Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 28/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bielskiego:

1. Bieroński Franciszek s. Ludwika, 2. Bierońska Władysława c. Andrzeja, 3. Błachut Franciszek s. Piotra, 4. Błachut Stefania c. Jana, 5. Buśko Włodzimierz s. Grzegorza, 6. Buśko Małgorzata c. Augustyna, 7. Chodnik Ludwik s. Franciszka, 8. Chodnik Helena c. Franciszka, 9. Cholewa Julian s. Józefa, 10. Cholewa Janina c. Kazimierza, 11. Chrząszcz Franciszek s. Tomasza, 12. Chrząszcz Kazimiera c. Michała, 13. Chyczyński Stanisław s. Stefana, 14. Chyczyńska Gabriela c. Henryka, 15. Cichoń Jan s. Jana, 16. Cichoń Józefa c. Jana, 17. Cwajna Ludwik, 18. Cwajna Magdalena, 19. Czul Wojciech s. Marcina, 20. Czul Zofia c. Jana, 21. Czulak Ludwik s. Stanisława, 22. Czulak Teresa c. Wojciecha, 23. Dawid Karol s. Józefa, 24. Dawid Katarzyna c. Walentego, 25. Dendys Franciszek s. Karola, 26. Dendys Maria c. Karola, 27. Drabek Emil s. Ludwika, 28. Drabek Antonina c. Jana, 29. Droździk Józef s. Józefa, 30. Droździk Weronika c. Franciszka, 31. Dwornik Stanisław s. Władysława, 32. Dwornik Józefa c. Franciszka, 33. Dziki Józef s. Antoniego, 34. Dziki Aniela c. Wojciecha, 35. Fabia Leopold s. Antoniego, 36. Fabia Honorata c. Antoniego, 37. Fijak Tadeusz s. Jana, 38. Fijak Maria c. Jana, 39. Filosek Stanisław s. Jana, 40. Filosek Magdalena c. Marcina, 41. Flak Stanisław s. Franciszka, 42. Flak Stanisława c. Franciszka, 43. Gałuszka Ignacy s. Wojciecha, 44. Gałuszka Stefania c. Antoniego, 45. Gamoń Paweł s. Jana, 46. Gamoń Maria c. Wincentego, 47. Gawlas Franciszek s. Jana, 48. Gawlas Helena c. Wojciecha, 49. Gawłowski Gustaw s. Ludwika, 50. Gawłowska Agnieszka c. Józefa, 51. Gąsiorek Edward s. Józefa, 52. Gąsiorek Helena c. Pawła, 53. Gil Józef, 54. Gil Regina, 55. Gogółka Jan s. Jerzego, 56. Gogółka Anna c. Jerzego, 57. Gołuszka Bronisław s. Ignacego, 58. Gołuszka Stefania c. Józefa, 59. Góralczyk Stanisław s. Jana, 60. Góralczyk Katarzyna c. Michała, 61. Górka Eugeniusz s. Jana, 62. Górka Maria c. Stanisława, 63. Gramatyka Józef s. Macieja, 64. Gramatyka Zofia c. Piotra, 65. Handzlik Antoni s. Józefa, 66. Handzlik Antonina c. Antoniego, 67. Hankus Jan s. Karola, 68. Hankus Elżbieta c. Franciszka, 69. Harężlak Józef s. Wincentego, 70. Harężlak Władysława c. Józefa, 71. Harężlak Leopold s. Józefa, 72. Harężlak Genowefa c. Michała, 73. Jafernik Michał s. Jana, 74. Jafernik Leona c. Jana, 75. Jafernik Wojciech s. Jana, 76. Jafernik Helena c. Wojciecha, 77. Janik Gustaw s. Gustawa, 78. Janik Anna c. Jana, 79. Janosz Stanisław s. Józefa, 80. Janosz Józefa c. Pawła, 81. Jasiewicz Stefan, 82. Jasiewicz Genowefa, 83. Kajzar Karol s. Alberta, 84. Kajzar Maria c. Franciszka, 85. Kania Michał s. Stanisława, 86. Kania Helena c. Piotra, 87. Kania Stanisław s. Franciszka, 88. Kania Melania c. Sebastiana, 89. Karkoszka Jan s. Antoniego, 90. Karkoszka Irena c. Andrzeja, 91. Kawaler Jan s. Józefa, 92. Kawaler Zofia c. Franciszka, 93. Kleszcz Stanisław s. Jana, 94. Kleszcz Helena c. Jana, 95. Kliś Jan s. Karola, 96. Kliś Maria c. Józefa, 97. Kłyś Władysław s. Jana, 98. Kłyś Stefania c. Michała, 99. Kołacz Jerzy, 100. Kołacz Stanisława, 101. Kołodziej Andrzej s. Kazimierza, 102. Kołodziej Zofia c. Adolfa, 103. Kormaniak Franciszek s. Józefa, 104. Kormaniak Waleria c. Mateusza, 105. Kornaś Władysław s. Jakuba, 106. Kornaś Zuzanna c. Franciszka, 107. Korzeniowski Stefan s. Franciszka, 108. Korzeniowska Anna c. Jana, 109. Koszała Józef s. Franciszka, 110. Koszała Zofia c. Jakuba, 111. Kożusznik Władysław s. Józefa, 112. Kożusznik Aniela c. Jana, 113. Kruliczak Józef s. Wincentego, 114. Kruliczak Józefa c. Jakuba, 115. Kubas Jan s. Antoniego, 116. Kubas Helena c. Adama, 117. Kuś Ludwik s. Antoniego, 118. Kuś Helena c. Franciszka, 119. Kuźnik Jan s. Michała, 120. Kuźnik Aniela c. Józefa, 121. Lazar Paweł s. Jana, 122. Lazar Emilia c. Jana, 123. Lisztwan Andrzej s. Jana, 124. Lisztwan Helena c. Andrzeja, 125. Luber Jan s. Władysława, 126. Luber Anna c. Andrzeja, 127. Łakomy Jan s. Antoniego, 128. Łakoma Krystyna c. Stanisława, 129. Łyczak Franciszek s. Franciszka, 130. Łyczak Anna c. Kazimierza, 131. Maciuga Stanisław s. Stanisława, 132. Maciuga Emilia c. Franciszka, 133. Madeja Józef s. Jana, 134. Madeja Ludwika c. Wacława, 135. Malczyk Jan s. Jakuba, 136. Malczyk Józefa c. Jana, 137. Malec Stanisław s. Antoniego, 138. Malec Weronika c. Michała, 139. Małysiak Andrzej s. Bartłomieja, 140. Małysiak Helena c. Józefa, 141. Mamrowicz Stefan s. Pawła, 142. Mamrowicz Wanda c. Bazylego, 143. Martyniak Michał s. Józefa, 144. Martyniak Marianna c. Franciszka; 145. Martyniak Michał s. Wawrzyńca, 146. Martyniak Aniela c. Karola, 147. Mider Bolesław s. Antoniego, 148. Mider Wanda c. Józefa, 149. Moc Władysław s. Józefa, 150. Moc Maria c. Józefa, 151. Monica Antoni s. Franciszka, 152. Mornica Anna c. Michała, 153. Moskwa Stefan s. Franciszka, 154. Moskwa Józefa c. Wojciecha, 155. Mreńca Stefan, 156. Mreńca Eleonora, 157. Mynarski Marcin s. Józefa, 158. Mynarska Józefa c. Józefa, 159. Niedziela Marian, 160. Niedziela Stanisława, 161. Olejak Bronisław s. Stanisława, 162. Olejak Zofia c. Włodzimierza, 163. Opyrchał Edward s. Michała, 164. Opyrchał Anna c. Stefana, 165. Opyrchał Stanisław s. Jana, 166. Opyrchał Rozalia c. Józefa, 167. Ostrowski Edward s. Jana, 168. Ostrowska Marianna c. Józefa, 169. Pereta Piotr s. Grzegorza, 170. Pereta Janina c. Franciszka, 171. Pieczonka Wilhelm s. Franciszka, 172. Pieczonka Julianna c. Jana, 173. Polak Władysław s. Józefa, 174. Polak Zofia c. Józefa, 175. Popek Tadeusz s. Józefa, 176. Popek Genowefa c. Józefa, 177. Przeworczyk Michał s. Andrzeja, 178. Przeworczyk Jadwiga c. Michała, 179. Pułka Jan, 180. Pułka Anna, 181. Pyclik Franciszek s. Karola, 182. Pyclik Helena c. Wojciecha, 183. Pyclik Jan s. Michała, 184. Pyclik Joanna c. Andrzeja, 185. Rodak Feliks s. Jana, 186. Rodak Helena c. Józefa, 187. Rus Józef s. Jana, 188. Rus Maria c. Wojciecha, 189. Ryłko Jan s. Pawła, 190. Ryłko Marta c. Tomasza, 191. Siwiec Franciszek s. Jakuba, 192. Siwiec Urszula c. Jana, 193. Stasica Emil s. Franciszka, 194. Stasica Franciszka c. Wincentego, 195. Stokłosa Aleksander s. Władysława, 196. Stokłosa Maria c. Franciszka, 197. Stopczak Władysław s. Józefa, 198. Stopczak Anna c. Leona, 199. Suchoń Stanisław s. Karola, 200. Suchoń Maria c. Wojciecha, 201. Szewczyk Edward s. Hermana, 202. Szewczyk Irena c. Wincentego, 203. Szłapka Jan s. Andrzeja, 204. Szłapka Karolina c. Karola, 205. Sznapka Jan s. Jana, 206. Sznapka Helena c. Jana, 207. Szotek Jan s. Andrzeja, 208. Szotek Hermina c. Karola, 209. Szurman Jan s. Jana, 210. Szurman Lieselotte c. Herberta, 211. Szyjota Alojzy s. Franciszka, 212. Szyjota Monika c. Antoniego, 213. Szyjota Jan s. Franciszka, 214. Szyjota Stefania c. Józefa, 215. Ścieszka Józef s. Wojciecha, 216. Ścieszka Maria c. Antoniego, 217. Śliwka Jan s. Michała, 218. Śliwka Anna c. Andrzeja, 219. Targosz Józef s. Stanisława, 220. Targosz Czesława c. Adama, 221. Tomica Alfons s. Karola, 222. Tomica Maria c. Józefa, 223. Waligóra Władysław s. Józefa, 224. Waligóra Stefania c. Józefa, 225. Walusiak Piotr s. Jana, 226. Walusiak Stanisława c. Stanisława, 227. Warmuz Stefan s. Jana, 228. Warmuz Emilia c. Juliana, 229. Widz Franciszek s. Józefa, 230. Widz Emilia c. Józefa, 231. Wieloch Jan s. Piotra, 232. Wieloch Anna c. Andrzeja, 233. Wiśniowski Tadeusz s. Ignacego, 234. Wiśniowska Genowefa c. Andrzeja, 235. Witkowski Józef s. Józefa, 236. Witkowska Józefa c. Jana, 237. Wojtylak Alojzy s. Jana, 238. Wojtylak Rozalia c. Andrzeja, 239. Woźny Edward s. Ludwika, 240. Woźna Helena c. Antoniego, 241. Wójcik Antoni s. Józefa, 242. Wójcik Izabela c. Bolesława, 243. Wójtowicz Eugeniusz s. Stanisława, 244. Wójtowicz Anna c. Franciszka, 245. Wyród Władysław s. Józefa, 246. Wyród Wiktoria c. Jana, 247. Wysocki Edward s. Józefa, 248. Wysocka Emilia c. Andrzeja, 249. Zabrzecki Władysław s. Józefa, 250. Zabrzecka Aniela c. Józefa, 251. Zachariasz Józef s. Michała, 252. Zachariasz Teresa c. Ludwika, 253. Zawada Franciszek s. Jakuba, 254. Zawada Maria c. Jana, 255. Zemczak Stanisław s. Franciszka, 256. Zemczak Waleria c. Franciszka, 257. Zwaryczuk Michał s. Józefa, 258. Zwaryczuk Rozalia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

259. Balcerowski Kazimierz s. Bolesława, 260. Balcerowska Irena c. Bronisława, 261. Chamny Henryk s. Bronisława, 262. Chamny Helena c. Tadeusza, 263. Ciabach Stefan s. Franciszka, 264. Ciabach Lotta c. Bronisława, 265. Drążkowski Alfons s. Franciszka, 266. Drążkowska Aleksandra c. Bernarda, 267. Duwe Zbigniew s. Mieczysława, 268. Duwe Leokadia c. Feliksa, 269. Fryska Florian s. Antoniego, 270. Fryska Marta c. Wincentego, 271. Gill Leon s. Leona, 272. Gill Halina c. Józefa, 273. Grzeczka Tadeusz s. Stanisława, 274. Grzeczka Felicja c. Gracjana, 275. Grzybowski Leon s. Tomasza, 276. Grzybowska Janina c. Jana, 277. Kamiński Bernard s. Józefa, 278. Kamińska Łucja c. Leona, 279. Kaznowski Bronisław s. Wawrzyńca, 280. Kaznowska Stefania c. Stanisława, 281. Kulik Edmund s. Marcina, 282. Kulik Regina c. Jakuba, 283. Kwaśnicki Stanisław s. Franciszka, 284. Kwaśnicka Wanda c. Mateusza, 285. Kwiatkowski Wiktor s. Stanisława, 286. Kwiatkowska Urszula c. Romana, 287. Lickiewicz Franciszek s. Józefa, 288. Lickiewicz Stefania c. Jana, 289. Lonatowski Zbyszko s. Franciszka, 290. Lonatowska Halina c. Maksymiliana, 291. Marczyk Romuald s. Mariana, 292. Marczyk Irena c. Michała, 293. Olszewski Henryk s. Stanisława, 294. Olszewska Janina c. Jana, 295. Olszewski Zygmunt s. Maksymiliana, 296. Olszewska Zofia c. Stanisława, 297. Orlewicz Feliks, 298. Orlewicz Barbara, 299. Pakulski Karol s. Edmunda, 300. Pakulska Zofia c. Antoniego, 301. Pantkowski Piotr s. Franciszka, 302. Pantkowska Teodozja c. Józefa, 303. Pretzłaff Eugeniusz s. Witolda, 304. Pretzłaff Stefania c. Jana, 305. Rykaczewski Tadeusz s. Józefa, 306. Rykaczewska Helena c. Walentego, 307. Sieracki Stefan s. Jana, 308. Sieracka Regina c. Józefa, 309. Sitek Edmund s. Franciszka, 310. Sitek Irena c. Augustyna, 311. Szczęsny Edward s. Władysława, 312. Szczęsna Helena c. Jana, 313. Treichel Artur s. Maksa, 314. Treichel Gertruda c. Michała, 315. Wdowczyk Michał s. Franciszka, 316. Wdowczyk Czesława c. Bronisława, 317. Wiśniewski Jan s. Józefa, 318. Wiśniewska Agnieszka c. Jana, 319. Witkowski Franciszek s. Franciszka, 320. Witkowska Janina c. Józefa, 321. Wołos Tadeusz s. Ludwika, 322. Wołos Krystyna c. Franciszka, 323. Wyka Henryk, 324. Wyka Łucja, 325. Zalewski Longin s. Wojciecha, 326. Zalewska Stefania c. Jana, 327. Żuchowski Bernard s. Emila, 328. Żuchowska Henryka c. Tomasza,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

329. Giermek Tadeusz s. Jakuba, 330. Giermek Janina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

331. Andrzejewski Stanisław s. Antoniego, 332. Andrzejewska Helena c. Stanisława, 333. Banaszak Edmund s. Władysława, 334. Banaszak Helena c. Józefa, 335. Bartniczak Zygmunt s. Leona, 336. Bartniczak Jadwiga c. Jana, 337. Biegański Michał s. Michała, 338. Biegańska Pelagia c. Jana, 339. Biskup Mieczysław, 340. Biskup Łucja, 341. Bochomas Klemens s. Romana, 342. Bochomas Stanisława c. Andrzeja, 343. Budkiewicz Stanisław s. Kazimierza, 344. Budkiewicz Benigna c. Andrzeja, 345. Chęciński Marian s. Franciszka, 346. Chęcińska Bożena c. Antoniego, 347. Chudziak Bronisław s. Stanisława, 348. Chudziak Pelagia c. Józefa, 349. Cichy Wacław s. Wojciecha, 350. Cicha Marianna c. Kazimierza, 351. Ciesielski Zdzisław s. Franciszka, 352. Ciesielska Władysława c. Antoniego, 353. Czubaszek Marian, 354. Czubaszek Janina, 355. Felman Czesław s. Ignacego, 356. Felman Irena c. Franciszka, 357. Grzeszczak Gabriel s. Stanisława, 358. Grzeszczak Zofia c. Kazimierza, 359. Hengstler Marian s. Andrzeja, 360. Hengstler Leokadia c. Józefa, 361. Iwanicki Leon s. Jacentego, 362. Iwanicka Wanda c. Marcina, 363. Jankowiak Maksymilian s. Jana, 364. Jankowiak Stanisława c. Klemensa, 365. Jaroch Stanisław s. Feliksa, 366. Jaroch Felicja c. Walentego, 367. Jasiński Józef, 368. Jasińska Janina, 369. Jendrysiak Stefan s. Franciszka, 370. Jendrysiak Urszula c. Franciszka, 371. Kaczmarek Franciszek s. Andrzeja, 372. Kaczmarek Wanda c. Zdzisława, 373. Kaczmarek Leon s. Antoniego, 374. Kaczmarek Eugenia c. Stefana, 375. Kamiński Kazimierz s. Wincentego, 376. Kamińska Antonina c. Franciszka, 377. Kapturski Bogdan s. Michała, 378. Kapturska Zofia c. Sylwestra, 379. Kaźmierowski Józef s. Nepomucyna, 380. Kaźmierowska Joanna c. Stanisława, 381. Kijek Jan s. Adama, 382. Kijek Zofia c. Andrzeja, 383. Klekotko Adam s. Jana, 384. Klekotko Anna c. Stanisława, 385. Klikawka Michał s. Mikołaja, 386. Klikawka Marianna c. Stanisława, 387. Kolanowski Janusz s. Czesława, 388. Kolanowska Urszula c. Adama, 389. Konopacki Teodor, 390. Konopacka Zofia, 391. Kowalski Walenty, 392. Kowalska Kazimiera, 393. Krupa Alfons, 394. Krupa Eugenia, 395. Kurzawski Lucjan s. Antoniego, 396. Kurzawska Urszula c. Leona, 397. Kuster Stanisław s. Jana, 398. Kuster Marianna c. Jana, 399. Kwieciszewski Marian s. Franciszka, 400. Kwieciszewska Marianna c. Jana, 401. Lamcha Feliks, 402. Lamcha Wacława, 403. Lewandowski Antoni s. Stanisława, 404. Lewandowska Władysława c. Franciszka, 405. Maćkowski Bronisław s. Walentego, 406. Maćkowska Teresa c. Wojciecha, 407. Markowski Witold s. Wojciecha, 408. Markowska Genowefa c. Michała, 409. Michałowski Józef s. Stanisława, 410. Michałowska Marianna c. Piotra, 411. Michałowski Marian s. Józefa, 412. Michałowska Ludwina c. Franciszka, 413. Miś Walenty s. Walentego, 414. Miś Antonina c. Józefa, 415. Młynek Mieczysław s. Józefa, 416. Młynek Weronika c. Michała, 417. Najder Jan s. Józefa, 418. Najder Zofia c. Stanisława, 419. Nowakowski Franciszek s. Franciszka, 420. Nowakowska Magdalena c. Mateusza, 421. Nowicki Franciszek s. Franciszka, 422. Nowicka Władysława c. Wincentego, 423. Nowicki Henryk s. Stanisława, 424. Nowicka Barbara c. Władysława, 425. Nowicki Zygmunt s. Andrzeja, 426. Nowicka Stanisława c. Antoniego, 427. Padalak Kazimierz s. Stanisława, 428. Padalak Kazimiera c. Franciszka, 429. Pade Bronisław s. Józefa, 430. Pade Władysława c. Andrzeja, 431. Pawlaczyk Józef s. Jana, 432. Pawlaczyk Kazimiera c. Adama, 433. Pawłowski Michał s. Antoniego, 434. Pawłowska Elżbieta c. Szczepana, 435. Pietraszewski Czesław s. Jana, 436. Pietraszewska Marianna c. Piotra, 437. Pietrzak Władysław s. Józefa, 438. Pietrzak Janina c. Stanisława, 439. Popiela Marian s. Walentego, 440. Popiela Danuta c. Jakuba, 441. Próchniak Bolesław s. Jana, 442. Próchniak Helena c. Walentego, 443. Rajski Stanisław s. Aleksandra, 444. Rajska Czesława c. Edwarda, 445. Ratajczak Walenty s. Stanisława, 446. Ratajczak Władysława c. Jana, 447. Rogulski Franciszek s. Konstantego, 448. Rogulska Jadwiga c. Józefa, 449. Rosada Franciszek s. Józefa, 450. Rosada Joanna c. Michała, 451. Rurys Antoni s. Wincentego, 452. Rurys Zofia c. Szczepana, 453. Rybarczyk Paweł s. Piotra, 454. Rybarczyk Marianna c. Władysława, 455. Sołtysiak Bronisław s. Franciszka, 456. Sołtysiak Kazimiera c. Franciszka, 457. Sołtysiak Feliks s. Stanisława, 458. Sołtysiak Pelagia c. Franciszka, 459. Sosiński Andrzej s. Marcina, 460. Sosińska Marianna c. Stanisława, 461. Stachowiak Alfred s. Leona, 462. Stachowiak Eugenia c. Józefa, 463. Szczechowiak Leon s. Michała, 464. Szczechowiak Zofia c. Antoniego, 465. Szczepaniak Franciszek s. Franciszka, 466. Szczepaniak Kazimiera c. Marcina, 467. Szczepaniak Józef s. Jakuba, 468. Szczepaniak Jolanta c. Władysława, 469. Szuba Józef s. Ignacego, 470. Szuba Marta c. Leona, 471. Szwedek Wojciech s. Władysława, 472. Szwedek Maria c. Wojciecha, 473. Szymański Czesław s. Antoniego, 474. Szymańska Helena c. Wojciecha, 475. Szymkowiak Jan, 476. Szymkowiak Irena, 477. Teraźniewski Franciszek, 478. Teraźniewska Władysława, 479. Torba Kazimierz s. Jana, 480. Torba Zofia c. Michała, 481. Trąbczyński Józef s. Mariana, 482. Trąbczyńska Barbara c. Jana, 483. Walkowiak Marian, 484. Walkowiak Irena, 485. Wasiela Stanisław s. Michała, 486. Wasiela Felicja c. Józefa, 487. Wegner Tadeusz s. Stanisława, 488. Wegner Aniela c. Jana, 489. Widelicki Edward s. Leona, 490. Widelicka Bolesława c. Kazimierza, 491. Wietrzyński Józef s. Stanisława, 492. Wietrzyńska Marianna c. Andrzeja, 493. Wiśniewski Daniel s. Jana, 494. Wiśniewska Marianna c. Michała, 495. Wojciechowski Franciszek s. Franciszka, 496. Wojciechowska Róża c. Antoniego, 497. Zabór Brunon s. Stanisława, 498. Zabór Irena c. Józefa, 499. Zgaiński Stefan s. Jana, 500. Zgaińska Halina c. Bolesława, 501. Żabka Edmund s. Mateusza, 502. Żabka Helena c. Piotra.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021