Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 47/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

1. Banach Franciszek s. Pawła, 2. Banach Monika c. Stanisława, 3. Ber Zygmunt s. Adolfa, 4. Ber Irena c. Michała, 5. Czernek Józef s. Jana, 6. Czernek Janina c. Stanisława, 7. Czyżak Szczepan s. Tomasza, 8. Czyżak Zofia c. Ignacego, 9. Dalke Edmund s. Józefa, 10. Dalke Kazimiera c. Jana, 11. Dołgoszyja Stanisław s. Jana, 12. Dołgoszyja Gertruda c. Jakuba, 13. Dudek Adam s. Franciszka, 14. Dudek Czesława c. Józefa, 15. Dymowski Franciszek s. Franciszka, 16. Dymowska Aleksandra c. Józefa, 17. Garczarczyk Wojciech s. Wincentego, 18. Garczarczyk Aleksandra c. Wojciecha, 19. Górka Nikodem s. Aleksandra, 20. Górka Bronisława c. Józefa, 21. Grabski Stefan s. Antoniego, 22. Grabska Stefania c. Marcina, 23. Graczkowski Alfons s. Franciszka, 24. Graczkowska Elżbieta c. Szymona, 25. Grobelny Kazimierz s. Wincentego, 26. Grobelna Władysława c. Michała, 27. Harmaczyński Zygmunt s. Stefana, 28. Harmaczyńska Zofia c. Jana, 29. Holc Stefan s. Teofila, 30. Holc Zyta c. Józefa, 31. Jankowski Florian s. Piotra, 32. Jankowska Jadwiga c. Feliksa, 33. Jasinski Tadeusz, 34. Jasinska Helena, 35. Jaśkowski Zygmunt s. Edmunda, 36. Jaśkowska Krystyna c. Wincentego, 37. Jaworski Marian s. Franciszka, 38. Jaworska Helena c. Stanisława, 39. Kabat Stanisław, 40. Kabat Anna, 41. Kaczmarek Edmund s. Szczepana, 42. Kaczmarek Regina c. Mikołaja, 43. Kapelański Roman s. Stanisława, 44. Kapelańska Stefania c. Wincentego, 45. Karakiewicz Jerzy s. Romana, 46. Karakiewicz Kazimiera c. Feliksa, 47. Kaznowski Zenon s. Mieczysława, 48. Kaznowska Janina c. Jana, 49. Kitowski Zygmunt s. Jana, 50. Kitowska Urszula c. Stanisława, 51. Klause Edward s. Artura, 52. Klause Liana c. Karola, 53. Klebs Jan s. Jana, 54. Klebs Anna c. Ignacego, 55. Klinger Andrzej s. Józefa, 56. Klinger Władysława c. Bernarda, 57. Kłodziński Wiktor s. Adama, 58. Kłodzińska Janina c. Ignacego, 59. Kłosowski Feliks, 60. Kłosowska Stefania, 61. Knitter Franciszek s. Bolesława, 62. Knitter Anna c. Władysława, 63. Konieczka Marian s. Wojciecha, 64. Konieczka Adela c. Romana, 65. Kowalczyk Henryk s. Władysława, 66. Kowalczyk Franciszka c. Marcina, 67. Krotoszyński Władysław, 68. Krotoszyńska Jadwiga, 69. Kuczyński Henryk s. Jakuba, 70. Kuczyńska Stefania c. Jana, 71. Kukawka Henryk s. Władysława, 72. Kukawka Bronisława c. Stanisława, 73. Kurowski Stanisław s. Franciszka, 74. Kurowska Halina c. Jana, 75. Kużaj Józef s. Wojciecha, 76. Kużaj Michalina c. Jana, 77. Kwiatkowski Kazimierz s. Michała, 78. Kwiatkowska Władysława c. Józefa, 79. Laska Jan s. Jana, 80. Laska Elżbieta c. Edwarda, 81. Małecki Stefan s. Wojciecha, 82. Małecka Jadwiga c. Michała, 83. Nowiński Feliks s. Franciszka, 84. Nowińska Marianna c. Stanisława, 85. Ochocki Władysław s. Błażeja, 86. Ochocka Anna c. Wojciecha, 87. Patyna Franciszek s. Franciszka, 88. Patyna Łucja c. Franciszka, 89. Piotrowicz Władysław s. Antoniego, 90. Piotrowicz Zofia c. Bronisława, 91. Popowski Alojzy s. Jana, 92 Popowska Barbara c. Adama, 93. Pstrąg Leon s. Franciszka, 94. Pstrąg Janina c. Franciszka, 95. Rogoziński Kazimierz s. Józefa, 96. Rogozińska Helena c. Franciszka, 97. Rudnik Jan s. Teodora, 98. Rudnik Marianna c. Jana, 99. Sieraszewski Leon s. Franciszka, 100. Sieraszewska Łucja c. Pawła, 101. Sikora Piotr s. Walentego, 102. Sikora Helena c. Aleksego, 103. Stachowiak Stanisław s. Ludwika, 104. Stachowiak Helena c. Sylwestra, 105. Stasiek Kazimierz s. Błażeja, 106. Stasiek Helena c. Aleksandra, 107. Stawicki Stefan, 108. Stawicka Teresa, 109. Stolarski Wacław s. Stanisława, 110. Stolarska Stanisława c. Ludwika, 111. Sucharski Władysław s. Wincentego, 112. Sucharska Cecylia c. Antoniego, 113. Swoiński Roman s. Bronisława, 114. Swoińska Janina c. Pawła, 115. Szkatulski Antoni s. Józefa, 116. Szkatulska Aleksandra c. Wincentego, 117. Szóstak Leon s. Józefa, 118. Szóstak Władysława c. Stefana, 119. Szymański Bolesław s. Juliana, 120. Szymańska Antonina c. Marcina, 121. Tadych Lucjan s. Antoniego, 122. Tadych Cecylia c. Maksymiliana, 123. Tomasik Józef s. Stanisława, 124. Tomasik Czesława c. Piotra, 125. Weresz Tadeusz s. Karola, 126. Weresz Halina c. Stanisława, 127. Węsek Stanisław s. Józefa, 128. Węsek Feliksa c. Stanisława, 129. Wirkus Edmund s. Andrzeja, 130. Wirkus Marta c. Wiktora, 131. Wiśniewski Bronisław s. Pawła, 132. Wiśniewska Irena c. Stanisława, 133. Włodarek Wojciech, 134. Włodarek Irena, 135. Wojtkowiak Kazimierz s. Jana, 136. Wojtkowiak Łucja c. Franciszka, 137. Zieliński Stanisław s. Leona, 138. Zielińska Bronisława c. Józefa, 139. Zwiefka Edmund s. Jana, 140. Zwiefka Cecylia c. Edmunda, 141. Zwoliński Tadeusz, 142. Zwolińska Genowefa, 143. Zygmański Szczepan s. Stanisława, 144. Zygmańska Aniela c. Franciszka, 145. Żeleźniak Mieczysław s. Mieczysława, 146. Żeleźniak Genowefa c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

147. Antończyk Leon s. Karola, 148. Antończyk Krystyna c. Jana, 149. Bajer Jerzy s. Józefa, 150. Bajer Maria c. Jana, 151. Barański Eugeniusz s. Antoniego, 152. Barańska Henryka c. Juliana, 153. Benio Ludwik s. Michała, 154. Benio Stefania c. Jana, 155. Bialas Alfons s. Jana, 156. Bialas Gertruda c. Pawła, 157. Białas Sylwester s. Józefa, 158. Białas Lidia c. Wiktora, 159. Blahut Gerard s. Konstantego, 160. Blahut Cecylia c. Jana, 161. Bobrowski Stanisław s. Wincentego, 162. Bobrowska Helena c. Kazimierza, 163. Bura Wilhelm, 164. Bura Gertruda, 165. Bylica Franciszek s. Jana, 166. Bylica Genowefa c. Władysława, 167. Chmielowski Józef s. Wojciecha, 168. Chmielowska Irena c. Aleksandra, 169. Chrapek Józef s. Karola, 170. Chrapek Zofia c. Karola, 171. Chrószcz Tadeusz s. Tomasza, 172. Chrószcz Łucja c. Karola, 173. Chwała Aleksander s. Feliksa, 174. Chwała Maria c. Władysława, 175. Czajęcki Franciszek s. Jana, 176. Czajęcka Marianna c. Waleriana, 177. Domagała Lucjan s. Ignacego, 178. Domagała Henryka c. Józefa, 179. Domin Stanisław s. Jana, 180. Domin Zofia c. Józefa, 181. Dudlo Jan s. Karola, 182. Dudlo Agnieszka c. Józefa, 183. Dwornik Bronisław s. Antoniego, 184. Dwornik Helena c. Franciszka, 185. Filipowicz Jerzy s. Józefa, 186. Filipowicz Helena c. Stanisława, 187. Foskato Janusz s. Czesława, 188. Foskato Helena c. Władysława, 189. Frank Augustyn s. Józefa, 190. Frank Maria c. Pawła, 191. Frelich Adolf s. Ludwika, 192. Frelich Emilia c. Roberta, 193. Gaweł Jan s. Jana, 194. Gaweł Marianna c. Piotra, 195. Gola Alojzy s. Józefa, 196. Gola Wanda c. Pawła, 197. Golenia Józef s. Wawrzyńca, 198. Golenia Gertruda c. Adolfa, 199. Grabiński Karol s. Józefa, 200. Grabińska Gertruda c. Franciszka, 201. Gramala Fryderyk s. Wilhelma, 202. Gramala Maria c. Franciszka, 203. Grzegorzyca Maksymilian s. Roberta, 204. Grzegorzyca Marta c. Wilhelma, 205. Guzowski Zygmunt s. Władysława, 206. Guzowska Wanda c. Jana, 207. Gwozdek Jan s. Nikodema, 208. Gwozdek Regina c. Franciszka, 209. Hajbura Franciszek s. Józefa, 210. Hajbura Zbigniewa c. Mikołaja, 211. Henek Jan s. Antoniego, 212. Henek Elżbieta c. Józefa, 213. Jendrzejczyk Franciszek s. Karola, 214. Jendrzejczyk Aniela c. Jana, 215. Juszczyk Paweł s. Jana, 216. Juszczyk Anastazja c. Mateusza, 217. Juszczyk Zenon s. Stanisława, 218. Juszczyk Adela c. Franciszka, 219. Kaleciński Stanisław s. Karola, 220. Kalecińska Grażyna c. Józefa, 221. Kapica Ernest s. Feliksa, 222. Kapica Helena c. Antoniego, 223. Kasprzyk Marian s. Jana, 224. Kasprzyk Janina c. Stanisława, 225. Kądziołka Henryk s. Jana, 226. Kądziołka Zofia c. Pawła, 227. Kleczka Józef s. Wincentego, 228. Kleczka Anastazja c. Jana, 229. Klenot Paweł s. Jana, 230. Klenot Maria c. Józefa, 231. Kłosowicz Władysław s. Józefa, 232. Kłosowicz Stanisława c. Jana, 233. Koch Jerzy s. Józefa, 234. Koch Maria c. Józefa, 235. Kociemba Stanisław s. Michała, 236. Kociemba Cecylia c. Józefa, 237. Koj Alojzy s. Alojzego, 238. Koj Gertruda c. Pawła, 239. Kotula Maksymilian s. Ludwika, 240. Kotula Róża c. Maksymiliana, 241. Kowalczyk Jan s. Michała, 242. Kowalczyk Zofia c. Andrzeja, 243. Kowalski Jan s. Józefa, 244. Kowalska Helena c. Edmunda, 245. Kozik Józef s. Józefa, 246. Kozik Klara c. Józefa, 247. Kozłowski Jan s. Zygmunta, 248. Kozłowska Helena c. Jana, 249. Kozub Jan s. Jana, 250. Kozub Teresa c. Emanuela, 251. Krupot Wiktor s. Ignacego, 252. Krupot Anna c. Jakuba, 253. Kryska Henryk s. Andrzeja, 254. Kryska Blandyna c. Kazimierza, 255. Kubicz Tadeusz s. Jana, 256. Kubicz Józefa c. Romana, 257. Kucharczyk Ernest s. Franciszka, 258. Kucharczyk Genowefa c. Pawła, 259. Kurek Teodor s. Pawła, 260. Kurek Maria c. Jana, 261. Kurpanik Maksymilian s. Franciszka, 262. Kurpanik Róża c. Józefa, 263. Latko Piotr s. Franciszka, 264. Latko Helena c. Józefa, 265. Leśnicki Czesław s. Stanisława, 266. Leśnicka Danuta c. Stanisława, 267. Łaskawiec Zenon, 268. Łaskawiec Wanda, 269. Łyczko Alojzy s. Emanuela, 270. Łyczko Genowefa c. Jakuba, 271. Majka Stefan s. Tomasza, 272. Majka Honorata c. Władysława, 273. Makowski Jan s. Piotra, 274. Makowska Helena c. Józefa, 275. Mann Franciszek s. Jerzego, 276. Mann Emma c. Tomasza, 277. Miketa Alojzy s. Jana, 278. Miketa Hildegarda c. Antoniego, 279. Mira Paweł s. Franciszka, 280. Mira Jadwiga c. Franciszka, 281. Nawrocki Stefan s. Antoniego, 282. Nawrocka Janina c. Jana, 283. Nowak Paweł s. Wilhelma, 284. Nowak Ernestyna c. Józefa, 285. Operskalski Bolesław s. Marcjana, 286. Operskalska Gertruda c. Franciszka, 287. Orkisz Franciszek, 288. Orkisz Maria, 289. Paskuda Seweryn, 290. Paskuda Jadwiga, 291. Piecha Ludwik s. Jana, 292. Piecha Franciszka c. Jana, 293. Ptak Antoni s. Pawła, 294. Ptak Leokadia c. Stefana, 295. Pyrchała Franciszek s. Augustyna, 296. Pyrchała Elżbieta c. Stefana, 297. Rak Józef s. Wincentego, 298. Rak Lidia c. Jana, 299. Raszka Wincenty s. Franciszka, 300. Raszka Anna c. Teodora, 301. Remsak Stanisław s. Franciszka, 302. Remsak Stefania c. Jana, 303. Rożek Karol s. Wiktora, 304. Rożek Leokadia c. Wincentego, 305. Rybka Alojzy s. Jana, 306. Rybka Gertruda c. Piotra, 307. Rybok Antoni s. Jana, 308. Rybok Rita c. Pawła, 309. Rydzyk Zdzisław s. Józefa, 310. Rydzyk Kazimiera c. Jana, 311. Salamon Ryszard s. Ludwika, 312. Salamon Dorota c. Pawła, 313. Sierny Ryszard s. Wincentego, 314. Sierny Lidia c. Mateusza, 315. Sikorski Kazimierz s. Antoniego, 316. Sikorska Irena c. Tomasza, 317. Sobel Ryszard s. Piotra, 318. Sobel Teresa c. Wilhelma, 319. Soja Stanisław s. Władysława, 320. Soja Wiesława c. Antoniego, 321. Sokołowski Stanisław s. Antoniego, 322. Sokołowska Zofia c. Jakuba, 323. Sośnierz Józef s. Jana, 324. Sośnierz Józefa c. Antoniego, 325. Stajen Józef s. Teodora, 326. Stajen Ernestyna c. Alojzego, 327. Starok Józef s. Franciszka, 328. Starok Jadwiga c. Jakuba, 329. Staszkiewicz Stanisław s. Pawła, 330. Staszkiewicz Wacława c. Teofila, 331. Szczęsny Tadeusz s. Andrzeja, 332. Szczęsny Maria c. Karola, 333. Szewczyk Bernard s. Józefa, 334. Szewczyk Olga c. Musy, 335. Szewczyk Franciszek s. Brunona, 336. Szewczyk Aniela c. Jana, 337. Szlosarczyk Józef s. Antoniego, 338. Szlosarczyk Zofia c. Franciszka, 339. Szmandra Józef s. Adolfa, 340. Szmandra Gertruda c. Izydora, 341. Szojda Stanisław s. Karola, 342. Szojda Elżbieta c. Tomasza, 343. Szwalbic Józef s. Franciszka, 344. Szwalbic Stanisława c. Józefa, 345. Szymik Karol s. Feliksa, 346. Szymik Agnieszka c. Augustyna, 347. Ślusarczyk Stanisław s. Wincentego, 348. Ślusarczyk Maria c. Stanisława, 349. Świątek Stanisław s. Jana, 350. Świątek Krystyna c. Stanisława, 351. Święty Eryk, 352. Święty Klara, 353. Tychota Marcin s. Marcina, 354. Tychota Anna c. Józefa, 355. Wanik Edward s. Franciszka, 356. Wanik Henryka c. Ignacego, 357. Wąs Władysław s. Franciszka, 358. Wąs Stanisława c. Piotra, 359. Węglorz Paweł s. Teodora, 360. Węglorz Hildegarda c. Józefa, 361. Wieczorke Paweł s. Jana, 362. Wieczorke Edeltrauda c. Piotra, 363. Wierzbiński Józef s. Emila, 364. Wierzbińska Rozalia c. Stanisława, 365. Wolny Rudolf s. Emanuela, 366. Wolny Maria c. Wawrzyna, 367. Woszczek Edward s. Jana, 368. Woszczek Pelagia c. Franciszka, 369. Woźniak Jan s, Ignacego, 370. Woźniak Benona c. Jana, 371. Wyrobek Paweł s. Antoniego, 372. Wyrobek Helena c. Jana, 373. Wystyrk Karol s. Józefa, 374. Wystyrk Elfryda c. Alberta, 375. Zakrzewski Jan s. Jakuba, 376. Zakrzewska Łucja c. Augustyna, 377. Zaworka Józef s. Piotra, 378. Zaworka Irena c. Jana, 379. Ziarnik Edward s. Władysława, 380. Ziarnik Maria c. Władysława, 381. Zieliński Roman s. Jana, 382. Zielińska Marianna c. Józefa, 383. Żelazny Marian s. Piotra, 384. Żelazna Anna c. Wojciecha, 385. Żuracki Józef s. Jana, 386. Żuracka Aniela c. Jana,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

387. Białaszczyk Stanisław s. Antoniego, 388. Białaszczyk Janina c. Piotra, 389. Biduła Stefan s. Wojciecha, 390. Biduła Stanisława c. Adama, 391. Górny Stefan s. Józefa, 392. Górna Bronisława c. Piotra, 393. Hudecki Władysław s. Władysława, 394. Hudecka Irena c. Kacpra, 395. Jarząbek Wincenty s. Rocha, 396. Jarząbek Antonina s. Antoniego, 397. Kotowski Stanisław s. Franciszka, 398. Kotowska Waleria c. Ignacego, 399. Krawa Józef s. Stanisława, 400. Krawa Jadwiga c. Józefa, 401. Król Walenty s. Józefa, 402. Król Józefa c. Józefa, 403. Lepiarski Edward s. Kazimierza, 404. Lepiarska Regina c. Andrzeja, 405. Lizurej Wacław s. Józefa, 406. Lizurej Daniela c. Franciszka, 407. Majchrowski Józef s. Piotra, 408. Majchrowska Władysława c. Albina, 409. Majtyka Wincenty s. Piotra, 410. Majtyka Marianna c. Franciszka, 411. Mielczarek Stanisław s. Józefa, 412. Mielczarek Helena c. Józefa, 413. Musiał Mikołaj s. Jana, 414. Musiał Stefania c. Antoniego, 415. Olejnik Stanisław s. Jana, 416. Olejnik Jadwiga c. Jana, 417. Polak Antoni s. Józefa, 418. Polak Irena c. Antoniego, 419. Rogala Stanisław s. Jana, 420. Rogala Helena c. Piotra, 421. Sandak Stefan s. Stanisława, 422. Sandak Pelagia c. Jana, 423. Skoczylas Bronisław s. Szczepana, 424. Skoczylas Ewa c. Antoniego, 425. Skoczylas Jan s. Antoniego, 426. Skoczylas Daniela c. Wacława, 427. Sobera Stefan s. Jana, 428. Sobera Genowefa c. Bolesława, 429. Strączyński Mieczysław s. Jana, 430. Strączyńska Janina c. Franciszka, 431. Śmiechowski Franciszek s. Jana, 432. Śmiechowska Adelajda c. Józefa, 433. Wojniłło Stefan s. Jakuba, 434. Wojniłło Helena c. Józefa, 435. Wujec Walenty s. Jana, 436. Wujec Zofia c. Jana, 437. Zajączkowski Bolesław s. Jana, 438. Zajączkowska Józefa c. Jana, 439. Żółtaszek Stanisław s. Piotra, 440. Żółtaszek Janina c. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

441. Białkowski Stanisław s. Stanisława, 442. Białkowska Irena c. Alojzego, 443. Bucha Czesław s. Władysława, 444. Bucha Zofia c. Józefa, 445. Gafiuk Piotr s. Bazylego, 446. Gafiuk Janina c. Józefa, 447. Granda Józef s. Bazylego, 448. Granda Stanisława c. Jana, 449. Gregorczyk Józef s. Jana, 450. Gregorczyk Stanisława c. Jana, 451. Inaszak Kazimierz s. Marcina, 452. Inaszak Zofia c. Wojciecha, 453. Janiszewski Jan s. Alojzego, 454. Janiszewska Helena c. Antoniego, 455. Jankowski Marian, 456. Jankowska Feliksa, 457. Kałamarski Tadeusz s. Jana, 458. Kałamarska Kornelia c. Władysława, 459. Kazaniecki Edmund s. Jana, 460. Kazaniecka Anna c. Stanisława, 461. Klein Łucjan s. Kazimierza, 462. Klein Marianna c. Adama, 463. Kłosowski Bernard s. Piotra, 464. Kłosowska Franciszka c. Michała, 465. Ludwinowski Feliks s. Michała, 466. Ludwinowska Janina c. Władysława, 467. Mrozek Zygmunt s. Władysława, 468. Mrozek Henryka c. Juliana, 469. Pawski Franciszek s. Antoniego, 470. Pawska Feliksa c. Leona, 471. Przech Bronisław s. Stanisława, 472. Przech Helena c. Wojciecha, 473. Rezmer Alfons s. Michała, 474. Rezmer Zofia c. Pawła, 475. Rogucki Walenty s. Augustyna, 476. Rogucka Julianna c. Jana, 477. Sieradzki Józef s. Franciszka, 478. Sieradzka Janina c. Stanisława, 479. Sikora Tadeusz s. Walentego, 480. Sikora Irena c. Władysława, 481. Sroga Tadeusz s. Józefa, 482. Sroga Paulina c. Placyda, 483. Stajszczak Bronisław s. Franciszka, 484. Stajszczak Zofia c. Jana, 485. Stepnowski Kazimierz s. Władysława, 486. Stepnowska Natalia c. Piotra, 487. Zender Czesław, 488. Zender Czesława,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

489. Wiśniewski Jerzy s. Bolesława, 490. Wiśniewska Józefa c. Mateusza,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

491. Apolinarski Jan s. Walentego, 492. Apolinarska Józefa c. Wojciecha, 493. Ber Henryk s. Stanisława, 494. Ber Irena c. Walentego, 495. Dadek Kazimierz s. Ludwika, 496. Dadek Helena c. Andrzeja, 497. Hak Alojzy s. Jana, 498. Hak Aurelia c. Piotra, 499. Horbowy Bronisław s. Piotra, 500. Horbowy Gizela c. Jana, 501. Indyk Kazimierz s. Stanisława, 502. Indyk Gertruda c. Alfreda, 503. Kołodziejski Józef s. Władysława, 504. Kołodziejska Katarzyna c. Wojciecha, 505. Maciejewski Tadeusz s. Józefa, 506. Maciejewska Leokadia c. Władysława, 507. Mazanik Wiktor s. Jana, 508. Mazanik Władysława c. Józefa, 509. Myśliński Zenon s. Wacława, 510. Myślińska Janina c. Wiktora, 511. Nenycz Władysław s. Jana, 512. Nenycz Izabela c. Józefa, 513. Ostrowski Kazimierz s. Jana, 514. Ostrowska Jadwiga c. Marcina, 515. Piróg Stefan s. Stanisława, 516. Piróg Wiktoria c. Antoniego, 517. Stojanowski-Han Stanisław s. Michała, 518. Stojanowska-Han Adela c. Hilarego, 519. Urbaniak Tadeusz s. Józefa, 520. Urbaniak Rozalia c. Jana, 521. Wróblewicz Jan s. Jana, 522. Wróblewicz Marianna c. Wojciecha.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021