Rządowy dokument "Górnictwo węgla kamiennego - polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności".

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1997 r.
w sprawie rządowego dokumentu "Górnictwo węgla kamiennego - polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności."

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za konieczne, aby Rząd:
-
przedstawił w terminie do dnia 31 marca 1997 r. strategię funkcjonowania sektora węglowego do roku 2010, zgodnie z polityką energetyczną Państwa,
-
uwzględnił w programie koncepcję aktywizacji gospodarczej regionów górniczych, która powinna harmonizować z programem restrukturyzacji górnictwa,
-
opracował koncepcję realizacji programu, zawierającą konkretne instrumenty wykonawcze, zwłaszcza w części dotyczącej likwidacji zdolności wydobywczej i restrukturyzacji finansowej górnictwa,
-
przedstawił konkretne działania ograniczające powstawanie strat finansowych podmiotów gospodarczych w górnictwie węgla kamiennego i wzrost ich zadłużenia,
-
przedstawił koncepcję uregulowania wzajemnych relacji cenowych pomiędzy energetyką i górnictwem węgla kamiennego,
-
przedstawił koszty oraz plan finansowania restrukturyzacji zatrudnienia.

Sejm stwierdza, że program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przedłożony przez Rząd powinien być poszerzony o konkretne przedsięwzięcia legislacyjne, organizacyjne i finansowe gwarantujące realizację tego programu.

Zmiany w prawie

Weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepisy o ochronie konsumentów

Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Uzupełnia ona też katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grażyna J. Leśniak 24.09.2021
Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.5.34

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Rządowy dokument "Górnictwo węgla kamiennego - polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności".
Data aktu: 24/01/1997
Data ogłoszenia: 03/02/1997