Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 88/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, za osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. nadkom. Beszczyński Edward s. Feliksa, 2. podinsp. Deptała Dariusz s. Teofila, 3. nadkom. Jasiński Tadeusz s. Franciszka, 4. st. asp. Kowalewski Ryszard s. Sergiusza, 5. asp. szt. Łapczyński Józef s. Feliksa, 6. podinsp. Mędrala Marek s. Józefa, 7. asp. szt. Mleczko Wacław s. Ludwika, 8. podinsp. Owerko Roman s. Teodora, 9. nadkom. Pobrotyn Stanisław s. Stanisława, 10. insp. Puchalski Ryszard s. Władysława, 11. nadkom. Szczelina Krzysztof s. Jana, 12. insp. Szczepaniak Kazimierz s. Józefa, 13. podinsp. Warachewicz Henryk s. Józefa, 14. podinsp. Wojtuszek Roman s. Franciszka, 15. podinsp. Wójcik Włodzimierz s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. kom. Faber Lech s. Stanisława, 17. kom. Hernas Krzysztof s. Tadeusza, 18. st. asp. Iwaszko Henryk s. Ludwika, 19. nadkom. Kajzer Mieczysław s. Kazimierza, 20. podinsp. Kowalski Leszek s. Włodzimierza, 21. nadkom. Maroszek Leszek s. Mirosława, 22. podinsp. Paruszewski Włodzimierz s. Alfreda, 23. nadkom. Więckowski Krzysztof s. Tadeusza, 24. nadkom. Witczak Zdzisław s. Jana, 25. sierż. szt. Wróbel Henryk s. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. podinsp. Blumczyński Marek s. Walentego, 27. asp. szt. Dragon Antoni s. Jana, 28. nadkom. Dziurdziak Wiesław s. Józefa, 29. nadkom. Faber Jan s. Mariana, 30. podinsp. Golenia Janusz s. Tadeusza, 31. asp. szt. Kachel Józef s. Władysława, 32. kom. Klasa Czesław s. Wacława, 33. nadkom. Konieczny Andrzej s. Rudolfa, 34. kom. Łoboz Bogdan s. Emila, 35. sierż. szt. Szaranowski Stanisław s. Władysława, 36. asp. szt. Śliwiak Jan s. Józefa.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021