Powołanie w skład Rady Ministrów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 października 1997 r.
o powołaniu w skład Rady Ministrów.

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 i art. 149 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 31 października 1997 r. powołuję w skład Rady Ministrów:
Pana Leszka BALCEROWICZA - Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Finansów

Pana Janusza TOMASZEWSKIEGO - Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pana Bronisława GEREMKA - Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Mirosława HANDKE - Ministra Edukacji Narodowej

Pana Jacka JANISZEWSKIEGO - Ministra Rolnictwa i Gospodarki

Żywnościowej

Panią Teresę KAMIŃSKĄ - Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Longina KOMOŁOWSKIEGO - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Pana Jerzego KROPIWNICKIEGO - Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Wojciecha MAKSYMOWICZA - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

Pana Eugeniusza MORAWSKIEGO - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Pana Janusza ONYSZKIEWICZA - Ministra Obrony Narodowej

Pana Janusza PAŁUBICKIEGO - Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Janusza STEINHOFFA - Ministra Gospodarki

Panią Hannę SUCHOCKĄ - Ministra Sprawiedliwości

Pana Jana SZYSZKO - Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa

Pana Wiesława WALENDZIAKA - Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Emila WĄSACZA - Ministra Skarbu Państwa

Pana Jerzego WIDZYKA - Ministra - Członka Rady Ministrów

Panią Joannę WNUK-NAZAROWĄ - Ministra Kultury i Sztuki

Pana Marka ZDROJEWSKIEGO - Ministra Łączności

Pana Ryszarda CZARNECKIEGO - Przewodniczącego Komitetu Integracji

Europejskiej

Pana Andrzeja WISZNIEWSKIEGO - Przewodniczącego Komitetu Badań

Naukowych

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021