Wyznaczenie dróg celnych oraz określenie zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 17 września 1997 r.
w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i nr 64, poz. 407) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie wyznacza drogi celne oraz określa zasady poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
§  2.
1.
Wyznacza się kolejowe drogi celne prowadzące odcinkami linii kolejowych od otwartych kolejowych przejść granicznych do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Bartoszyce,
2)
Braniewo,
3)
Chałupki,
4)
Cieszyn,
5)
Czeremcha,
6)
Dorohusk,
7)
Głuchołazy,
8)
Gubin,
9)
Hrebenne,
10)
Hrubieszów,
11)
Krościenko,
12)
Kostrzyn,
13)
Kowalewo,
14)
Kunowice,
15)
Kuźnica Białostocka,
16)
Lubawka,
17)
Łupków,
18)
Małaszewicze,
19)
Medyka,
20)
Mieroszów,
21)
Międzylesie,
22)
Muszyna,
23)
Przemyśl,
24)
Siemianówka,
25)
Skandawa,
26)
Szczecin-Gumieńce (Grambow),
27)
Szczecin-Gumieńce (Tantow),
28)
Terespol,
29)
Trakiszki,
30)
Werchrata,
31)
Węgliniec,
32)
Zasieki,
33)
Zawidów,
34)
Zebrzydowice,
35)
Zgorzelec,
36)
Zubki Białostockie,
37)
Zwardoń.
2.
Wyznacza się morskie drogi celne prowadzące trasą przepływu od miejsca przekroczenia morskiej granicy polskiego obszaru celnego do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Darłowo,
2)
Dziwnów,
3)
Elbląg,
4)
Frombork,
5)
Gdańsk,
6)
Gdynia,
7)
Górki Zachodnie,
8)
Hel,
9)
Jastarnia,
10)
Jarosławiec,
11)
Krynica Morska,
12)
Kołobrzeg,
13)
Łeba,
14)
Mielno,
15)
Mrzeżyno,
16)
Nowe Warpno,
17)
Police,
18)
Rowy,
19)
Stepnica,
20)
Szczecin,
21)
Świnoujście,
22)
Trzebież,
23)
Ustka,
24)
Władysławowo.
3.
Wyznacza się rzeczne drogi celne prowadzące najkrótszą trasą od miejsca przekroczenia granicy państwowej do urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Gryfino,
2)
Widuchowa.
4.
Wyznacza się powietrzne drogi celne prowadzące od miejsca przekroczenia powietrznej granicy polskiego obszaru celnego drogami lotniczymi wyznaczonymi przez przepisy odrębne do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:
1)
Gdańsk-Rębiechowo,
2)
Katowice-Pyrzowice,
3)
Kraków-Balice,
4)
Poznań-Ławica,
5)
Rzeszów-Jasionka,
6)
Szczecin-Goleniów,
7)
Warszawa-Okęcie,
8)
Wrocław-Strachowice.
5.
Drogi celne dla towarów przewożonych transportem drogowym wyznaczają dyrektorzy urzędów celnych na podstawie art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego.
§  3.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, środki przewozowe poruszające się drogą celną nie mogą bez zgody organu celnego zmieniać trasy przejazdu ani zatrzymywać się.
2.
Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać wykonany, osoba zobowiązana do jego wykonania lub inna osoba działająca w jej imieniu powinna bezzwłocznie poinformować organ celny o tej sytuacji.
§  4.
Przeładunek towarów przemieszczanych po drogach celnych może nastąpić wyłącznie za zgodą organu celnego i w obecności funkcjonariusza celnego.
§  5.
Organ celny może nałożyć na towary przemieszczane drogą celną zamknięcia celne, zarządzić ich konwojowanie lub strzeżenie, a także podjąć inne działania uniemożliwiające usunięcie towarów spod dozoru celnego i zapewniające przedstawienie towaru w nienaruszonym stanie.
§  6.
W wypadku, o którym mowa w art. 35 § 2 Kodeksu celnego, organ celny określi w pozwoleniu drogę celną.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021