Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 44/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Banaś Eugeniusz s. Piotra, 2. Banaś Maria c. Ludwika, 3. Barałkiewicz Henryk s. Michała, 4. Barałkiewicz Maria c. Feliksa, 5. Barański Antoni s. Franciszka, 6. Barańska Zdzisława c. Henryka, 7. Bąk Stanisław s. Wincentego, 8. Bąk Janina c. Józefa, 9. Boncol Józef s. Kaspra, 10. Boncol Augusta c. Mikołaja, 11. Budniok Ludwik s. Augustyna, 12. Budniok Anna c. Franciszka, 13. Chytrowski Jan s. Szczepana, 14. Chytrowska Krystyna c. Jerzego, 15. Czajczyk Edward s. Stanisława, 16. Czajczyk Janina c. Władysława, 17. Drabik Franciszek s. Michała, 18. Drabik Monika c. Karola, 19. Elbing Eryk s. Edmunda, 20. Elbing Jadwiga c. Feliksa, 21. Firganek Ludwik s. Franciszka, 22. Firganek Franciszka c. Stanisława, 23. Frysztacki Leon s. Franciszka, 24. Frysztacka Gertruda c. Józefa, 25. Glinka Józef s. Władysława, 26. Glinka Jadwiga c. Piotra, 27. Głuch Wacław s. Piotra, 28. Głuch Anna c. Ignacego, 29. Grabelus Zygfryd s. Konrada, 30. Grabelus Alicja c. Piotra, 31. Grabowski Henryk s. Jana, 32. Grabowska Janina c. Franciszka, 33. Grabowski Wiktor s. Jana, 34. Grabowska Maria c. Józefa, 35. Grzebielichowski Stanisław s. Michała, 36. Grzebielichowska Bolesława c. Władysława, 37. Guziejewski Eugeniusz s. Zenona, 38. Guziejewska Kazimiera c. Andrzeja, 39. Hilczer Stanisław s. Edmunda, 40. Hilczer Maria c. Tomasza, 41. Jachnik Michał s. Jakuba, 42. Jachnik Małgorzata c. Jana, 43. Kadula Władysław s. Jana, 44. Kadula Janina c. Edwarda, 45. Klimczak Paweł, 46. Klimczak Władysława, 47. Kloska Alojzy s. Ryszarda, 48. Kloska Wanda c. Antoniego, 49. Kluska Władysław s. Bernarda, 50. Kluska Janina c. Teofila, 51. Konieczny Władysław s. Wincentego, 52. Konieczna Julia c. Franciszka, 53. Kościelniak Józef s. Walentego, 54. Kościelniak Stanisława c. Józefa, 55. Kozłowski Stanisław s. Wiktora, 56. Kozłowska Marianna c. Józefa, 57. Kubik Władysław s. Franciszka, 58. Kubik Weronika c. Józefa, 59. Kułak Stefan s. Jana, 60. Kułak Wanda c. Ignacego, 61. Kuś Bronisław s. Jana, 62. Kuś Zofia c. Władysława, 63. Kuzior Marian s. Jana, 64. Kuzior Wiesława c. Antoniego, 65. Kwiatkowski Antoni s. Antoniego, 66. Kwiatkowska Leokadia c. Pawła, 67. Łakomy Józef s. Michała, 68. Łakomy Edyta c. Hermana, 69. Madej Zdzisław s. Stanisława, 70. Madej Krystyna c. Stanisława, 71. Majda Jakub s. Tomasza, 72. Majda Józefa c. Tomasza, 73. Malcher Konrad s. Roberta, 74. Malcher Eużenia c. Floriana, 75. Malec Marian s. Ludwika, 76. Malec Janina c. Mieczysława, 77. Marcisz Tomasz s. Jana, 78. Marcisz Agnieszka c. Franciszka; 79. Mateja Franciszek s. Józefa, 80. Mateja Agnieszka c. Wiktora, 81. Montak Jan s. Stanisława, 82. Montak Hildegarda c. Józefa, 83. Morak Stanisław s. Jacentego, 84. Morak Stanisława c. Antoniego, 85. Morawiec Maksymilian s. Wojciecha, 86. Morawiec Fryda c. Pawła, 87. Mościński Zygmunt s. Stanisława, 88. Mościńska Romana c. Aleksandra, 89. Nocuń Józef s. Kazimierza, 90. Nocuń Bronisława c. Józefa, 91. Nycz Stefan s. Józefa, 92. Nycz Genowefa c. Antoniego, 93. Odrobiński Karol s. Ignacego, 94. Odrobińska Natalia c. Wita, 95. Olek Antoni s. Jana, 96. Olek Franciszka c. Franciszka, 97. Pach Józef s. Józefa, 98. Pach Maria c. Adama, 99. Pacia Jan s. Andrzeja, 100. Pacia Aniela c. Piotra, 101. Pawlas Stanisław s. Józefa, 102. Pawlas Natalia c. Emila, 103. Proksa Jakub s. Antoniego, 104. Proksa Bronisława c. Konstantego, 105. Ratuszny Marian s. Włodzimierza, 106. Ratuszna Irena c. Michała, 107. Rotkegel Wiktor s. Karola, 108. Rotkegel Małgorzata c. Jana, 109. Rzeźniczek Teodor s. Alberta, 110. Rzeźniczek Bronisława c. Edwarda, 111. Sarek Eugeniusz s. Antoniego, 112. Sarek Zofia c. Bronisława, 113. Schmalenberg Marian s. Franciszka, 114. Schmalenberg Regina c. Juliana, 115. Sobczyński Leonard s. Bolesława, 116. Sobczyńska Zofia c. Jerzego, 117. Soja Wincenty s. Marcina, 118. Soja Genowefa c. Ludwika, 119. Sojka Władysław s. Pawła, 120. Sojka Zofia c. Augusta, 121. Sołtysik Władysław s. Stanisława, 122. Sołtysik Zofia c. Antoniego, 123. Stach Józef s. Wawrzyńca, 124. Stach Stefania c. Franciszka, 125. Stasikowski Wacław s. Wacława, 126. Stasikowska Lucyna c. Stanisława, 127. Suchoszek Bernard s. Franciszka, 128. Suchoszek Janina c. Józefa, 129. Surówka Teofil s. Stanisława, 130. Surówka Janina c. Wincentego, 131. Szmolke Karol s. Augustyna, 132. Szmolke Małgorzata c. Adolfa, 133. Szołtysik Karol s. Roberta, 134. Szołtysik Łucja c. Józefa, 135. Szulczewski Czesław s. Stanisława, 136. Szulczewska Celina c. Władysława, 137. Szymończyk Stanisław s. Konstantego, 138. Szymończyk Aniela c. Jana, 139. Trzensiok Ludwik s. Piotra, 140. Trzensiok Elżbieta c. Pawła, 141. Wajda Adolf, 142. Wajda Elżbieta, 143. Węgierski Stanisław s. Jana, 144. Węgierska Róża c. Jana, 145. Wiecheć Jan s. Błażeja, 146. Wiecheć Wanda c. Józefa, 147. Wojdas Eugeniusz s. Jana, 148. Wojdas Krystyna c. Franciszka, 149. Wuzik Konrad s. Bartłomieja, 150. Wuzik Elfryda c. Augustyna, 151. Zduńczyk Jerzy s. Stanisława, 152. Zduńczyk Ewa c. Franciszka, 153. Zieliński Lucjan s. Józefa, 154. Zielińska Maria c. Ignacego, 155. Ziętek Roman s. Jakuba, 156. Ziętek Irena c. Józefa 157. Żorawik Paweł s. Franciszka, 158. Zorawik Gertruda c. Stefana,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

159. Bieniek Józef s. Walentego, 160. Bieniek Karolina c. Błażeja, 161. Biernat Jan s. Stanisława, 162. Biernat Anna c. Wawrzyńca, 163. Bogucki Mieczysław s. Wojciecha, 164. Bogucka Janina c. Jana, 165. Brocki Jan s. Antoniego, 166. Brocka Józefa c. Jana, 167. Burkat Antoni c. Franciszka, 168. Burkat Aniela c. Józefa, 169. Burkat Władysław s. Andrzeja, 170. Burkat Maria c. Wojciecha, 171. Chojnacki Antoni s. Józefa, 172. Chojnacka Helena c. Walentego, 173. Chojnacki Jan s. Bartłomieja, 174. Chojnacka Janina c. Andrzeja, 175. Cichoń Lucjan s. Stanisława, 176. Cichoń Stefania c. Karola, 177. Cieślik Stanisław s. Stanisława, 178. Cieślik Zyta c. Józefa, 179. Ciukowski Aleksander s. Wojciecha, 180. Ciukowska Janina c. Feliksa, 181. Czubak Władysław s. Jacentego, 182. Czubak Maria c. Franciszka, 183. Czubiński Zbigniew s. Alojzego, 184. Czubińska Halina c. Antoniego, 185. Domanus Stanisław s. Stanisława, 186. Domanus Joanna c. Antoniego, 187. Drab Longin s. Wincentego, 188. Drab Eleonora c. Jana, 189. Dróżdż Wojciech s. Franciszka, 190. Dródż Bronisława c. Franciszka, 191. Drwięga Edward s. Stanisława, 192. Drwięga Franciszka c. Karola, 193. Dybza Szczepan s. Kazimierza, 194. Dybza Janina c. Władysława, 195. Dziadoń Jan, 196. Dziadoń Franciszka,.197. Głuch Feliks s. Feliksa, 198. Głuch Lidia c. Franciszka, 199. Gołdyn Edmund s. Józefa, 200. Gołdyn Natalia c. Piotra, 201. Gonciarczyk Tadeusz s. Władysława, 202. Gonciarczyk Irena c. Jana, 203. Gorycki Julian s. Jana, 204. Gorycka Józefa c. Jana, 205. Grochal Piotr, 206. Grochal Stanisława, 207. Hanusiak Józef s. Jana, 208. Hanusiak Maria c. Wojciecha, 209. Harabasz Franciszek s. Wojciecha, 210. Harabasz Regina c. Józefa, 211. Kania Piotr s. Wojciecha, 212. Kania Antonina c. Józefa, 213. Kapusta Tadeusz s. Antoniego, 214. Kapusta Janina c. Józefa, 215. Kasprzycki Bronisław s. Jana, 216. Kasprzycka Jadwiga c. Jana, 217. Klęk Walerian s. Antoniego, 218. Klęk Marianna c. Mikołaja, 219. Klima Władysław s. Franciszka, 220. Klima Władysława c. Władysława, 221. Kłeczek Stanisław s. Franciszka, 222. Kłeczek Władysława c. Szczepana, 223. Knapik Józef s. Stefana, 224. Knapik Aleksandra c. Idziego, 225. Korfel Stanisław s. Pawła, 226. Korfel Genowefa c. Antoniego, 227. Kostyszyn Jan s. Bazylego, 228. Kostyszyn Matylda c. Jana, 229. Kościelniak Karol s. Jana, 230. Kościelniak Anna c. Piotra, 231. Kożuch Jan s. Ludwika, 232. Kożuch Władysława c. Władysława, 233. Krosta Roman s. Brunona, 234. Krosta Marianna c. Henryka, 235. Krzeczek Stanisław s. Wojciecha, 236. Krzeczek Leokadia c. Stanisława, 237. Krzysztofek Czesław s. Franciszka, 238. Krzysztofek Krystyna c. Józefa, 239. Krzywda Jan s. Piotra, 240. Krzywda Stanisława c. Franciszka, 241. Kucia Marian s. Józefa, 242. Kucia Anna c. Antoniego, 243. Kurdziel Bronisław s. Jana, 244. Kurdziel Ernestyna c. Józefa, 245. Kustosz Józef s. Antoniego, 246. Kustosz Helena c. Tymoteusza, 247. Lachut Henryk s. Franciszka, 248. Lachut Antonina c. Jana, 249. Lenart Stanisław s. Wojciecha, 250. Lenart Anna c. Józefa, 251. Łabuzek Michał s. Zygmunta, 252. Łabuzek Natalia c. Józefa, 253. Łysek Józef s. Stefana, 254. Łysek Janina c. Andrzeja, 255. Masełko Tadeusz s. Ludwika, 256. Masełko Eugenia c. Klemensa, 257. Maśnica Ferdynand s. Józefa, 258. Maśnica Anna c. Mateusza, 259. Matysik Franciszek s. Jana, 260. Matysik Władysława c. Jana, 261. Mazur Zenon s. Jana, 262. Mazur Janina c. Jana, 263. Mięso Mieczysław s. Jana, 264. Mięso Jadwiga c. Ludwika, 265. Migdał Władysław s. Antoniego, 266. Migdał Eugenia c. Stanisława, 267. Mirochna Eugeniusz s. Józefa, 268. Mirochna Anna c. Władysława, 269. Modzelewski Jan s. Kazimierza, 270. Modzelewska Waleria c. Ludwika, 271. Mucha Tadeusz s. Franciszka, 272. Mucha Zofia c. Jana, 273. Muniak Czesław s. Stanisława, 274. Muniak Honorata c. Jana, 275. Murzyn Stanisław s. Jakuba, 276. Murzyn Rozalia c. Józefa, 277. Olesiński Adam s. Wojciecha, 278. Olesińska Maria c. Jana, 279. Onufrejów Władysław s. Szymona, 280. Onufrejów Maria c. Antoniego, 281. Perlik Stanisław s. Józefa, 282. Perlik Władysława c. Mikołaja, 283. Perlikowski Władysław s. Walentego, 284. Perlikowska Zofia c. Jakuba, 285. Pichórz Stanisław s. Klemensa, 286. Pichórz Maria c. Andrzeja, 287. Piechota Albin s. Stefana, 288. Piechota Bronisława c. Józefa, 289. Pieczonka Antoni s. Józefa, 290. Pieczonka Antonina c. Antoniego, 291. Pieprzyca Józef s. Jana, 292. Pieprzyca Zofia c. Franciszka, 293. Pieprzyca Stanisław s. Franciszka, 294. Pieprzyca Anna c. Antoniego, 295. Pierściński Władysław s. Stanisława, 296. Pierścińska Helena c. Kazimierza, 297. Płaszewski Seweryn s. Franciszka, 298. Płaszewska Maria c. Michała, 299. Ptak Paweł s. Jana, 300. Ptak Anna c. Stanisława, 301. Rogowski Gustaw s. Stefana, 302. Rogowska Władysława c. Władysława, 303. Ropka Piotr s. Piotra, 304. Ropka Józefa c. Szczepana, 305. Róg Jan s. Jana, 306. Róg Anna c. Jana, 307. Rzepka Stanisław s. Michała, 308. Rzepka Anna c. Franciszka, 309. Słupek Piotr s. Franciszka, 310. Słupek Stanisława c. Andrzeja, 311. Smok Stanisław s. Jana, 312. Smok Maria c. Stanisława, 313. Sokołowski Bronisław s. Michała, 314. Sokołowska Bronisława c. Jana, 315. Stach Stefan s. Kacpra, 316. Stach Maria c. Franciszka, 317. Starosta Stanisław s. Franciszka, 318. Starosta Maria c. Piotra, 319. Szczudło Władysław s. Jana, 320. Szczudło Janina c. Jana, 321. Szewczyk Władysław s. Stanisława, 322. Szewczyk Anna c. Antoniego, 323. Szlachta Stefan s. Feliksa, 324. Szlachta Stanisława c. Władysława, 325. Uchacz Stanisław, 326. Uchacz Janina, 327. Wajda Albin s. Andrzeja, 328. Wajda Genowefa c. Michała, 329. Wajda Stefan s. Andrzeja, 330. Wajda Janina c. Jana, 331. Wałach Jan s. Michała, 332. Wałach Rozalia c. Jana, 333. Wąs Józef s. Jana, 334. Wąs Władysława c. Franciszka, 335. Wąs Władysław s. Józefa, 336. Wąs Maria c. Stefana, 337. Widła Emil s. Józefa, 338. Widła Janina c. Stanisława, 339. Woźniak Tomasz s. Wojciecha, 340. Woźniak Aniela c. Jana, 341. Wójtowicz Józef s. Jana, 342. Wójtowicz Eugenia c. Klemensa, 343. Wójtowicz Władysław s. Józefa, 344. Wójtowicz Aleksandra c. Stanisława, 345. Wróbel Józef s. Andrzeja, 346. Wróbel Maria c. Karola, 347. Wróbel Michał s. Andrzeja, 348. Wróbel Janina c. Franciszka, 349. Zielonka Leon s. Leona, 350. Zielonka Stanisława c. Stanisława, 351. de Ziemblice Bogusz Wiesław s. Karola, 352. de Ziemblice Bogusz Kalina c. Mieczysława, 353. Zięba Stanisław s. Bartłomieja, 354. Zięba Helena c. Walentego, 355. Żądło Władysław s. Franciszka, 356. Żądło Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

357. Boruń Józef s. Józefa, 358. Boruń Stanisława c. Franciszka, 359. Budzyński Ferdynand s. Walentego, 360. Budzyńska Aniela c. Franciszka, 361. Chrobot Bronisław, 362. Chrobot Weronika, 363. Chrobot Franciszek s. Walentego, 364. Chrobot Weronika c. Walentego, 365. Chrobot Stanisław s. Walentego, 366. Chrobot Irena c. Antoniego, 367. Chudy Józef s. Józefa, 368. Chuda Marianna c. Mikołaja, 369. Chudy Szczepan s. Piotra, 370. Chuda Helena c. Kazimierza, 371. Dwornik Józef s. Józefa, 372. Dwornik Janina c. Józefa, 373. Dwurnik Józef s. Józefa, 374. Dwurnik Alicja c. Andrzeja, 375. Dyja Franciszek s. Franciszka, 376. Dyja Anna c. Wojciecha, 377. Grobelny Stefan s. Józefa, 378. Grobelna Kazimiera c. Kazimierza, 379. Jaskuła Józef s. Antoniego, 380. Jaskuła Marianna c. Antoniego, 381. Jaworski Henryk s. Ludwika, 382. Jaworska Jadwiga c. Wacława, 383. Kamiński Sylwester s. Stanisława, 384. Kamińska Genowefa c. Józefa, 385. Kiezik Klemens s. Klemensa, 386. Kiezik Stefania c. Władysława, 387. Kuźnik Józef s. Antoniego, 388. Kuźnik Anna c. Józefa, 389. Łebek Franciszek s. Józefa, 390. Łebek Marianna c. Szczepana, 391. Mieszała Stanisław s. Franciszka, 392. Mieszała Czesława c. Marcina, 393. Ramoś Stanisław s. Walentego, 394. Ramoś Salomea c. Michała, 395. Rośczyk Józef s. Antoniego, 396. Rośczyk Franciszka c. Konstantego, 397. Samulski Stefan s. Franciszka, 398. Samulska Marianna c. Antoniego, 399. Sidorczuk Kazimierz s. Aleksandra, 400. Sidorczuk Helena c. Wojciecha, 401. Stępień Franciszek s. Antoniego, 402. Stępień Marianna c. Ludwika, 403. Szczuko Wilhelm s. Bronisława, 404. Szczuko Albina c. Józefa, 405. Ślusarek Józef s. Tomasza, 406. Ślusarek Zofia c. Józefa, 407. Tomaszewski Władysław s. Antoniego, 408. Tomaszewska Sabina c. Feliksa, 409. Ulas Franciszek s. Franciszka, 410. Ulas Władysława c. Franciszka, 411. Wika Jan s. Piotra, 412. Wika Marianna c. Józefa, 413. Żłobiński Eugeniusz s. Józefa, 414. Żłobińska Anna c. Karola,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

415. Adaszewski Stanisław s. Jana, 416. Adaszewska Irena c. Mateusza, 417. Czerniawski Piotr s. Antoniego, 418. Czerniawska Franciszka c. Stanisława, 419. Durka Kazimierz s. Franciszka, 420. Durka Regina c. Jana, 421. Gzubicki Kazimierz s. Bronisława, 422. Gzubicka Karolina c. Marcina, 423. Hałys Józef s. Fryderyka, 424. Hałys Karolina c. Klemensa, 425. Kazimierczak Zdzisław s. Feliksa, 426. Kazimierczak Maria c. Konstantego, 427. Kowalczewski Zbigniew s. Wacława, 428. Kowalczewska Barbara c. Stanisława, 429. Kozarski Władysław s. Tomasza, 430. Kozarska Irena c. Józefa, 431. Lindner Jerzy s. Ryszarda, 432. Lindner Maria c. Stanisława, 433. Łabęda Henryk s. Władysława, 434. Łabęda Wacława c. Kazimierza, 435. Mondygraf Jan s. Władysława, 436. Mondygraf Anna c. Antoniego, 437. Niewęgłowski Mieczysław s. Mieczysława, 438. Niewęgłowska Helena c. Józefa, 439. Nowak Jan s. Andrzeja, 440. Nowak Stefania c. Władysława, 441. Ochnik Cyryl s. Jana, 442. Ochnik Aleksandra c. Stanisława, 443. Ogonowski Hipolit s. Franciszka, 444. Ogonowska Krystyna c. Jana, 445. Orzechowski Zdzisław s. Bolesława, 446. Orzechowska Wiera c. Dymitra, 447. Pawliotti Alfred s. Aleksandra, 448. Pawliotti Irena c. Józefa, 449. Podhalański Bolesław s. Józefa, 450. Podhalańska Irena c. Franciszka, 451. Rudomski Feliks s. Leona, 452. Rudomska Wanda c. Antoniego, 453. Saczuk Bolesław s. Grzegorza, 454. Saczuk Izabela c. Kazimierza, 455. Sokalski Jan s. Jana, 456. Sokalska Karolina c. Mariana, 457. Strózik Józef s. Jana, 458. Strózik Alina c. Kazimierza, 459. Szumowski Marian s. Jana, 460. Szumowska Zofia c. Onufrego, 461. Szurek Tadeusz s. Władysława, 462. Szurek Janina c. Pawła, 463. Uleryk Edward s. Władysława, 464. Uleryk Krystyna c. Władysława, 465. Wieloch Jan s. Ignacego, 466. Wieloch Irena c. Sylwestra, 467. Zelnik Jan s. Maksa, 468. Zelnik Halina c. Mieczysława, 469. Ziemiańczyk Stanisław s. Stefana, 470. Ziemiańczyk Kamila c. Filipa,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

471. Bałabuch Michał s. Ludwika, 472. Bałabuch Aniela c. Józefa, 473. Chmielewski Florian s. Bolesława, 474. Chmielewska Jadwiga. c. Franciszka, 475. Głąbek Franciszek s. Stanisława, 476. Głąbek Stanisława c. Adama, 477. Grudziński Tadeusz s. Stanisława, 478. Grudzińska Fryda c. Hermana, 479. Gubernat Jan s. Stanisława, 480. Gubernat Teresa c. Józefa, 481. Kaczyński Stefan s. Bronisława, 482. Kaczyńska Julianna c. Antoniego, 483. Kałucki Stanisław s. Jana, 484. Kałtucka Cecylia c. Józefa, 485. Krems Jan s. Franciszka, 486. Krems Maria c. Władysława, 487. Kubiak Tadeusz s. Pawła, 488. Kubiak Cecylia c. Bronisława, 489. Okulowski Stanisław s. Józefa, 490. Okulowska Honorata c. Władysława, 491. Pciak Władysław s. Pawła, 492. Pciak Marianna c. Jana, 493. Sowiński Mieczysław s. Ignacego, 494. Sowińska Eugenia c. Stefana, 495. Ursyn-Szantyr Andrzej s. Sergiusza, 496. Ursyn-Szantyr Władysława c. Konstantego, 497. Zgarda Józef s. Franciszka, 498. Zgarda Marianna c. Adama, 499. Zieleziński Seweryn s. Jakuba, 500. Zielezińska Marianna c. Andrzeja.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021