Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 32/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

1. Furmaniuk Edward s. Jana, 2. Furmaniuk Jadwiga c. Jana, 3. Iwaniuk Jan s. Józefa, 4. Iwaniuk Czesława c. Aleksandra, 5. Iwaniuk Józef s. Józefa, 6. Iwaniuk Helena c. Stanisława, 7. Jaworski Edward s. Adama, 8. Jaworska Marianna c. Piotra, 9. Nieciecki Stefan s. Stefana, 10. Nieciecka Anna c. Antoniego, 11. Pawłowski Józef s. Aleksandra, 12. Pawłowska Stanisława c. Jana, 13. Poliszuk Stanisław s. Andrzeja, 14. Poliszuk Marianna c. Antoniego, 15. Strąkowski Jan s. Piotra, 16. Strąkowska Domicela c. Piotra,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

17. Bączkiewicz Zygmunt s. Michała, 18. Bączkiewicz Joanna c. Andrzeja, 19. Bielak Stanisław s. Wawrzyńca, 20. Bielak Helena c. Józefa, 21. Ciesiółka Józef s. Ludwika, 22. Ciesiółka Janina c. Adama, 23. Fąka Franciszek s. Idziego, 24. Fąka Zofia c. Piotra, 25. Garstka Stanisław s. Stanisława, 26. Garstka Józefa c. Wincentego, 27. Gil Aleksander, 28. Gil Janina, 29. Górski Władysław s. Walentego, 30. Górska Marianna c. Józefa, 31. Gnerowicz Franciszek s. Józefa, 32. Gnerowicz Władysława c. Marcina, 33. Gruszka Jan s. Kaspra, 34. Gruszka Wanda c. Rocha, 35. Grzelak Leon s. Ignacego, 36. Grzelak Zofia c. Franciszka, 37. Januszkiewicz Marian s. Franciszka, 38. Januszkiewicz Albina c. Wincentego, 39. Kammer Helmut s. Henryka, 40. Kammer Gertruda c. Wilhelma, 41. Kamola Edmund s. Stanisława, 42. Kamola Monika c. Kaspra, 43. Kędzierski Ludwik s. Ludwika, 44. Kędzierska Henryka c. Ewarysta, 45. Kulesza Władysław s. Maksymiliana, 46. Kulesza Helena c. Franciszka, 47. Lenart Mieczysław s. Józefa, 48. Lenart Marianna c. Pawła, 49. Lindner Jan s. Jakuba, 50. Lindner Michalina c. Józefa, 51. Lis Michał s. Ignacego, 52. Lis Władysława c. Władysława, 53. Lorenz Edward s. Pawła, 54. Lorenz Irena c. Jana, 55. Maroszek Stefan s. Jana, 56. Maroszek Antonina c. Jana, 57. Matysiak Józef s. Andrzeja, 58. Matysiak Janina c. Józefa, 59. Michalski Józef s. Józefa, 60. Michalska Marianna c. Szczepana, 61. Musialski Ludwik s. Ludwika, 62. Musialska Józefa c. Józefa, 63. Nowak Jan s. Władysława, 64. Nowak Marianna c. Antoniego, 65. Okuniewski Stanisław s. Karola, 66. Okuniewska Marianna c. Antoniego, 67. Olczak Jan s. Józefa, 68. Olczak Leokadia c. Michała, 69. Płóciennik Tadeusz s. Józefa, 70. Płóciennik Stefania c. Stanisława, 71. Skiba Jan s. Tomasza, 72. Skiba Jadwiga c. Jana, 73. Sołtysik Franciszek s. Wincentego, 74. Sołtysik Zofia c. Aleksandra, 75. Szczesnowski Marian s. Kazimierza, 76. Szczesnowska Kazimiera c. Piotra, 77. Szymański Ignacy s. Tomasza, 78. Szymańska Zofia c. Franciszka, 79. Szymański Tadeusz s. Franciszka, 80. Szymańska Marianna c. Wojciecha, 81. Tomera Franciszek s. Wojciecha, 82. Tomera Anna c. Michała, 83. Tomiec Bolesław s. Tomasza, 84. Tomiec Jadwiga c. Stanisława, 85. Wieczorek Feliks s. Stanisława, 86. Wieczorek Leokadia c. Pawła, 87. Więckowicz Stanisław, 88. Więckowicz Jadwiga, 89. Wojdziak Idzi s. Antoniego, 90. Wojdziak Stefania c. Antoniego, 91. Zadka Bolesław s. Józefa, 92. Zadka Weronika c. Piotra, 93. Żłobiński Sylwester s. Stanisława, 94. Żłobińska Stanisława c. Jana, 95. Życzyński Stanisław s. Stanisława, 96. Życzyńska Łucja c. Władysława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

97. Adamczyk Stanisław s. Franciszka, 98. Adamczyk Halina c. Bolesława, 99. Bandura Franciszek s. Pawła, 100. Bandura Dolores c. Teodora, 101. Barczyk Kazimierz s. Wojciecha, 102. Barczyk Stanisława c. Jana, 103. Bargieł Kazimierz s. Jana, 104. Bargieł Anna c. Bolesława, 105. Baron Józef s. Walentego, 106. Baron Janina c. Jana, 107. Baryń Franciszek s. Andrzeja, 108. Baryń Zofia c. Piotra, 109. Basoń Stanisław s. Stanisława, 110. Basoń Michalina c. Piotra, 111. Beczała Józef s. Franciszka, 112. Beczała Eiżbieta c. Ludwika, 113. Białoń Walenty s. Stanisława, 114. Białoń Jadwiga c. Franciszka, 115. Bieda Jan s. Jana, 116. Bieda Krystyna c. Andrzeja, 117. Błaszczyk Tadeusz s. Jakuba, 118. Błaszczyk Stanisława c. Antoniego, 119. Boczkowski Jerzy s. Tymoteusza, 120. Boczkowska Magdalena c. Piotra, 121. Buława Józef, 122. Buława Henryka, 123. Burek Jerzy s. Karola, 124. Burek Elżbieta c. Jakuba, 125. Buszka Pius s. Ferdynanda, 126. Buszka Maria c. Karola, 127. Cebulski Edward s. Michała, 128. Cebulska Janina c. Ignacego, 129. Chłapek Józef s. Ludwika, 130. Chłapek Justyna c. Józefa, 131. Cholewka Hipolit s. Jana, 132. Cholewka Zofia c. Macieja, 133. Chomko Kazimierz s. Aleksandra, 134. Chomko Helena c. Jana, 135. Cofór Władysław s. Jana, 136. Cofór Kazimiera c. Władysława, 137. Czardybon Jan s. Walentego, 138. Czardybon Kazimiera c. Józefa, 139. Czarnecki Wilhelm s. Józefa, 140. Czarnecka Małgorzata c. Stanisława, 141. Czech Piotr s. Ignacego, 142. Czech Bronisława c. Jana, 143. Dejon Ryszard s. Franciszka, 144. Dejon Małgorzata c. Krystiana, 145. Dudek Józef s. Wincentego, 146. Dudek Stanisława c. Andrzeja, 147. Dygas Mieczysław s. Wiktora, 148. Dygas Janina c. Franciszka, 149. Filec Józef s. Jana, 150. Filec Aniela c. Wojciecha, 151. Filipek Henryk s. Teofila, 152. Filipek Elżbieta c. Marcina, 153. Gajda Jan s. Wojciecha, 154. Gajda Kazimiera c. Jana, 155. Gajewski Eugeniusz s. Jana, 156. Gajewska Maria c. Antoniego, 157. Gawinek Jan s. Wojciecha, 158. Gawinek Adolfa c. Józefa, 159. Gawlik Franciszek s. Franciszka, 160. Gawlik Maria c. Józefa, 161. Gębski Wacław s. Piotra, 162. Gębska Krystyna c. Antoniego, 163. Glik Stanisław s. Władysława, 164. Glik Emilia c. Wincentego, 165. Gołas Ludwik s. Franciszka, 166. Gołas Eufrozyna c. Franciszka, 167. Górecki Józef s. Franciszka, 168. Górecka Irena c. Antoniego, 169. Gregorczyk Ryszard s. Bolesława, 170. Gregorczyk Wanda c. Józefa, 171. Grolik Teodor s. Marcina, 172. Grolik Augustyna c. Augustyna, 173. Gruszka Józef s. Alojzego, 174. Gruszka Małgorzata c. Stanisława, 175. Gryman Ludwik s. Alojzego, 176. Gryman Eufrezja c. Feliksa, 177. Gwóźdź Antoni s. Maksa, 178. Gwóźdź Rozalia c. Jana, 179. Hajduk Antoni s. Antoniego, 180. Hajduk Gertruda c. Emila, 181. Jabłoński Wacław s. Tadeusza, 182. Jabłońska Marianna c. Franciszka, 183. Jastrzemski Alojzy s. Franciszka, 184. Jastrzemska Łucja c. Jerzego, 185. Janosz Alfons s. Franciszka, 186. Janosz Stefania c. Jana, 187. Janowski Bolesław s. Antoniego, 188. Janowska Jadwiga c. Leona, 189. Jurczyk Joachim s. Teodora, 190. Jurczyk Augustyna c. Pawła, 191. Kaleta Stanisław s. Piotra, 192. Kaleta Gertruda c. Jana, 193. Kałwa Bolesław s. Jana, 194. Kałwa Marianna c. Jacentego, 195. Kałwa Jan s. Marcina, 196. Kałwa Józefa s. Antoniego, 197. Kapcia Jan s. Jana, 198. Kapcia Antonina c. Franciszka, 199. Kapuśniak Edward s. Józefa, 200. Kapuśniak Marianna c. Aleksandra, 201. Katolik Alfred s. Tomasza, 202. Katolik Zofia c. Stefana, 203. Katroshi Ikbalbari s. Jakupa, 204. Katroshi Otylia c. Jana, 205. Kaziród Stefan s. Adama, 206. Kaziród Danuta c. Stanisława, 207. Kocot Józef s. Stanisława, 208. Kocot Władysława c. Franciszka, 209. Kolarz Teofil s. Józefa, 210. Kolarz Ludosława c. Arkadiusza, 211. Kościuk Józef s. Jana, 212. Kościuk Halina c. Wawrzyńca, 213. Koziński Edward s. Jakuba, 214. Kozińska Krystyna c. Józefa, 215. Krawczyk Zbigniew s. Stefana, 216. Krawczyk Anna c. Kazimierza, 217. Krybus Franciszek s. Wincentego, 218. Krybus Maria c. Juliana, 219. Krystek Henryk s. Teodora, 220. Krystek Sabina c. Jana, 221. Krzak Zenon s. Wojciecha, 222. Krzak Janina c. Bolesława, 223. Kuciapski Franciszek s. Szczepana, 224. Kuciapska Aniela c. Jana, 225. Kucypera Henryk s. Daniela, 226. Kucypera Janina c. Stanisława, 227. Kustra Stanisław s. Józefa, 228. Kustra Anna c. Władysława, 229. Langosz Franciszek s. Karola, 230. Langosz Gabriela c. Karola, 231. Leks Kazimierz s. Andrzeja, 232. Leks Stanisława c. Jana, 233. Leśniak Stefan s. Sylwestra, 234. Leśniak Bronisława c. Walentego, 235. Ligenza Bolesław s. Jana, 236. Ligenza Stefania c. Piotra, 237. Łabudek Tadeusz s. Franciszka, 238. Łabudek Anna c. Józefa, 239. Łakota Henryk s. Antoniego, 240. Łakota Marta c. Leona, 241. Machulec Roman s. Pawła, 242. Machulec Emilia c. Józefa, 243. Magiera Marian s. Antoniego, 244. Magiera Waleria c. Karola, 245. Makowski Henryk s. Franciszka, 246. Makowska Stanisława c. Andrzeja, 247. Malucha Józef s. Juliusza, 248. Malucha Wanda c. Karola, 249. Małota Leon s. Wincentego, 250. Małota Janina c. Jana, 251. Mańka Robert s. Piotra, 252. Mańka Hildegarda c. Pawła, 253. Maszczyk Jan s. Macieja, 254. Maszczyk Anna c. Ludwika, 255. Maszycki Stanisław s. Pawła, 256. Maszycka Władysława c. Bolesława, 257. Matusiak Edward s. Józefa, 258. Matusiak Elżbieta c. Piotra, 259. Mędrzyk Mieczysław s. Stanisława, 260. Mędrzyk Daniela c. Jana, 261. Micuła Tadeusz s. Jana, 262. Micuła Helena c. Michała, 263. Mikołajun Wacław s. Antoniego, 264. Mikołajun Janina c. Pawła, 265. Miśta Marian s. Stanisława, 266. Miśta Alicja c. Jana, 267. Mościński Bolesław s. Jana, 268. Mościńska Helena c. Józefa, 269. Muszalski Franciszek s. Leona, 270. Muszalska Salomea c. Jana, 271. Myrczik Ryszard s. Józefa, 272. Myrczik Felicitas c. Józefa, 273. Mysur Stefan s. Piotra, 274. Mysur Marianna c. Władysława, 275. Nowak Edward s. Tomasza, 276. Nowak Władysława c. Adama, 277. Pacia Stanisław s. Tomasza, 278. Pacia Teodozja c. Jana, 279. Paliczka Konrad s. Józefa, 280. Paliczka Maria c. Pawła 281. Pałka Marian s. Andrzeja, 282. Pałka Janina c. Piotra, 283. Pałka Tadeusz s. Franciszka, 284. Pałka Zofia c. Józefa, 285. Pater Marian s. Kazimierza, 286. Pater Halina c. Wincentego, 287. Pawłowski Wincenty, 288. Pawłowska Genowefa, 289. Pazera Tadeusz s. Stanisława, 290. Pazera Zofia c. Michała, 291. Petryna Mieczysław s. Mieczysława, 292. Petryna Władysława c. Michała, 293. Piekarczyk Zygmunt s. Władysława, 294. Piekarczyk Eleonora c. Antoniego, 295. Piekarz Eugeniusz s. Jana, 296. Piekarz Wiktoria c. Wojciecha, 297. Pieniążek Władysław s. Józefa, 298. Pieniążek Leokadia c. Wojciecha, 299. Piłka Piotr, 300. Piłka Aniela, 301. Płatek Stanisław s. Andrzeja, 302. Płatek Sabina c. Tomasza, 303. Pocełujko Grzegorz s. Iliana, 304. Pocełujko Agnieszka c. Fabiana, 305. Polewczyk Zdzisław s. Franciszka, 306. Polewczyk Ewa c. Antoniego, 307. Potyralski Józef s. Dominika, 308. Potyralska Józefa c. Adama, 309. Pozimski Józef s. Jana, 310. Pozimska Adelajda c. Alfonzego, 311. Prokop Stanisław s. Stanisława, 312. Prokop Władysława c. Franciszka, 313. Przybyło Edward s. Franciszka, 314. Przybyło Władysława c. Antoniego, 315. Ptasiński Zdzisław s. Stanisława, 316. Ptasińska Cecylia c. Józefa, 317. Pudło Mieczysław s. Ignacego, 318. Pudło Zofia c. Adama, 319. Radziszewski Henryk s. Józefa, 320. Radziszewska Zofia c. Alojzego, 321. Rajski Henryk s. Jana, 322. Rajska Helena c. Franciszka, 323. Rola Edward s. Franciszka, 324. Rola Janina c. Stanisława, 325. Rożanka Eryk s. Karola, 326. Rożanka Emilia c. Józefa, 327. Rupka Tadeusz s. Franciszka, 328. Rupka Stefania c. Józefa, 329. Simon Roman s. Brunona, 330. Simon Gertruda c. Franciszka, 331. Sitarz Michał s. Jana, 332. Sitarz Stanisława c. Jana, 333. Sitko Jan s. Józefa, 334. Sitko Zofia c. Franciszka, 335. Siwek Henryk s. Rudolfa, 336. Siwek Elżbieta c. Jana, 337. Skalski Jan s. Macieja, 338. Skalska Anna c. Leona, 339. Skiba Edward s. Jana, 340. Skiba Daniela c. Franciszka, 341. Skiba Stanisław s. Andrzeja, 342. Skiba Henryka c. Mikołaja, 343. Skórka Czesław s. Adama, 344. Skórka Czesława c. Maksymiliana, 345. Słaboń Eugeniusz s. Wojciecha, 346. Słaboń Kazimiera c. Franciszka, 347. Sobczyk Józef s. Pawła, 348. Sobczyk Maria c. Alojzego, 349. Sobczyk Mieczysław s. Władysława, 350. Sobczyk Genowefa c. Szymona, 351. Sojka Kazimierz s. Szymona, 352. Sojka Genowefa c. Jana, 353. Sokół Józef s. Adama, 354. Sokół Stanisława c. Jana, 355. Sorys Stanisław s. Michała, 356. Sorys Władysława c. Władysława, 357. Sroga Marian s. Jana, 358. Sroga Sabina c. Kazimierza, 359. Sroka Edward s. Jana, 360. Sroka Pelagia c. Edwarda, 361. Stępień Stanisław s. Adama, 362. Stępień Marianna c. Wojciecha, 363. Stroka Eugeniusz s. Rudolfa, 364. Stroka Renata c. Marcelego, 365. Strózik Stanisław s. Wincentego, 366. Strózik Zdzisława c. Stanisława, 367. Susek Emil s. Józefa, 368. Susek Irena c. Roberta, 369. Swoboda Ernest s. Józefa, 370. Swoboda Elżbieta c. Teodora, 371. Szary Karol s. Alberta, 372. Szary Jadwiga c. Leopolda, 373. Szczygieł Antoni s. Grzegorza, 374. Szczygieł Józefa c. Karola, 375. Szczygieł Eugeniusz s. Ambrożego, 376. Szczygieł Zofia c. Franciszka, 377. Szeja Alfred s. Emanuela, 378. Szeja Aniela c. Jana, 379. Szot Eugeniusz s. Andrzeja, 380. Szot Otolia c. Antoniego, 381. Ślazak Bolesław s. Franciszka, 382. Ślazak Eugenia c. Stanisława, 383. Ślązok Wilhelm s. Pawła, 384. Ślązok Elżbieta c. Antoniego, 385. Tkaczyk Tadeusz s. Antoniego, 386. Tkaczyk Zofia c. Kazimierza, 387. Torbus Alfred s. Stanisława, 388. Torbus Janina c. Jana, 389. Turek Henryk s. Andrzeja, 390. Turek Maria c. Iwana, 391. Urbański Jan s. Jana, 392. Urbańska Stanisława c. Stanisława, 393. Wadowski Bogumił s. Leona, 394. Wadowska Maria c. Stanisława, 395. Wawok Gerard s. Maksymiliana, 396. Wawok Magdalena c. Józefa, 397. Widłak Władysław s. Jakuba, 398. Widłak Maria c. Jana, 399. Wieczorek Ernestyn s. Adolfa, 400. Wieczorek Anna c. Franciszka, 401. Wierzbowski Kazimierz s. Antoniego, 402. Wierzbowska Genowefa c. Władysława, 403. Wnuk Józef s. Jana, 404. Wnuk Jadwiga c. Piotra, 405. Zając Ludwik s. Piotra, 406. Zając Janina c. Kazimierza, 407. Zaręba Marian s. Pawła, 408. Zaręba Anna c. Andrzeja, 409. Żuchowicz Jan s. Jana, 410. Żuchowicz Franciszka c. Adama, 411. Żurecki Wacław s. Józefa, 412. Żurecka Helena c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

413. Bogusz Stanisław s. Kazimierza, 414. Bogusz Wiktoria c. Waleriana, 415. Debrzak Jan s. Piotra, 416. Debrzak Stanisława c. Pawła, 417. Dobosz Stanisław s. Wojciecha, 418. Dobosz Natalia c. Jana, 419. Duda Julian s. Tomasza, 420. Duda Adela c. Walentego, 421. Dżuła Stanisław s. Wojciecha, 422. Dżuła Zofia c. Stanisława, 423. Fal Stefan s. Michała, 424. Fal Józefa c. Jakuba, 425. Fijałka Stefan s. Michała, 426. Fijałka Stanisława c. Jana, 427. Gładysz Władysław s. Józefa, 428. Gładysz Władysława c. Jana, 429. Hus Kazimierz s. Andrzeja, 430. Hus Janina c. Krzysztofa, 431. Kłak Ludwik s. Stanisława, 432. Kłak Katarzyna c. Stanisława, 433. Kulon Ludwik s. Stanisława, 434. Kulon Wanda c. Andrzeja, 435. Lubecki Andrzej s. Piotra, 436. Lubecka Bronisława c. Franciszka, 437. Lubecki Stanisław s. Andrzeja, 438. Lubecka Maria c. Stanisława, 439. Matwijczyk Włodzimierz s. Stanisława, 440. Matwijczyk Genowefa c. Stefana, 441. Organ Kazimierz s. Sebastiana, 442. Organ Stefania c. Mikołaja, 443. Owsiany Jan s. Ludwika, 444. Owsiana Stefania c. Antoniego, 445. Pęcherek Paweł s. Jana, 446. Pęcherek Wiktoria c. Jana, 447. Skiba Franciszek s. Franciszka, 448. Skiba Wiktoria c. Michała, 449. Skop Jan s. Andrzeja, 450. Skop Stanisława c. Bartłomieja, 451. Sochacki Kazimierz s. Jakuba, 452. Sochacka Zofia c. Andrzeja, 453. Uryć Władysław s. Józefa, 454. Uryć Józefa c. Piotra,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

455. Czubaty Paweł s. Piotra, 456. Czubata Karolina c. Jana, 457. Wszyndybył Józef s. Józefa, 458. Wszyndybył Marianna c. Jana,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

459. Boroń Jan s. Józefa, 460. Boroń Genowefa c. Józefa, 461. Grudziński Paweł s. Franciszka, 462. Grudzińska Jadwiga c. Władysława, 463. Kosman Tomasz s. Romana, 464. Kosman Halina c. Romana, 465. Kołodziej Henryk s. Wincentego, 466. Kołodziej Jadwiga c. Jana, 467. Kuczyński Lucjan s. Jana, 468. Kuczyńska Halina c. Władysława, 469. Lewandowski Kazimierz s. Wincentego, 470. Lewandowska Józefa c. Franciszka, 471. Makowski Kazimierz s. Feliksa, 472. Makowska Stanisława c. Antoniego, 473. Olszak Stanisław s. Stanisława, 474. Olszak Natalia c. Andrzeja, 475. Pietruczuk Franciszek s. Ludwika, 476. Pietruczuk Franciszka c. Jana, 477. Późniewski Mieczysław s. Franciszka, 478. Późniewska Genowefa c. Czesława, 479. Pragacz Henryk s. Teofila, 480. Pragacz Józefa c. Franciszka, 481. Prusiński Stanisław s. Jana, 482. Prusińska Irena c. Stanisława, 483. Rykowski Stanisław s. Franciszka, 484. Rykowska Genowefa c. Czesława, 485. Sokołowski Aleksander s. Stanisława, 486. Sokołowska Janina c. Wacława, 487. Świerczewski Piotr s. Jana, 488. Świerczewska Zofia c. Stefana, 489. Ulatowski Lucjan s. Antoniego, 490. Ulatowska Anna c. Stanisława, 491. Wiśniewski Eugeniusz s. Antoniego, 492. Wiśniewska Krystyna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego:

493. Żabicki Waldemar s. Kazimierza, 494. Żabicka Józefa c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Skierniewickiego:

495. Banaszek Jan s. Kazimierza, 496. Banaszek Ewelina c. Józefa, 497. Gąsiorek Janusz s. Franciszka, 498. Gąsiorek Alicja c. Piotra, 499. Kotynia Roman s. Juliana, 500. Kotynia Leokadia c. Jana, 501. Lernaciński Zygmunt s. Władysława, 502. Lernacińska Alfreda c. Franciszka, 503. Marosek Jan s. Jana, 504. Marosek Stefania c. Jakuba, 505. Rechnio Henryk s. Karola, 506. Rechnio Maria c. Juliana, 507. Siewiera Jan s. Stanisława, 508. Siewiera Marianna c. Józefa.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021