Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 10, poz. 46, z 1994 r. Nr 74, poz. 331 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego w Poznaniu w Polsce:
1)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, odbywającej się w okresie od dnia 20 stycznia do dnia 23 stycznia 1998 r.,
2)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX, odbywającej się w okresie od dnia 20 stycznia do dnia 23 stycznia 1998 r.,
3)
na imprezie pod nazwą Poznański Tydzień Mody, odbywającej się w okresie od dnia 3 marca do dnia 6 marca 1998 r.,
4)
na imprezie pod nazwą Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej WIOSNA '98, odbywającej się w okresie od dnia 3 marca do dnia 6 marca 1998 r.,
5)
na imprezie pod nazwą Targi Zabawek i Artykułów Szkolno-Biurowych WIOSNA '98, odbywającej się w okresie od dnia 3 marca do dnia 6 marca 1998 r.,
6)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon Medyczny SALMED, odbywającej się w okresie od dnia 31 marca do dnia 3 kwietnia 1998 r.,
7)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Zielarskie INTERHERBA, odbywającej się w okresie od dnia 31 marca do dnia 3 kwietnia 1998 r.,
8)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych INTERMASZ, odbywającej się w okresie od dnia 31 marca do dnia 3 kwietnia 1998 r.,
9)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej INFOSYSTEM, odbywającej się w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 24 kwietnia 1998 r.,
10)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA, odbywającej się w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 24 kwietnia 1998 r.,
11)
na imprezie pod nazwą Targi Wydawnictw i Nowych Mediów MULTIMEDIA, odbywającej się w okresie od dnia 21 kwietnia do dnia 24 kwietnia 1998 r.,
12)
na imprezie pod nazwą Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz MEBLE, odbywającej się w okresie od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1998 r.,
13)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMA, odbywającej się w okresie od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1998 r.,
14)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Motoryzacji, odbywającej się w okresie od dnia 21 maja do dnia 27 maja 1998 r.,
15)
na imprezie pod nazwą 70 Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbywającej się w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 19 czerwca 1998 r.,
16)
na imprezie pod nazwą Targi Finansowe CAPITAL FAIR, odbywającej się w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 19 czerwca 1998 r.,
17)
na imprezie pod nazwą Poznański Tydzień Mody JESIEŃ '98, odbywającej się w okresie od dnia 1 września do dnia 4 września 1998 r.,
18)
na imprezie pod nazwą Targi Sprzętu i Odzieży Sportowej JESIEŃ '98, odbywającej się w okresie od dnia 1 września do dnia 4 września 1998 r.,
19)
na imprezie pod nazwą Targi Zabawek i Artykułów Szkolno-Biurowych JESIEŃ '98, odbywającej się w okresie od dnia 1 września do dnia 4 września 1998 r.,
20)
na imprezie pod nazwą ASIA IN POLAND, odbywającej się w okresie od dnia 1 września do dnia 4 września 1998 r.,
21)
na imprezie pod nazwą Targi Artykułów Gospodarstwa Domowego i Elektroniki Konsumpcyjnej DOMEXPO, odbywającej się w okresie od dnia 15 września do dnia 18 września 1998 r.,
22)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK, odbywającej się w okresie od dnia 15 września do dnia 18 września 1998 r.,
23)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Reklamy, odbywającej się w okresie od dnia 15 września do dnia 18 września 1998 r.,
24)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe POLAGRA, odbywającej się w okresie od dnia 1 października do dnia 6 października 1998 r.,
25)
na imprezie pod nazwą Krajowa Wystawa Ogrodnicza, odbywającej się w okresie od dnia 1 października do dnia 6 października 1998 r.,
26)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Rowerowe BICYKL, odbywającej się w okresie od dnia 22 października do dnia 25 października 1998 r.,
27)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON, odbywającej się w okresie od dnia 3 listopada do dnia 6 listopada 1998 r.,
28)
na imprezie pod nazwą Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO, odbywającej się w okresie od dnia 24 listopada do dnia 27 listopada 1998 r.,
29)
na imprezie pod nazwą Targi Inwestycyjne Miast Polskich INVESTCITY, odbywającej się w okresie od dnia 24 listopada do dnia 27 listopada 1998 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
§  2.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217 i z 1997 r. Nr 23, poz. 221).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.78.751

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1998 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1998.
Data aktu: 16/10/1997
Data ogłoszenia: 16/10/1997
Data wejścia w życie: 31/10/1997