Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 97/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wolski Czesław s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

2. Góra Zygmunt s. Leona, 3. Kapała Henryk s. Jana, 4. Karc Zbigniew s. Kazimierza, 5. Klim Jerzy s. Stefana, 6. Ligięza Roman s. Mariana, 7. Mieszkowski Mieczysław s. Zdzisława, 8. Murzyński Krzysztof s. Juliusza, 9. Neubauer Edward s. Józefa, 10. Rybczyk Roman s. Jana, 11. Spławiński Ryszard s. Waleriana, 12. Szuksztul Stanisław s. Hipolita, 13. Szumała Jan s. Jana, 14. Towalewski Jerzy s. Wacława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

15. Kalaciński Zbigniew s. Antoniego, 16. Piasek Jacek s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bizewski Zdzisław s. Stanisława, 18. Gajdziński Ryszard s. Czesława, 19. Kamiński Zdzisław s. Alojzego, 20. Niwczyk Wojciech s. Józefa, 21. Nurzyński Andrzej s. Zbigniewa, 22. Pettke Mieczysław s. Brunona, 23. Piotrowski Tadeusz s. Czesława, 24. Pniewski Zbigniew s. Mariana, 25. Pyzowski Jarosław s. Aleksandra, 26. Treder Jan s. Władysława, 27. Wyszyński Stanisław s. Czesława,

na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Pietkiewicz Elżbieta c. Jana, 29. Rychter Zofia c. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bastek Alina c. Aleksandra, 31. Chruściel Teresa c. Mieczysława, 32. Jeżowska Wiesława c. Stanisława, 33. Kopczewska Teresa c. Henryka, 34. Kulpa Janina c. Edwarda, 35. Matysiak Albina c. Bolesława, 36. Musierowicz Zofia c. Józefa, 37. Pechcin Małgorzata c. Jana, 38. Wilk Zuzanna c. Bolesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Baran Tomasz s. Ryszarda, 40. Grabowska Leokadia c. Jana, 41. Najbauer Jadwiga c. Antoniego, 42. Protasiuk Alina c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Chełmskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Gwardiak Jerzy s. Michała,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kwaśnik Zdzisław s. Adama, 45. Nowosadzki Zbigniew s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Hołowiński Krzysztof s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Częstochowskiego

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości oraz działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Rejnowicz Józef s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Zębik Włodzimierz s. Antoniego,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Mielczarz Stanisław s. Jana, 50. Pakuła Stanisław s. Piotra,

na wniosek Wojewody Gdańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Karpińska Ewa c. Ryszarda, 52. Marzec Krystyna c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Babs Zyta c. Czesława, 54. Cecot Zdzisław s. Jana, 55. Kluska Barbara c. Józefa, 56. Maślak Maria c. Bronisława, 57. Pejka Irena c. Jana, 58. Pytel Barbara c. Bernarda, 59. Tomiak Bernard s. Stanisława, 60. Zacharowska Jolanta c. Czesława,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Majewski Antoni s. Jana, 62. Pawiński Zbigniew s. Ignaca,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Gawlik Tadeusz s. Pawła, 64. Jołda Kazimiera c. Jana, 65. Kędzierski Edward s. Walentego, 66. Stępień Wacław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bunzel Andrzej s. Emila, 68. Król Stanisław s. Józefa, 69. Kurp Helena c. Franciszka, 70. Kwiatek Zygmunt s. Antoniego, 71. Rogalska Alicja c. Stefana, 72. Stec Hanna c. Czesława, 73. Wolna Kazimiera c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Czyżewski Kazimierz s. Adama, 75. Grodziński Ryszard s. Henryka, 76. Wieczorek Stanisław s. Józefa, 77. Ziarkowski Krzysztof s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Łoś Adrian s. Piotra, 79. Wenderski Marian s. Jana, 80. Zaremba Jan s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kapczyński Przemysław s. Ludomira, 82. Żurek Henryk s. Antoniego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Jankowski Jan s. Jana, 84. Magnus Andrzej s. Teodora, 85. Nadrowski Józef s. Jana, 86. Pawlak Henryk s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Szczepański Andrzej s. Eugeniusza,

na wniosek Wojewody Płockiego

za zasługi w długoletniej działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Ziółkowska Filomena c. Mariana,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Drzymała Zbigniew s. Czesława, 90. Kaczmarek Ryszard s. Adama, 91. Witkowski Wojciech s. Zygmunta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Stępczak Jan s. Albina,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Gendera Czesław s. Franciszka, 94. Groński Kazimierz s. Stefana, 95. Krystkowiak Feliks s. Wincentego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Czaplicki Ryszard s. Stanisława, 97. Konieczka Zdzisław s. Stanisława, 98. Lenartowski Tadeusz s. Dionizego, 99. Malinowski Władysław s. Leona, 100. Richter Adam s. Romana, 101. Szała Józef s. Stanisława, 102. Szymkowiak Leszek s. Stanisława, 103. Wachowiak Jan s. Bolesława, 104. Wybieralski Jerzy s. Jana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w pracy zawodowej oraz działalności na rzecz rozwoju sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Podgórski Krzysztof s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Jarosz Zdzisław s. Czesława, 107. Jeleński Leszek s. Jana,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

108. Bartoszuk Jan s. Pawła, 109. Malinowski Robert s. Wiesława, 110. Nigierewicz Mikołaj s. Pawła.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021