Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 78/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kosecki Henryk s. Tadeusza, 2. Kuźnik Halina c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bubicz-Żynkowska Lucyna c. Tomasza, 4. Bugajny Andrzej s. Mieczysława, 5. Jaśkiewicz Ewa c. Mieczysława, 6. Kiliańska Maria c. Tadeusza, 7. Michalczuk Jan s. Józefa, 8. Olejnik Jadwiga c. Józefa, 9. Owczarek Anna c. Józefa, 10. Pastusiak Krystyna c. Leona, 11. Pietrzykowska-Al-Bayati Elżbieta c. Lucjana, 12. Sękala Barbara c. Jana, 13. Sulińska Stefania c. Czesława, 14. Szturma Marian s. Jerzego, 15. Tomasik Bożena c. Mariana, 16. Wągrowska Bożena c. Leona, 17. Wójtowicz Ryszard s. Piotra, 18. Żurek Bożena c. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Betiuk Ewa c. Bronisława, 20. Domańska Ewa c. Mieczysława, 21. Dżaman Janina c. Jana, 22. Gonera Marek s. Edmunda, 23. Kądziela Anna c. Feliksa, 24. Kowalska Krystyna c. Antoniego, 25. Łuczak Małgorzata c. Zbigniewa, 26. Nowosielska-Milczarek Anna c. Kazimierza, 27. Olejnik Grażyna c. Aleksandra, 28. Oleksiejuk Anna c. Józefa, 29. Pietrucha Grzegorz s. Leona, 30. Pietrzak Barbara c. Edmunda, 31. Ptak-Dorofiejczyk Helena c. Michała, 32. Redkiewicz Resław s. Stefana, 33. Soforek Andrzej s. Jana, 34. Tronina Grażyna c. Edwarda, 35. Urbańska Maria c. Kazimierza,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

za zasługi dla rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Majewski Waldemar s. Władysława, 37. Oppmann-Kowalska Barbara c. Jana, 38. Płosajkiewicz Gizela c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bartkowiak Łucja c. Kazimierza, 40. Kilińska Teresa c. Władysława, 41. Kmiotek Irena c. Stanisława, 42. Panfiłowicz Stefania c. Stefana, 43. Stachurska Anna c. Mieczysława, 44. Wrzesiński Jacek s. Władysława,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

45. Laskowski Kazimierz s. Stanisława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Janicka Helena c. Wacława, 47. Ołdziej Henryk s. Bronisława, 48. Sosińska Krystyna c. Leonarda, 49. Święcicki Zdzisław s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dąbrowski Mieczysław s. Bronisława, 51. Klej Czesław s. Kazimierza, 52. Ostaszewski Witalis s. Piotra, 53. Rozwadowski Andrzej s. Konstantego, 54. Szachowicz Tamara c. Sergiusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Borowski Józef s. Jana, 56. Ciesnowski Edward s. Kazimierza, 57. Jacewicz Danuta c. Władysława, 58. Ostaszewska Helena c. Czesława, 59. Prokopczyk Elżbieta c. Stefana,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kuprianowicz Bazyl s. Pawła,

na wniosek Wojewody Gdańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Sierocka Daniela c. Alojzego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Warchold Edwin s. Jakuba,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za zasługi dla rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Ciołak Stanisław s. Józefa, 64. Cygan Kazimiera c. Mieczysława,

na wniosek Wojewody Krakowskiego

za zasługi dla rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Fornalik Zuzanna c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Libront Genowefa c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego

za zasługi dla rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Barbachowska Bożena c. Bolesława, 68. Szczubełek Jadwiga c. Stanisława

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

69. Gaweł Zygmunt s. Juliana,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego

za zasługi dla rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kłusek Krystyna c. Michała, 71. Wilamowska Elżbieta c. Jana,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Pępiak Zdzisław s. Ludwika,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Blank Józef s. Eugeniusza,

za zasługi w upowszechnianiu kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Górczyński Jerzy s. Lecha,

na wniosek Wojewody Pilskiego

za zasługi dla rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Cichańska Krystyna c. Alojzego, 76. Piasek Grzegorz s. Olecha,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Ambrożuk Zofia c. Józefa, 78. Andrusiuk Mieczysław s. Jana, 79. Dąbek Kazimierz s. Bolesława, 80. Grajkowska Barbara c. Andrzeja, 81. Klessa Zygmunt s. Kazimierza, 82. Kopczyńska Elżbieta c. Henryka,

na wniosek Wojewody Przemyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Cholewa Edward s. Stanisława, 84. Kapłon Mieczysław s. Jana,

na wniosek Wojewody Szczecińskiego

za zasługi dla rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Fernholc Waldemar s. Rajmunda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Janowczyk Kazimierz s. Edmunda,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Czub Genowefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Adamczak Bolesław s. Józefa, 89. Cieślik Stanisław s. Jana, 90. Dobrowolski Antoni s. Klemensa, 91. Grycan Franciszek s. Michała, 92. Kondracki Marcin s. Szczepana, 93. Papelbaum Stanisław s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Bogalska Stanisława c. Jana, 95. Chodorski Zdzisław s. Tadeusza, 96. Héliot Daria c. Nepomucena, 97. Helwing Ryszard s. Władysława, 98. Koralewska Maria c. Jana, 99. Kotzbach Jan s. Rufina.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021