Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 46/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

za zasługi w pracy zawodowej oraz działalność związkową

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Głowacka-Olas Irena c. Zbigniewa, 2. Mielnik Bogdan s. Edwarda, 3. Szymański Marek s. Stefana, 4. Topolski Zdzisław s. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Bielskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Fucz Henryk s. Władysława, 6. Remsak Zbigniew s. Tomasza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kozub-Pilch Zofia c. Jana, 8. Matyja Franciszek s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bartyzel Bolesław s. Franciszka, 10. Burda Stefan s. Henryka, 11. Ciupek Stanisława c. Pawła, 12. Dyląg Anna c. Józefa, 13. Grzesik Wiesław s. Stanisława, 14. Handzlik Jan s. Alojzego, 15. Jeleń Karol s. Piotra, 16. Kadłuczka Czesław s. Wawrzyńca, 17. Klaja Eugeniusz s. Tadeusza, 18. Kowalówka Maria c. Franciszka, 19. Krupa Euzebiusz s. Kazimierza, 20. Natkaniec Marek s. Władysława, 21. Okarus Zbigniew s. Józefa, 22. Pierzchała Józefa c. Stanisława, 23. Rabiega Henryk s. Józefa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Łopata Stanisław s. Stanisława, 25. Patera Bogusław s. Feliksa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Hubczak Stanisław s. Jana, 27. Rączka Marek s. Juliana, 28. Zabłocki Jarosław s. Eugeniusza,

na wniosek Wojewody Chełmskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gałan Celina c. Andrzeja, 30. Kieller Krzysztof s. Bolesława, 31. Koszut Józef s. Adama, 32. Kowalczyk Jan s. Aleksandra, 33. Pękalski Roman s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Boruchalska Stefania c. Stanisława, 35. Iwaniuk Leokadia c. Włodzimierza, 36. Mazurek Anna c. Zygmunta, 37. Pilarska Małgorzata c. Mieczysława, 38. Prus Elżbieta c. Tadeusza, 39. Prus Leszek s. Mariana, 40. Tomaszewski Andrzej s. Józefa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Drąg Henryk s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Jasiewicz Józef s. Olgierda, 43. Kisiel Zofia c. Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Dąbrowski Józef s. Piotra, 45. Milewski Antoni s. Wacława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Jasionowski Ryszard s. Bolesława, 47. Kordulski Zbigniew s. Zygmunta, 48. Poczobut Józef s. Witolda, 49. Więsak Ryszard s. Tadeusza,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kaczyński Mieczysław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Bogucki Józef s. Stanisława, 52. Bujko Marianna c. Józefa, 53. Gwiazdowski Kazimierz s. Adama, 54. Kołakowski Paweł s. Józefa, 55. Pędziński Waldemar s. Romana, 56. Turkowski Jan s. Maksymiliana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Chrostowski Jan s. Józefa, 58. Kowalczyk Marek s. Jana, 59. Kryński Stanisław s. Tadeusza, 60. Suchodolski Krzysztof s. Mariana,

na wniosek Wojewody Włocławskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kupczak Józef s. Michała,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Barczak Barbara c. Jana, 63. Chęciński Jan s. Stanisława, 64. Jabłońska Helena c. Piotra, 65. Kostecka Barbara c. Wacława, 66. Kwiecień Ewa c. Józefa, 67. Laaser Krystyna c. Bolesława, 68. Malinowska Halina c. Edwarda, 69. Napiórkowska Stanisława c. Czesława, 70. Różycka Genowefa c. Czesława, 71. Sadowski Marek s. Leona, 72. Stadnik Wanda c. Adama, 73. Szydłowska Krystyna c. Lucjana, 74. Tarnecka Janina c. Zygmunta, 75. Wichrowska Wanda c. Stefana, 76. Zatorska Zofia c. Mieczysława,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Moszkowski Janusz s. Antoniego, 78. Rudnicki Leonard s. Jana, 79. Smolis Józef s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Janiszewski Jan s. Jana, 81. Magiera Aleksandra c. Stanisława, 82. Stiller Zbigniew s. Jana, 83. Truchlińska Jadwiga c. Józefa, 84. Zoll-Paradowska Barbara c. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Adamska Krystyna c. Bronisława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Wiśniewska Henryka c. Jana,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

87. Chmielecki Bogusław s. Wojciecha, 88. Dębski Zbigniew s. Władysława, 89. Orłowski Paweł s. Mirosława, 90. Pryczkowski Piotr s. Jerzego, 91. Utracki Janusz s. Aleksandra, 92. Wentlant Dariusz s. Sławomira,

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Katowickiego:

93. Jambor Tomasz s. Jerzego, 94. Janik Franciszek s. Brunona,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

95. Świętczak Sławomir s. Tadeusza.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021