Szczególny tryb postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 1997 r.
w sprawie szczególnego trybu postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r.

§  1.
Przedstawione przez Radę Ministrów projekty ustaw dotyczących usuwania skutków powodzi Sejm rozpatrzy w trybie określonym w art. 47 pkt 1 i 3 regulamin Sejmu.
§  2.
1.
Prezydium Sejmu skieruje projekty ustaw, o których mowa w § 1, do Komisji Ustawodawczej albo do Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.
2.
Art. 37 regulaminu Sejmu nie stosuje się.
§  3.
1.
Komisje, o których mowa w § 2 ust. 1, rozpatrują projekty z udziałem przedstawicieli komisji wskazanych przez Prezydium Sejmu dla każdego projektu.
2.
Przedstawiciela komisji dla poszczególnych projektów wyznacza prezydium komisji.
3.
Przedstawiciel komisji uprawniony jest do zabierania głosu poza kolejnością.
4.
Przedstawiciel komisji nie bierze udziału w głosowaniu.
§  4.
Komisje, o których mowa w § 2 ust. 1, przedstawią sprawozdania w terminach umożliwiających rozpatrzenie projektów na 111 posiedzeniu Sejmu.
§  5.
1.
Do rozpatrzenia uchwał Senatu stosuje się odpowiednio § 2 i 3 niniejszej uchwały oraz art. 47 pkt 3 regulaminu Sejmu.
2.
Art. 50 ust. 1, 3 i 5 regulaminu Sejmu nie stosuje się.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.43.426

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Szczególny tryb postępowania z projektami ustaw dotyczącymi usuwania skutków powodzi, wniesionymi do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 1997 r.
Data aktu: 16/07/1997
Data ogłoszenia: 18/07/1997
Data wejścia w życie: 16/07/1997