Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 166/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kondracki Eugeniusz s. Stanisława,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chodak Stanisław s. Piotra,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Hirsz Zbigniew s. Władysława, 4. Kostrzewa Antoni s. Józefa, 5. Stawowski Czesław s. Ignacego, 6. Wójcik Zygmunt s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Blachura Alfons s. Władysława, 8. Blatkiewicz Czesław s. Wojciecha, 9. Chwałek Stanisław s. Władysława, 10. Dziedzic Elżbieta c. Tadeusza, 11. Kielak Zbigniew s. Jana, 12. Kilian Jan s. Józefa, 13. Pasiński Marian s. Stanisława, 14. Szczepanik Stanisław s. Jana, 15. Więckowska-Ossowska Krystyna c. Stanisława, 16. Wróbel Tadeusz s. Józefa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bandzerewicz Mieczysław s. Bolesława, 18. Bryc Zbigniew s. Mieczysława, 19. Grzeca Kazimierz s. Bolesława, 20. Fojt Maria c. Stanisława, 21. Krasoń Eugeniusz s. Franciszka, 22. Maj Władysław s. Władysława, 23. Maziarz Józef s. Stanisława, 24. Ożegalska Izabela c. Zygmunta, 25. Snella Leon s. Leona, 26. Szkopek Ireneusz s. Józefa, 27. Szymko Adam s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

28. Jurczak Lucyna c. Władysława, 29. Kokot Barbara c. Jana, 30. Kucharczyk Marta c. Jerzego, 31. Maziarz Stanisław s. Władysława, 32. Mazurkiewicz Ryszard s. Wojciecha, 33. Młynarczyk Zenon s. Edwarda, 34. Panasewicz Waldemar s. Jerzego, 35. Sulikowski Tadeusz s. Felicjana, 36. Szczepaniak Zenon s. Jana, 37. Szmit Henryk s. Juliana, 38. Traczyński Tadeusz s. Juliana, 39. Urbaniak Marianna c. Bolesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Goszczycka Danuta c. Władysława, 41. Marks Mirosława c. Witolda.

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021