarkowski Czesław s. Władysława, 128. Szarkowska Eugenia c. Piota, 129. Szczygieł Bolesław s. Michała, 130. Szczygieł Władysława c. Michała, 131. Szczygieł Piotr, 132. Szczygieł Weronika, 133. Szekalski Zygmunt s. Konstantego, 134. Szekalska Maria c. Jana, 135. Szewko Edward s. Stanisława, 136. Szewko Henryka c. Władysława, 137. Szewko Michał s. Jana, 138. Szewko Bronisława c. Michała, 139. Szulżycki Czesław s. Baltazara, 140. Szulżycka Jadwiga c. Józefa, 141. Świerzbiński Ryszard s. Aleksandra, 142. Świerzbińska Eugenia c. Józefa, 143. Targoński Czesław s. Józefa, 144. Targońska Janina c. Franciszka, 145. Terebun Jan s. Justyna, 146. Terebun Nina c. Mikołaja, 147. Terebun Włodzimierz s. Kiryła, 148. Terebun Nina c. Antoniego, 149. Tobota Stanisław s. Andrzeja, 150. Tobota Maria c. Adama, 151. Tomczuk Jan s. Teodora, 152. Tomczuk Aleksandra c. Jana, 153. Turczyński Medard s. Ignacego, 154. Turczyńska Feliksa c. Juliana, 155. Waszczeniuk Wacław s. Juliana, 156. Waszczeniuk Janina c. Antoniego, 157. Waszkiewicz Mieczysław s. Antoniego, 158. Waszkiewicz Helena c. Antoniego, 159. Wawrzyniak Franciszek s. Stanisława, 160. Wawrzyniak Daniela c. Feliksa, 161. Wiktorko Piotr s. Adolfa, 162. Wiktorko Jadwiga c. Aleksandra, 163. Wynimko Emilian s. Ignacego, 164. Wynimko Janina c. Jana, 165. Wysocki Antoni s. Seweryna, 166. Wysocka Zofia c. Feliksa, 167. Zielinko Aleksy s. Emiliana, 168. Zielinko Maria c. Ignacego, 169. Żochowski Stanisław s. Stanisława, 170. Żochowska Rozalia c. Bronisława, 171. Żochowski Wincenty s. Stanisława, 172. Żochowska Katarzyna c. Emiliana,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

173. Baranek Ludwik s. Franciszka, 174. Baranek Marianna c. Ignacego, 175. Bartczak Bronisław s. Wawrzyńca, 176. Bartczak Marianna c. Antoniego, 177. Bartczak Stanisław s. Ignacego, 178. Bartczak Kazimiera c. Idziego, 179. Bartczak Stanisław s. Michała, 180. Bartczak Teresa c. Józefa, 181. Boguś Czesław, 182. Boguś Marianna, 183. Brucki Mikołaj s. Daniela, 184. Brucka Jadwiga c. Andrzeja, 185. Ciupka Wacław s. Wincentego, 186. Ciupka Stefania c. Adama, 187. Dębski Aleksander s. Antoniego, 188. Dębska Leokadia c. Adama, 189. Doliński Władysław s. Marcina, 190. Dolińska Irena c. Stanisława, 191. Dominik Stanisław s. Józefa, 192. Dominik Władysława c. Piotra, 193. Gieroń Michał s. Józefa, 194. Gieroń Paulina c. Michała, 195. Kościelny Wacław s. Antoniego, 196. Kościelna Marianna c. Tomasza, 197. Kowalski Stanisław s. Michała, 198. Kowalska Marianna c. Andrzeja, 199. Król Stefan s. Józefa, 200. Król Jadwiga c. Ludwika, 201. Kula Alfons s. Antoniego, 202. Kula Kazimiera c. Wojciecha, 203. Lisiak Marian s. Jana, 204. Lisiak Maria c. Antoniego, 205. Lorenz Czesław s. Michała, 206. Lorenz Zofia c. Aleksandra, 207. Maciaszek Kazimierz s. Antoniego, 208. Maciaszek Janina c. Józefa, 209. Majcher Jan s. Antoniego, 210. Majcher Maria c. Michała, 211. Morta Józef s. Władysława, 212. Morta Władysława c. Franciszka, 213. Ostrowski Edward s. Ignacego, 214. Ostrowska Apolonia c. Antoniego, 215. Pacyna Jan s. Ignacego, 216. Pacyna Stefania c. Stanisława, 217. Pluta Czesław s. Michała, 218. Pluta Władysława c. Tomasza, 219. Płończak Marian s. Antoniego, 220. Płończak Pelagia c. Franciszka, 221. Pryczak Józef s. Marcina, 222. Pryczak Marianna c. Jakuba, 223. Rudnik Stefan s. Teodora, 224. Rudnik Jadwiga c. Walentego, 225. Sławiński Jan s. Michała, 226. Sławińska Władysława c. Mateusza, 227. Spychała Antoni s. Franciszka, 228. Spychała Marianna c. Jana, 229. Stachowiak Andrzej, 230. Stachowiak Anna, 231. Stawski Józef s. Antoniego, 232. Stawska Teofila c. Antoniego, 233. Szrejter Stefan s. Franciszka, 234. Szrejter Kazimiera c. Ignacego, 235. Tokar Jan s. Ignacego, 236. Tokar Władysława c. Michała, 237. Tyrakowski Franciszek s. Antoniego, 238. Tyrakowska Cecylia c. Franciszka, 239. Urbaniak Władysław s. Ludwika, 240. Urbaniak Czesława c. Franciszka, 241. Wadowski Stanisław s. Jana, 242. Wadowska Marianna c. Michała, 243. Wirth Józef s. Piotra, 244. Wirth Stefania c. Józefa, 245. Wojciechowski Stefan s. Jana, 246. Wojciechowska Stefania c. Jana, 247. Wojdziak Marian s. Władysława, 248. Wojdziak Benedykta c. Józefa, 249. Wojtkowiak Józef s. Franciszka, 250. Wojtkowiak Katarzyna c. Teodora, 251. Wołoszczuk Michał s. Samsona, 252. Wołoszczuk Marianna c. Stanisława, 253. Wójcik Jan s. Andrzeja, 254. Wójcik Aniela c. Franciszka, 255. Zdyb Stanisław s. Michała, 256. Zdyb Eugenia c. Ignacego,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

257. Gazda Jan s. Andrzeja, 258. Gazda Cecylia c. Tomasza, 259. Hubisz Jan s. Macieja, 260. Hubisz Helena c. Władysława, 261. Kaczor Józef s. Michała, 262. Kaczor Krystyna c. Piotra, 263. Klyszcz Bronisław s. Augusta, 264. Klyszcz Irena c. Gustawa, 265. Kulas Franciszek s. Wojciecha, 266. Kulas Ludwika c. Piotra, 267. Kurowski Julian s. Franciszka, 268. Kurowska Jadwiga c. Kazimierza, 269. Lubecki Leon s. Marcina, 270. Lubecka Irena c. Józefa, 271. Łakomski Ludwik s. Romana, 272. Łakomska Wacława c. Wacława, 273. Łomnicki Roman s. Marcjana, 274. Łomnicka Irena c. Stanisława, 275. Niewiarowski Klemens s. Pawła, 276. Niewiarowska Maria c. Józefa, 277. Nowak Józef s. Ludwika, 278. Nowak Maria c. Michała, 279. Pałczyński Kazimierz s. Maksymiliana, 280. Pałczyńska Marianna c. Wawrzyńca, 281. Rakoczy Władysław s. Andrzeja, 282. Rakoczy Helena c. Wincentego, 283. Świerczek Otto s. Antoniego, 284. Świerczek Helena c. Stanisława, 285. Wużyk Józef s. Eustachego, 286. Wużyk Eugenia c. Eugeniusza,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

287. Czekański Władysław s. Jana, 288. Czekańska Stanisława c. Piotra, 289. Frydrych Antoni s. Jakuba, 290. Frydrych Aleksandra c. Jana, 291. Janas Jan, 292. Janas Julia, 293. Kalisz Stanisław s. Feliksa, 294. Kalisz Helena c. Antoniego, 295. Kozioł Adolf s. Hieronima, 296. Kozioł Janina c. Feliksa, 297. Król Jan, 298. Król Emilia, 299. Magnowski Józef s. Marcina, 300. Magnowska Kazimiera c. Jana, 301. Mikrut Kazimierz s. Jana, 302. Mikrut Józefa c. Antoniego, 303. Pac Franciszek s. Antoniego, 304. Pac Maria c. Feliksa, 305. Stanek Marian s. Stanisława, 306. Stanek Janina c. Stanisława, 307. Stanek Tadeusz s. Stanisława, 308. Stanek Teodora c. Michała, 309. Stefanik Stanisław, 310. Stefanik Kazimiera, 311. Szopa Czesław s. Józefa, 312. Szopa Karolina c. Jana, 313. Urbanik Franciszek s. Andrzeja, 314. Urbanik Adolfa c. Andrzeja, 315. Zabiega Stanisław s. Jana, 316. Zabiega Maria c. Józefa, 317. Zajchowski Adolf s. Jana, 318. Zajchowska Józefa c. Michała,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

319. Antecki Leander s. Jana, 320. Antecka Kazimiera c. Jana, 321. Banas Stanisław s. Tomasza, 322. Banas Helena c. Józefa, 323. Bartkiewicz Wacław s. Stanisława, 324. Bartkiewicz Irena c. Józefa, 325. Boniecki Tadeusz s. Teofila, 326. Boniecka Alicja c. Józefa, 327. Chojnacki Zygmunt s. Jana, 328. Chojnacka Krystyna c. Stanisława, 329. Cholewa Józef s. Michała, 330. Cholewa Stefania c. Władysława, 331. Dębski Bolesław s. Andrzeja, 332. Dębska Irena c. Adama, 333. Drzewoski Roman s. Aleksandra, 334. Drzewoska Marianna c. Józefa, 335. Filipiak Stanisław s. Stanisława, 336. Filipiak Sabina c. Józefa, 337. Fircho Tadeusz s. Roberta, 338. Fircho Marianna c. Franciszka, 339. Fronckowicz Franciszek s. Wojciecha, 340. Fronckowicz Anna c. Józefa, 341. Gabara Józef s. Władysława, 342. Gabara Maria c. Marcina, 343. Gawron Jan s. Wawrzyńca, 344. Gawron Helena c. Wawrzyńca, 345. Groberek Feliks s. Tomasza, 346. Groberek Leokadia c. Edmunda, 347. Jackowski Wacław s. Marcina, 348. Jackowska Halina c. Edmunda, 349. Janicki Eugeniusz s. Władysława, 350. Janicka Barbara c. Jana, 351. Jankowski Józef s. Józefa, 352. Jankowska Sabina c. Piotra, 353. Jaworski Antoni s. Jakuba, 354. Jaworska Izabela c. Jana, 355. Kaczmarek Stanisław s. Antoniego, 356. Kaczmarek Regina c. Stefana, 357. Kaczmarek Stanisław s. Stanisława, 358. Kaczmarek Stanisława c. Aleksandra, 359. Kajca Bogusław s. Bolesława, 360. Kajca Leokadia c. Marcina, 361. Karczewski Edward s. Kazimierza, 362. Karczewska Helena c. Jana, 363. Kempa Roman s. Jakuba, 364. Kempa Irena c. Antoniego, 365. Klimczyk Jan s. Feliksa, 366. Klimczyk Genowefa c. Józefa, 367. Kopania Mieczysław s. Adama, 368. Kopania Zuzanna c. Józefa, 369. Kowalewicz Ryszard s. Adama, 370. Kowalewicz Alicja c. Władysława, 371. Kowalski Tadeusz s. Stanisława, 372. Kowalska Kazimiera c. Stanisława, 373. Krajewski Wacław s. Stanisława, 374. Krajewska Czesława c. Jana, 375. Krystecki Henryk s. Jana, 376. Krystecka Jadwiga c. Andrzeja, 377. Kubera Edward s. Wojciecha, 378. Kubera Sabina c. Andrzeja, 379. Łukasiewicz Józef s. Michała, 380. Łukasiewicz Józefa c. Michała, 381. Opalski Józef s. Piotra, 382. Opalska Jadwiga c. Władysława, 383. Owczarek Stanisław s. Juliana, 384. Owczarek Stanisława c. Aleksandra, 385. Piechura Jerzy s. Juliusza, 386. Piechura Józefa c. Jana, 387. Piecyk Józef s. Józefa, 388. Piecyk Irena c. Wawrzyńca, 389. Pietraszczyk Zdzisław s. Józefa, 390. Pietraszczyk Czesława c. Józefa, 391. Piotrowski Paweł s. Franciszka, 392. Piotrowska Sabina c. Emila, 393. Pietrykowski Józef s. Michała, 394. Pietrykowska Wanda c. Jana, 395. Reszka Marian s. Aleksandra, 396. Reszka Halina c. Romana, 397. Romaniak Marian s. Franciszka, 398. Romaniak Wanda c. Andrzeja, 399. Salski Stanisław s. Jana, 400. Salska Lucyna c. Wincentego, 401. Sobczak Stefan s. Szczepana, 402. Sobczak Gertruda c. Wawrzyńca, 403. Szczęsny Antoni s. Antoniego, 404. Szczęsna Kazimiera c. Jana, 405. Szura Wojciech s. Jana, 406. Szura Genowefa c. Władysława, 407. Szymczak Jan s. Marcina, 408. Szymczak Maria c. Józefa, 409. Truszczyński Zdzisław s. Michała, 410. Truszczyńska Irena c. Tomasza, 411. Twardowski Stanisław s. Szymona, 412. Twardowska Jadwiga c. Stanisława, 413. Walczak Stefan s. Adama, 414. Walczak Irena c. Tomasza, 415. Wiśniewski Zenon s. Zenona, 416. Wiśniewska Krystyna c. Teodora, 417. Włodarski Władysław s. Antoniego, 418. Włodarska Wanda c. Karola, 419. Wrzesiński Franciszek s. Stanisława, 420. Wrzesińska Wanda c. Michała, 421. Zamana Wacław s. Antoniego, 422. Zamana Leokadia c. Michała, 423. Zawilski Jerzy s. Jana, 424. Zawilska Krystyna c. Adama, 425. Zemfler Wacław s. Jana, 426. Zemfler Regina c. Stanisława, 427. Zimoń Jan s. Wojciecha, 428. Zimoń Anna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

429. Hipnarowicz Kazimierz s. Wojciecha, 430. Hipnarowicz Teresa c. Stanisława, 431. Kozłowski Bronisław s. Michała, 432. Kozłowska Walentyna c. Wojciecha, 433. Miodowski Jan s. Stanisława, 434. Miodowska Konstancja c. Feliksa, 435. Nowak Jan s. Walentego, 436. Nowak Janina c. Szczepana, 437. Ryżek Wacław s. Władysława, 438. Ryżek Łucja c. Jana, 439. Tadej Wacław s. Stanisława, 440. Tadej Bolesława c. Piotra,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

441. Banasiak Józef s. Ignacego, 442. Banasiak Zofia c. Józefa, 443. Barcik Brunon s. Tomasza, 444. Barcik Teresa c. Szczepana, 445. Belda Wincenty s. Rocha, 446. Belda Wanda c. Stanisława, 447. Czyż Wawrzyniec s. Stanisława, 448. Czyż Stanisława c. Stanisława, 449. Froniewski Tomasz s. Antoniego, 450. Froniewska Antonina c. Leona, 451. Gwiazda Antoni s. Józefa, 452. Gwiazda Lucja c. Stanisława, 453. Juszczak Władysław s. Jana, 454. Juszczak Lucyna c. Bolesława, 455. Koniarczyk Adam s. Jana, 456. Koniarczyk Kazimiera c. Antoniego, 457. Krzywda Bronisław s. Józefa, 458. Krzywda Marianna c. Józefa, 459. Lesiewicz Józef s. Franciszka, 460. Lesiewicz Stefania c. Józefa, 461. Leszczyński Wincenty s. Antoniego, 462. Leszczyńska Stanisława c. Jana, 463. Ławecki Mieczysław s. Pawła, 464. Ławecka Zofia c. Mateusza, 465. Madeła Stanisław s. Piotra, 466. Madeła Anna c. Wawrzyńca, 467. Mielczarek Stefan s. Władysława, 468. Mielczarek Helena c. Stanisława, 469. Mrózek Józef s. Franciszka, 470. Mrózek Władysława c. Józefa, 471. Napierajczyk Antoni s. Idziego, 472. Napierajczyk Zofia c. Bolesława, 473. Pichlak Piotr s. Piotra, 474. Pichlak Monika c. Franciszka, 475. Pichliński Kazimierz s. Marka, 476. Pichlińska Regina c. Bolesława, 477. Pichliński Stefan s. Walentego, 478. Pichlińska Lucyna c. Józefa, 479. Pietras Franciszek s. Józefa, 480. Pietras Izabela c. Mateusza, 481. Pluskota Edward s. Tomasza, 482. Pluskota Wiktoria c. Józefa, 483. Pośpiech Władysław s. Władysława, 484. Pośpiech Marianna c. Stanisława, 485. Rzepecki Leon s. Franciszka, 486. Rzepecka Stanisława c. Adama, 487. Słonina Kazimierz s. Antoniego, 488. Słonina Marianna c. Tomasza, 489. Sobczak Jan s. Jakuba, 490. Sobczak Józefa c. Ludwika, 491. Sobczak Stanisław s. Franciszka, 492. Sobczak Leokadia c. Stanisława, 493. Strzelczyk Stanisław s. Stanisława, 494. Strzelczyk Janina c. Ludwika, 495. Szczepański Jan s. Edmunda, 496. Szczepańska Genowefa c. Pawła, 497. Szelągowski Antoni s. Józefa, 498. Szelągowska Janina c. Tomasza, 499. Świerczyński Lucjan s. Antoniego, 500. Świerczyńska Natalia c. Stefana, 501. Topoła Czesław s. Piotra, 502. Topoła Walentyna c. Piotra, 503. Urbanek Stanisław s. Ludwika, 504. Urbanek Józefa c. Anotniego, 505. Węclewski Edmund s. Stefana, 506. Węclewska Stanisława c. Jana, 507. Wykrota Wincenty s. Antoniego, 508. Wykrota Kazimiera c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

509. Adamczewski Feliks s. Wawrzyńca, 510. Adamczewska Janina c. Józefa, 511. Bernatowicz Józef s. Franciszka, 512. Bernatowicz Anna s. Jana, 513. Czuper Jan s. Zygmunta, 514. Czuper Henryka c. Piotra, 515. Karwel Wacław s. Józefa, 516. Karwel Wanda c. Franciszka, 517. Kuklewicz Józef s. Macieja, 518. Kuklewicz Anna c. Feliksa, 519. Kulaszewicz Czesław s. Józefa, 520. Kulaszewicz Regina c. Adolfa, 521. Preuss Jan s. Józefa, 522. Preuss Jadwiga c. Jana, 523. Szuczajtys Bronisław s. Antoniego, 524. Szuczajtys Anna c. Kazimierza, 525. Walulik Edward s. Józefa, 526. Walulik Janina c. Michała, 527. Zapolski Julian, 528. Zapolska Wanda,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

529. Andrzejczak Roman s. Józefa, 530. Andrzejczak Marta c. Wasyla, 531. Dupla Stanisław s. Wojciecha, 532. Dupla Maria c. Mikołaja, 533. Guzik Eugeniusz s. Jana, 534. Guzik Maria c. Jana, 535. Herwas Stanisław s. Eliasza, 536. Herwas Aniela c. Adama, 537. Kucharczyk Leon s. Klemesa, 538. Kucharczyk Helena c. Leona, 539. Lemke Norbert s. Franciszka, 540. Lemke Maria c. Stanisława, 541. Pacanek Stefan s. Franciszka, 542. Pacanek Antonina c. Bazylego, 543. Paśnik Adolf s. Pawła, 544. Paśnik Maria c. Piotra, 545. Surowiec Czesław s. Stanisława, 546. Surowiec Apolonia c. Stanisława, 547. Szatański Mieczysław s. Władysława, 548. Szatańska Genowefa c. Józefa.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021