Nadanie orderu i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń.

Rej. 167/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zaangażowanie i poświęcenie w akcji przeciwpowodziowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. podinsp. Forgiel Antoni s. Antoniego,

za wykazane męstwo i poświęcenie w akcji przeciwpowodziowej, za ratowanie życia i mienia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

2. Jurek Jacek s. Józefa, 3. Konar Piotr s. Mieczysława, 4. Łagosz Andrzej s. Mieczysława, 5. Moskal Krzysztof s. Tadeusza, 6. Smoleń Jan s. Bronisława,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Geneja Gustaw s. Adama,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Fyda Antoni s. Jakuba, 9. Romański Wacław s. Eugeniusza,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Goryl Stanisław s. Franciszka, 11. Leja Józef s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Grucel Bronisław s. Stanisława, 13. Janusz Leszek s. Stefana, 14. Klimek Ryszard s. Antoniego, 15. Kowalski Jarosław s. Mariana, 16. Maślanka Krzysztof s. Józefa, 17. Motyka Paweł s. Wincentego, 18. Piętka Antoni s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

19. Mika Czesław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Srebro Maria c. Tadeusza, 21. Sroka Maria c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Błaś Tadeusz s. Andrzeja, 23. Chrząszcz Elżbieta c. Juliana, 24. Magiera Stanisław s. Józefa, 25. Nowak Marek s. Ludwika, 26. Paluch Józef s. Władysława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Kiełbus Wacława c. Władysława, 28. Marszałek Bogusław s. Władysława, 29. Paśko Anna c. Pawła

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gębala Michał s. Józefa, 31. Izworski Wiesław s. Stanisława, 32. Michałek Wiesław s. Tadeusza, 33. Szczepanik Maciej s. Jana, 34. Tarnopolski Stanisław s. Zygmunta, 35. Wardawa Piotr s. Jacka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Antecka Zofia c. Aleksandra, 37. Bant Kazimiera c. Wincentego, 38. Barnaś Teresa c. Stanisława, 39. Bożek Maria c. Jana, 40. Dzik Edward s. Władysława, 41. Głuszak Grażyna c. Mirosława, 42. Iwan Zofia c. Józefa, 43. Kapustka Iwona c. Czesława, 44. Prajsnar Zofia c. Tadeusza, 45. Ptak Helena c. Władysława, 46. Seternus Maria c. Leona, 47. Walaszek Anna c. Piotra, 48. Waśko Józef s. Błażeja, 49. Wiatr Halina c. Józefa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Marchwicki Zdzisław s. Bronisława, 51. Michniak Władysław s. Franciszka,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Baran Patrycjusz s. Patrycjusza, 53. Biedroń Stanisław s. Józefa, 54. Gorgosz Janusz s. Jana, 55. Karaś Józef s. Tadeusza, 56. Kozłowski Marian s. Michała, 57. Niedojadło Mieczysław s. Bolesława, 58. Oleksik Kazimierz s. Michała, 59. Wiśniowski Józef s. Jana,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za wykazane męstwo i poświęcenie w akcji przeciwpowodziowej, za ratowanie życia i mienia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

60. Barnaś Janusz s. Jana, 61. Batkiewicz Adam s. Józefa, 62. Boruch Stanisław s. Zdzisława, 63. Czubernat Franciszek s. Józefa, 64. Gumulak Bogdan s. Stanisława, 65. Halota Maciej s. Stanisława, 66. Handzel Szczepan s. Jana, 67. asp. Krzyżak Józef s. Władysława, 68. Kurzeja Janusz s. Jana, 69. Mastalski Wojciech s. Stanisława, 70. st. asp. Orzec Marian s. Józefa, 71. Sitko Tadeusz s. Tadeusza, 72. Sowiński Wojciech s. Ludwika, 73. Sudo Grzegorz s. Mieczysława,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

74. Gondek Wojciech s. Józefa, 75. Mrówka Roman s. Stefana, 76. Piekarczyk Jan s. Stanisława, 77. Pietrzak Józef s. Wojciecha, 78. Włodarczyk Andrzej s. Jakuba,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego

79. Cisoń Wiesław s. Jana, 80. Jonik Piotr s. Jana, 81. Lizoń Grzegorz s. Antoniego, 82. Marcisz Kazimierz s. Jana, 83. Oleksy Stanisław s. Józefa, 84. Pasiut Stanisław s. Stefana,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego

85. Matras Adam s. Władysława.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021