Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 64, poz. 407 i Nr 80, poz. 498) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 250, z 1995 r. Nr 64, poz. 703, z 1996 r. Nr 63, poz. 579 i z 1997 r. Nr 23, poz. 222) wprowadza się następujące zmiany:
1.
Pozycja I otrzymuje brzmienie:

"I. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1. Beskidek

2. Bolesław

3. Borucin

4. Branice

5. Czermna

6. Dziewiętlice

7. Gorzyczki

8. Gródczanki

9. Jaworzynka

10. Kałków

11. Kietrz

12. Krzanowice (Chuchelna)

13. Krzanowice (Strahovice)

14. Lutynia

15. Łaziska

16. Mostowice

17. Niemojów

18. Nowa Morawa

19. Olza

20. Pilszcz

21. Pogwizdów

22. Pomorzowiczki

23. Puńców

24. Rudyszwałd

25. Sławniowice

26. Stożek

27. Ściborzyce Wielkie

28. Tarnkowa

29. Trzebina

30. Tworków

31. Wiechowice

32. Złoty Stok".

2.
Pozycja Ib. otrzymuje brzmienie:

"Ib. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w miejscowościach:

1. Kacwin

2. Leluchów

3. Milik

4. Muszynka

5. Ożenna

6. Piwowarówka

7. Przegibek

8. Radoszyce

9. Rycerka

10. Sromowce Wyżne

11. Ujsoły

12. Wierchomla Wielka

13. Winiarczykówka".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.76.717

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
Data aktu: 23/09/1997
Data ogłoszenia: 15/10/1997
Data wejścia w życie: 30/10/1997