Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 marca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 41/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sprawiedliwości

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Arczyński Wojciech s. Jerzego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Błotnicka Wanda c. Eugeniusza, 3. Haśko Marian s. Władysława, 4. Krzywicki Włodzimierz s. Stanisława, 5. Mieszkowska Elżbieta c. Adama, 6. Szczęsny Marek s. Jerzego, 7. Szlachta Maria c. Mariana,

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Koszołko Stanisław s. Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gadowski Alfred s. Jana, 10. Jęczkowski Leszek s. Stanisława, 11. Karamon Barbara c. Stanisława, 12. Massel Waldemar s. Teofila, 13. Mężyk Roman s. Ignacego, 14. Szepietowski Zbigniew s. Stefana,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Chemicz Stanisław s. Karola, 16. Kowalski Teofil s. Antoniego, 17. Sokołowska Celina c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kaliszewski Sławomir s. Antoniego, 19. Seweryn Grażyna c. Szczepana, 20. Starowicz Marta c. Romana,

na wniosek Wojewody Chełmskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Olszewski Czesław s. Konstantego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Doroszuk Henryk s. Józefa, 23. Kociubińska Halina c. Jana, 24. Kozłowski Sławomir s. Włodzimierza, 25. Puchala Wiesława c. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Makarewicz Janina c. Bolesława, 27. Miazga Halina c. Antoniego, 28. Soroka Walentyna c. Grzegorza, 29. Stadnik Irena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Gdańskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatanckiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Broma Jan s. Piotra, 31. Kowalewski Zygmunt s. Stanisława, 32. Malińska Irena c. Zygmunta, 33. Nowakowska Janina c. Józefa, 34. Siwecki Marian s. Feliksa, 35. Ussorowski Zbigniew s. Franciszka, 36. Wolak Tadeusz s. Ludwika,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego

za zasługi w propagowaniu kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Skrzypek Ignacy s. Ignacego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Lachowicz Romualda c. Karola, 39. Orłowska Walentyna c. Władysława,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

40. Stefański Mieczysław s. Feliksa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Andrzejczak Józef s. Józefa, 42. Sobierajski Stanisław s. Feliksa, 43. Waligóra Ryszard s. Władysława,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Smolec Czesława c. Czesława, 45. Śledziewska Alina c. Adolfa,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian zachodzących w Polsce

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Becker Czesław s. Leona, 47. Cyranek Jerzy s. Michała, 48. Jabłoński Zenon s. Władysława, 49. Kaczmarek Jan s. Stefana, 50. Szopka Józef s. Walentego,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Jadwiszczak Kazimierz s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Włodarczyk Marian s. Władysława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Głowinkowski Bernard s. Mariana, 54. Kiciński Eugeniusz s. Zygmunta, 55. Łatkowski Ryszard s. Michała, 56. Nychowski Kazimierz s. Józefa, 57. Pankowski Józef s. Maksymiliana, 58. Pawelczyk Jan s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Toruńskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Koźlikowski Franciszek s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

60. Utrata Bogdan s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Dądelski Czesław, 62. Koźlikowski Marian s. Franciszka, 63. Ochlak Andrzej s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Fabiańska Teresa c. Stefana, 65. Gontarski Zbigniew s. Jerzego, 66. Grodzicki Ignacy s. Ignacego, 67. Koliński Tadeusz s. Leona, 68. Kowalski Krzysztof s. Maksa, 69. Kucharski Kazimierz s. Antoniego, 70. Lipiński Antoni s. Antoniego, 71. Machnicki Antoni s. Bartłomieja, 72. Nalik Marian s. Roberta, 73. Neumann Honorata c. Bronisława, 74. Paluszyński Sławomir s. Jerzego, 75. Rządkowski Krzysztof s. Stanisława, 76. Sikorski Edmund s. Edmunda, 77. Stefański Ryszard s. Mariana, 78. Tabaczyński Krystian s. Tadeusza, 79. Trościński Jerzy s. Jana, 80. Zamkowski Jan s. Antoniego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Cieśliński Henryk s. Eugeniusza.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021